fbpx

เรียนต่อปริญญาตรีและโทประเทศอังกฤษ

229

Image result for anglia ruskin university logo download

ARU ทุนการศึกษา

เราจะพิจารณาคุณสำหรับทุนการศึกษาต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

International Merit Scholarship (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

ทุกๆปีเรามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่กำลังเริ่มเรียนที่ ARU

คุณควรจะสมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลา (BA / BSc) หรือปริญญาโท (MA / MSc) กับเรา หลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมาย PG Dip ของเรารวมอยู่ด้วย ทุนการศึกษามีมูลค่า:

 • 2,000 ปอนด์สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่ได้รับคะแนน BBB หรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า)
 • 1,000 ปอนด์สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่ได้รับคะแนน CCC หรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า)
 • 2,000 ปอนด์สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2: 1
 • 1,000 ปอนด์สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2: 2

เพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณด้วยคุณวุฒิการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่มีชื่อเสียงของเรา เรียนที่เคมบริดจ์ที่โรงเรียนธุรกิจของ Lord Ashcroft International Business ของเรา

เรามีการลดค่าธรรมเนียม 4,000 ปอนด์สำหรับผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จ

เราจะพิจารณาคุณโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้เมื่อคุณสมัครเรียน MBA

ทุนการศึกษา Excellence International (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

ทุนการศึกษาความเป็นเลิศระหว่างประเทศของเรามีให้เลือกจำนวนนักเรียนต่อปี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรได้คะแนน ABB หรือสูงกว่าระดับ A (หรือเทียบเท่า) นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรถือ 2: 1 หรือสูงกว่า

เช่นเดียวกับการมองไปที่ความเป็นเลิศด้านวิชาการเราสนใจที่เหตุผลที่คุณต้องการเรียนที่ ARU เป้าหมายในอาชีพประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่คุณเข้าร่วมในการศึกษานอกโรงเรียน เราจะขอให้คุณเขียนคำสนับสนุนสั้น ๆ เมื่อคุณสมัครทุนการศึกษา

คุณควรจะศึกษาปริญญาตรีสามปี (BA / BSc) หรือระดับปริญญาโทที่ได้รับการสอน (MA / MSc) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาและนอกเวลาสามารถสมัครได้

มูลค่ารวมของทุนการศึกษานี้คือ 4,000 ปอนด์ซึ่งคุณจะได้รับในปีแรกของการศึกษา

โปรดทราบ: ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ หรือการชำระเงินก่อนกำหนดได้

กำหนดเส้นตายสำหรับการยื่นคำขอคือวันที่ 13 กรกฎาคม 2018 สำหรับเดือนกันยายน 2561 เริ่มต้นหรือตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 สำหรับเดือนมกราคม 2562

Anglia Ruskin University ( ARU )  มี 3 วิทยาเขตที่เมือง Cambridge ห่างจากลอนดอน 45 นาที , London และเมือง Chelmsford ห่างจาก ลอนดอน 25 นาที มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษามาตรฐานด้านวิชาการและการศึกษา อย่างสูงสุด เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

 • หลักสตรปริญญาตรี 3 ปี
 • หลักสูตรปริญญาโท 1 ปี
 • การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีปีสุดท้าย
 • หลักสูตรการศึกษาข้ามสถาบันระหว่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา
 • หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการศึกษาระดับปริญญาโท ( Master Preparation ) หรือหลักสูตรพื้นฐานระดับปริญญาโท ( Master Foundation ) เพื่อเข้าศึกาต่อระดับปริญญาโทที่ ARU
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษา และเพื่อการเข้าศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักร

ความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิต
          บัญฑิตมากกว่า 95 % ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ หรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันเดิมและสถาบันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาภายใน 6 เดือนหลังจากที่สำเร็จการศึกษานั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การวางแผนและบริหารโครงการ การแก้ไขปัญหา การนำเสนอเหตุผล การติดต่อสื่อสาร การเสนอความคิดสร้างสรรค์ การทำวิจัย พร้อมทั้งการใช้ปฎิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นมากสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ ARU ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรวิชาชีพ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทชั้นนำ เช่น Ford Motor Company และ CISCO

Requirement

 • GPA 2.5 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 / TOEFL 580

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่คะแนนภาษาไม่ถึงตามเกฎที่กำหนด สามารถสมัครเรียน 

Pre Sessional English เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและโท

หลักสูตร Pathway Program เตรียมความพร้อมศึกษาต่อปริญญาตรีและโท

สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

Your pathway to an Anglia Ruskin University degree

เส้นทางสู่ระดับปริญญาโทของ CRIC ช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร สิ่งสำคัญที่สุดคือจะช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมที่คุณต้องการในการเลือกหลักสูตรปริญญาโทที่คุณเลือก

เส้นทางสู่ระดับปริญญาโทได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนจากหลากหลายภูมิหลังที่:

 • ต้องการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 • มาจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ต่างไปจากอังกฤษ
 • ได้ห่างจากการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 • กำลังมองหาการปรับแต่งทักษะที่ได้รับในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีการจ้างงานหรือทั้งสองอย่าง

หากคุณอยู่ในประเภทใด ๆ ข้างต้นการเลือกเส้นทางสู่ระดับปริญญาโทที่ CRIC คือการตัดสินใจที่ถูกต้อง

เส้นทางของ Pre-Master จะเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตโดยให้ความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาโทที่คุณสอน คุณจะ:

 • พัฒนาความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระดับที่คุณเลือก
 • พัฒนาเทคนิคเชิงตัวเลขขั้นพื้นฐานวิธีการวิจัยและ ICT การนำเสนอและทักษะการสื่อสาร
 • ได้รับทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ซึ่งจะช่วยคุณในการเรียน
 • การศึกษาและอาชีพในอนาคตและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
 • บรรลุระดับความจำเป็นภาษาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาที่คุณเลือก

ค่าเล่าเรียน 2018/19 fee brackets

Faculty of Arts, Law & Social Sciences

Undergraduate BA (Hons) and LLB (Hons) degrees: £12,500 – £13,500
Postgraduate taught MA and LLM degrees: £12,600 – £13,100

Faculty of Health, Social Care & Education

Undergraduate BA (Hons) and BSc (Hons) degrees: £12,500
Postgraduate taught MA and MSc degrees: £12,600 – £13,100

Faculty of Medical Science

Undergraduate BSc (Hons): £12,500 – £13,000
Postgraduate taught MSc, MBA and MCh degrees: £12,600 – £14,500

Faculty of Science & Technology

Undergraduate BA (Hons), BSc (Hons), BOptom and BEng (Hons) degrees: £12,500 – £13,000
Postgraduate taught MSc degrees: £12,600 – £13,100

Lord Ashcroft International Business School

Undergraduate BA (Hons) and BSc (Hons) degrees: £12,500 – £14,500
Postgraduate taught MA, MSc and MBA degrees: £12,600 – £14,500

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตร ระยะเวลา เทอมที่  เปิดรับ เกณฑ์  การรับ
MSc Accounting and Financial Analysis 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Advanced Midwifery Practice 1 Sep IELTS 6.5
MSc Advanced Practice 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Animal Behaviour 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Applied Linguistics and TESOL 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Arts Management 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Ausio and Video Technology 1 Sep IELTS 6.5
MSc Biomedical Science 3-5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Business Information System 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Children and Young People 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Children’s Book Illustration 1.5 Sep IELTS 6.5
MSc Civil Engineer 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Clinical Child Psychology 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Cognitive Neuroscience 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Computer Science 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Construction Management 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Corporate Governance 1.5 Sep IELTS 6.5
MA Creative Writing 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Culture and Organizational Leadership 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Dramatherapy 2 Sep IELTS 6.5
MA Early Childhood Studies 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Electronic Engineering 1 Sep IELTS 6.5
MSc Engineering Management 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MA English Literature 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Film and Television Production 1 Sep IELTS 6.5
MSc Financial Management Practice 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Forensic Science 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Graphic Design and Typography 1 Sep IELTS 6.5
MSc Health Promotion 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MBA Hospital Administration 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Human Resource Management 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Illustration & Book Arts 1 Sep IELTS 6.5
MSc Information and Communication Technology 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Interactive Games Design 1 Sep IELTS 6.5
MA Intercultural Communication 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA International Business 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Business Economics 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
LLM International Business Law 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Entrepreneurship 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Finance 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Linguistic 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Management Practice 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Nursing Studies 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc International Social Welfare and Social Policy 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA International Sustainable Tourism Management 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Management 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc management and Leadership in Health and Social Care 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Management Practice 1.5 Sep, jan IELTS 6.5
MA Marketing and Innovation 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Marketing and Management Practice 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MBA 1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MFA Fine Art 2 Sep IELTS 6.5
MSc Medical and Health Care Education 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Minimally Invasive and Robotic Surgery 1 Sep IELTS 6.5
MSc Mobile Telecommunications 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Music Therapy 2 Sep IELTS 6.5
MSc Network Management 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Network Security 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Pastoral Theology 5 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Psysiotherapy 1 Sep, Feb IELTS 6.5
MA Printmaking 1 Sep IELTS 6.5
MSc Project Management 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Project Management in the Built Environment 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Public Health 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Publishing 1 Sep, jan IELTS 6.5
MSc Research Methods in Psychology 1-1.5 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Social Work 2 Sep IELTS 6.5
MA Sociology 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Sustainable Construction 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MSc Town Planning 1 Sep, Jan IELTS 6.5
MA Transnational Crime 1 Sep, Jan IELTS 6.5

 

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Send this to a friend