fbpx

เรียนทำงานไอร์แลนด์

37

Ireland
เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่มีความสวยงาม อีกทั้งความเป็นมิตรของชาวเมืองท้องถิ่นที่เป็นที่รู้กันทั่วโลก เป็นเหตูผลสำคัญที่ทำให้รักศึกษานานาชาติให้ความสนใจประเทศนี้ และ Ireland ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยที่สามารถรักษาระดับคุณภาพและชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนมากที่มาเรียนต่อที่นี่เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

Image result for ireland map

เรื่องน่ารู้ของประเทศ Ireland
เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางยุโรปตะวันตกและเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นสูงที่สึดในกลุ่ม EU และสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะด้านซอฟแวร์, เภสัชกรรม, การผลิตและการบริการระหว่างประเทศ และการศึกษา ซึ่งระบบการศึกษามีความโดดเด่นและเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ภูมิประเทศ
เป็นประเทศที่มีบรรยากาศแบบชนบทซึ่งมีความสวยงาม และยังคงรักาษาสภาพแวดล้อมไว้ตามธรรมชาติที่ดีได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กีฬาทางน้ำ, การปีนหน้าผา และการเดินถ้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนได้ในยามว่าง

ประชากร
มีทั้งสิ้น 4 ล้านคน ซึ่งประชากรกว่า 40% มีอายุต่ำกว่า 25 ปี และเกือบ 60% อาศัยอยู่ในเมือง และประมาณ 1.2 ล้านคนอาศัยอยู๋ในเมืองหลวง ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือภาษาอังกฤษ

ภูมิอากาศ
อากาศอบอุ่น ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะไม่ติดลบและไม่ค่อยมีหิมะตก ซึ่งเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่หนาวและชื้นที่สุด ซึ่งจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 4 – 7 องศา ขณะที่เดือนกรกฏาคมแบะสิงหาคมจะเป็นช่วงที่อบอุ่นที่สุด อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 14 -16 องศา และมีฝนตกโปรยปรายอยู่เป็นประจำ

การเดินทาง
เดินทางโดยใช้รถไฟ และรถโดยสาร ซึ่งนักศึกษาที่ถือบัตรประจำตัวนักเรียนต่างชาติ (ISIC) จะได้รับส่วนลดจากการใช้บริการสาธารณะ

การขอวีซ่า
ควรติดต่อสถานฑูต Ireland หรือสถานกงสุลในประเทศของตน (สถานกงสุล Ireland ตั้งอยู่ที่ชั้น 28 อาคาร คิว เฮาส์ลุมพินี ถนนสาธร เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 12.30น.) ในการสมัครควรเตรียมเอกสารดังนี้
หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับความเป็นอยู่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า

รายละเอียดหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง
หนังสือเดินทางควรจะยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังวันที่จะเรียนจบหลักสูตร

ที่พัก

  • การศึกษาระดับประถมและมัธยม

มีโรงเรียนประจำเป็นจำนวนมากเปิดรับสมัคร และโรงเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับจะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์

  • นักศึกษาระดับปริญญา

ส่วนใหญ่มีหอพักนักศึกษาในบริเวณมหาวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น ร้านค้า, ร้านซักรีด และร้านอาหาร หรือนักศึกษาสามารถเช่าที่พักด้วยตนเอง โดยส่วนมากจะร่วมกับนักศึกษาคนอื่น ซึ่งนักศึกษาที่เลือกที่พักแบบนี้ควรจะเดินทางมาถึงก่อนประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มปีการศึกษา เพื่อมั่นใจว่ามีที่พัก

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Send this to a friend