เรียนทำงานที่ฝรั่งเศส

382

คุณสามารถเพิ่มรายได้ของคุณโดยการทำงานในขณะที่คุณเรียนในประเทศฝรั่งเศสโดยไม่คำนึงถึงระดับการศึกษาหรือสัญชาติของคุณ ใน บริษัท หรือมหาวิทยาลัยนักเรียนแต่ละคนมีสิทธิที่จะทำงาน ต่อไปนี้เป็นกฎที่จะเรียนรู้ ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการให้สิทธิที่จะประกันสังคมนักศึกษาสิทธิ์นี้ใช้กับนักเรียนทุกคนในประเทศฝรั่งเศส หากคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปที่คุณจะต้องมีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่

นักเรียนต่างชาติทุกคนมีสิทธิที่จะทำงานในฝรั่งเศส

กฎหมายฝรั่งเศสอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงาน 964 ชั่วโมงในระหว่างปีเทียบเท่ากับ 60% ของปีการทำงานตามกฎหมาย งานนอกเวลาจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณ สามารถเป็นรายได้เสริมเท่านั้น

เมื่อคุณทำงานในฝรั่งเศสถ้าคุณเป็นนักเรียนหรือไม่คุณจะได้รับการประกันค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย โดยทั่วไปเรียกว่า SMIC ( Salaire ขั้นต่ำ Interprofessionnel de Croissance – ค่าแรงขั้นต่ำ) คิดเป็นเงิน 9.76 ยูโรต่อชั่วโมงในปีพ .  . 2560 ค่าจ้างนี้เป็น gross; คุณต้องหักค่าใช้จ่ายทางสังคมที่บังคับ (ประมาณ 20%) เพื่อหาจำนวนที่คุณใช้จริงๆที่บ้าน

ถ้าคุณทำงาน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างขั้นต่ำคุณจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 78 ยูโร

เรียนและทำงานที่มหาวิทยาลัย

ในประเทศฝรั่งเศสนักเรียนต่างชาติอาจทำงานภายในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ สัญญาการทำงานเหล่านี้สำหรับนักเรียนมีอายุไม่เกินสิบสองเดือนนับจากวันที่ 1 กันยายน – 31 สิงหาคม การรับนักเรียนในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาบทแนะนำกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือกีฬาการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่พิการ … โดยทั่วไปมีไว้สำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบรรยากาศความเป็นอยู่และสังคมภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและหางานทำหลังจากนั้นนักเรียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยจะปรับให้เข้ากับตารางเรียนและชั้นเรียน ด้วยเหตุผลเดียวกันนักเรียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสอาจทำงานไม่เกิน 670 ชั่วโมงนับจากวันที่ 1 กันยายนถึง 30 มิถุนายนและไม่เกิน 300 ชั่วโมงนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

การฝึกงานที่โปรแกรมต้องการ

เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับบางองศานักเรียนต้องฝึกงาน นักเรียนชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกัน:

  • การฝึกงานจะต้องเป็นสัญญา (ลงนามโดยสถานประกอบการและโครงสร้างที่เป็นเจ้าภาพของนักเรียน);
  • ถ้าการฝึกงานกินเวลานานกว่าสองเดือนนักเรียนจะต้องจ่ายเงิน 577,50 ยูโรต่อเดือน (1 มกราคม 2018)

ในอีกด้านหนึ่งที่จะอยู่ในฝรั่งเศสหลังจากสำเร็จการศึกษานักเรียนที่ไม่ใช่ยุโรปต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำ (2,220 ยูโรต่อเดือนในปีพ. ศ. 2560)

อยู่ในฝรั่งเศสเมื่อคุณจบการศึกษาและหางาน

ในตอนท้ายของการศึกษาและหลังจากได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูงของฝรั่งเศสคุณสามารถยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ชั่วคราวเพื่อหางานทำหรือเริ่มต้นธุรกิจได้

โดยไม่ต้องสัญญาของการจ้างงานต่างประเทศที่จบการศึกษาที่ไม่ใช่ยุโรปอาจขอให้มีการอนุญาตชั่วคราว Stay(APS – ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ชั่วคราว)ที่ถูกต้องสำหรับสิบสองเดือนและไม่หมุนเวียนในขณะที่พวกเขาแสวงหาการจ้างงานในประเทศฝรั่งเศส ในการทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องมีปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างมืออาชีพในการเริ่มต้น

ใบอนุญาตให้พำนักชั่วคราว (APS) อนุญาตให้ทำอะไร?

ใบอนุญาตให้พำนักชั่วคราวหรือ APS อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเข้าพักในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากจบการศึกษา ในช่วงเวลานี้พวกเขาสามารถหาตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนโดยไม่ต้องมีสถานการณ์การจ้างงานในประเทศฝรั่งเศสที่มีการคัดค้าน  หรือเตรียมการสร้าง บริษัทในสาขาที่สอดคล้องกับการฝึกอบรม

โดยทั่วไปใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ชั่วคราวมีอายุ 12 เดือนและไม่สามารถต่ออายุได้

ใครสามารถสมัคร APS?

ใบอนุญาตให้พำนักชั่วคราวสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนต่างชาติ :

  • ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีปริญญาโทหรือเทียบเท่าเช่นประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรจากสถาบันทางการเมือง (IEP) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการบัญชีและการจัดการประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ ฯลฯ ;
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (MSc) ที่มีข้อความกำกับว่าConférence des grandes écoles;
  • ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

วิธีการขอรับ APS?

ชื่อที่อยู่อาศัยของคุณจะหมดอายุเร็ว ๆ นี้และคุณยังไม่ได้ทำแบบทดสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรของคุณ

คุณต้องไปที่จังหวัดของถิ่นที่อยู่ของคุณก่อน 15 วันก่อนที่ใบอนุญาตพำนักของคุณจะหมดอายุพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้ (ต้นฉบับและสำเนา): จดหมายจากสถาบันของคุณระบุวันที่คุณได้รับการป้องกันประเทศหนังสือเดินทางใบอนุญาตถิ่นที่อยู่, หลักฐานการอยู่อาศัยไม่เกิน 3 เดือน

คุณจะได้รับเอกสารการบริหารอำนาจคุณจะยังคงอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ; มันเป็น “ใบเสร็จรับเงินสำหรับการขยายสิทธิในการเข้าพักเป็นนักศึกษา”

ชื่อที่อยู่อาศัยของคุณจะหมดอายุในไม่ช้าและคุณจบการศึกษาแล้ว

คุณสามารถขอออกของ APS “นักศึกษาที่กำลังมองหาการจ้างงานหรือธุรกิจการสร้าง” นี่คือไฟล์ที่จะดาวน์โหลดและส่งกลับในรูปแบบกระดาษไปยังจังหวัด

ปรึกษาเว็บไซต์ของจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณเพื่อดาวน์โหลดไฟล์และทราบที่อยู่ที่จะส่งกลับ

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend