https://www.thaistudyabroad.com

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี

287

Shanghai Ocean University - Innovation Toronto

About SHOU

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี 2 สัปดาห์ กับ Shanghai Ocean University
สมัครภายใน 2 เมษายน 2021 เริ่มเรียนกลางเมษายน 

จุดเด่นของโปรแกรม
เส้นทางสู่หลักสูตรคุณภาพสูงฟรี
สัมผัสประเทศจีนและเรียนภาษาจีนออนไลน์
การปฏิบัติของคณะที่ยอดเยี่ยมและมาตรฐานที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตร Chinese Instruction เป็นการเรียนการสอนที่ครอบคลุมหลักสูตรสำหรับผู้เรียนภาษาจีน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ พัฒนาทักษะภาษาหลักทั้งสี่อย่างครอบคลุมของนักเรียนต่างชาติในการฟังการพูดการอ่าน
และการเขียนความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทางสังคม และเรียนรู้ความรู้วัฒนธรรมจีน ในห้องเรียน,
สัทศาสตร์ไวยากรณ์คำศัพท์และอักขระจะเป็นอธิบายและปฏิบัติอย่างเพียงพอเพื่อให้นานาชาติ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารได้อย่างอิสระในชีวิตประจำวัน

ครูผู้สอน

มีครูสอนภาษาจีนเต็มเวลา 11 คน ในวิทยาลัยสามคนมีประสบการณ์ในการสอนเวลามากกว่า 10 ปี

เป้าหมาย: นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา, นักเรียนภาษา,นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตร
หลักสูตรภาษาจีนระดับต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาและการสื่อสารผ่านจำนวนมากต่างๆ
การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนที่หลากหลายและน่าสนใจเช่น รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน
นักเรียนเพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในที่สุด วิดีโอนี้แสดงเกมภาษาจีนสองเกม อักขระ เกมแรกกำหนดให้นักเรียนเลือกไฟล์
อนุมูลจากตารางด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อสร้างไฟล์ตัวละคร. เกมที่สองต้องการให้นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว
ค้นหาคำและประโยคที่พวกเขาเรียนรู้จากไฟล์

หลักสูตร Chinese Painting

ภาพวาดจีนหรือที่เรียกว่าจีนดั้งเดิมจิตรกรรมหมายถึงรูปแบบการวาดภาพแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นบนผ้าไหมหรือกระดาษข้าวด้วยแปรงจุ่มน้ำหมึกหรือ
สี วิชาจิตรกรรมจีนส่วนใหญ่ ได้แก่ นก-และ- ดอกไม้รูปและภูมิทัศน์ ฯลฯ ภาพวาด
เทคนิคต่างๆสามารถแบ่งออกเป็นภาพวาดที่พิถีพิถันและพู่กันด้วยมือเปล่า ภาพวาดจีนถือเป็นภาษาจีนที่ร่ำรวย
วัฒนธรรม. ภาพวาดจีนแสดงด้วยภาพวาดวรรณกรรมซึ่งเน้น "ความเหมือนในจิตวิญญาณ" มากกว่า "ความเหมือน
ในรูปลักษณ์” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในโลกแห่งการวาดภาพ
 
การประดิษฐ์ตัวอักษร
ผ่านการศึกษาการประดิษฐ์ตัวอักษร นักเรียนต่างชาติจะได้รับการฝึกฝนทักษะการเขียนด้วยลายมือขั้นพื้นฐานและ
ความสามารถในการชื่นชมการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อช่วยนักเรียนต่างชาติพัฒนาความสามารถในการเขียน
อักษรจีนเข้าใจวัฒนธรรมจีนและปลูกฝังโลกภายใน
การตัดกระดาษ

หัตถกรรมที่ทำโดยการตัดกระดาษด้วยกรรไกรหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน มันสวยมากและประณีตด้วยสไตล์ตะวันออกที่ไม่เหมือนใคร กระดาษจีน
การตัดต่อนำเสนอชีวิตจริงและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง มันคือศิลปะพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมมากว่า 2000 ปีในประเทศจีน 
ส่วนใหญ่ทำโดยผู้หญิงในพื้นที่ชนบทดังนั้นการออกแบบเป็นสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงพืชสัญลักษณ์มงคลและอื่น ๆ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรประสบการณ์การทำกิจกรรมออนไลน์
หลักสูตรชื่อ "View Shanghai and Shanghai Ocean University Online" เป็นกิจกรรมออนไลน์
หลักสูตรประสบการณ์สำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิดีโอ 2 รายการโดยรายการแรกกำลังรับชม
เซี่ยงไฮ้แห่งที่สองกำลังดูมหาวิทยาลัยมหาสมุทรเซี่ยงไฮ้ หลักสูตรแนะนำสถานที่
ความสนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้ยังแนะนำสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตวิทยาเขต
วัฒนธรรมของ Shanghai Ocean University ผ่านวิดีโอ หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือนานาชาติ
นักเรียนจะได้รับรู้วัฒนธรรมและข้อมูลพื้นฐานของ Shanghai และ Shanghai Ocean University ใน
วิธีง่ายๆในขณะเดียวกันก็จะอำนวยความสะดวกในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศจีนในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน
โหมดคลาส: ถ่ายทอดสดหลักสูตรออนไลน์
แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคลาส: DingTalk, WeChat
หลักสูตร: ภาษาจีนที่ครอบคลุมรวมถึงคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานและการเรียนรู้ไวยากรณ์
ทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับความเข้าใจในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุง
การมอบหมายงาน: ครูจะจัดการมอบหมายทุกวัน การดูตัวอย่างและการตรวจสอบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ
ผู้เรียน งานกลุ่มเป็นเรื่องปกติมาก ในตอนท้ายของโปรแกรมทุกคนต้องทำไฟล์
การนำเสนอเป็นภาษาจีน


ลงทะเบียนฟรีที่ 
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ admissions.shou.edu.cn
เลือกหมวดหมู่: โปรแกรม“ นักเรียนภาษา”:“ ภาษาจีนออนไลน์ระหว่างประเทศปี 2021
โปรแกรมประสบการณ์”
กรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารที่จำเป็น


 
 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend