https://www.thaistudyabroad.com

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่ Auckland

เมืองโอ๊คแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ตั้ เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ จึงเป็นเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านแห่งเกาะเหนือที่รองรับนักท่องเที่ยวจาก ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในเมืองโอกแลนด์นั้นมีทั้งสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ตัวเมืองที่มีความทันสมัย ตลอดจนแหล่งชอปปิ้งที่น่าสนใจอีกมากมาย

ประเทศอื่นๆ