ซัมเมอร์แคนาดา Vancouver

1,598

ซัมเมอร์แคนาดา

ซัมเมอร์แคนาดา

เรียนต่อแคนาดา  Vancouver หรือ Toronto 

โปรโมชั่น 1 เดือน สุดฮอต เรียนภาษาอังกฤษ 69,500 บาท พักกับครอบครัวชาวแคนาดา 1 เดือน 

คอร์ส Intensive English 4 สัปดาห์ เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

( อาหาร 2 มื่อเช้าเย็น)  ค่าเรียน ค่าหนังสือ

รถรับจากสนามบินถึงบ้านโฮมเตย์

ฟรี! Canadian Conversation Club

ฟรี! กิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์-อาทิตย์

สมัครภายใน สิงหาคม 2019  

กรณีเริ่มเรียน มิย-สค จ่ายเพิ่ม $50 ต่อสัปดาห์  High Season

เรียนต่อแคนาดา

ราคาด้านบนไม่รวมค่าตั๋ว

นักเรียนสามารถเลือกวันเรียน และสายการบินที่ต้องการ โดย TSAB เป็นผู้จัดการจองตั๋วให้กับนักเรียน

ราคาไม่รวมค่าแปลเอกสาร

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.ชำระมัดจำงวดแรก 35,000 บาท

2.ส่งเอกสารสำเนาหน้า passport กรอกใบสมัคร

3. ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

4.ส่งเอกสารการยื่นวีซ่าของนักเรียน ( บริษัทจัดส่งรายละเอียดเอกสารหลังจากที่นักเรียนสมัคร)

5.ชำระส่วนที่เหลือหลังได้รับการอนุมัติวีซ่า

7.ส่งตั๋วเครื่องบินเพื่อทำการจองที่พักและรับสนามบิน โดยต้องถึงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ช่วงเวลาเช้าหรือกลางวัน เพื่อสะดวกในการมารับ

8.นักเรียนเลือกวันเรียน โดยคอร์สเปิดทุก ๆ วันจันทร์

9.สมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่อจัดเตรียมเอกสารการสมัครและวีซ่าให้ทันกำหนดการ

10.ราคาค่าโครงการไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านมายังโรงเรียน และอาหารกลางวัน

11.โปรแกรมนี้เป็นจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่อายุ 13 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให่ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่า อัตราแลกเปลี่ยน

ลงทะเบียนขอรับรายละเอียด 

Loading
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend