Virginia International University Fairfax

66

โปรโมชั่น

ESL สมัคร 7 สัปดาห์ $1400+ค่าใบสมัคร $50

Virginia International University (VIU), Village Drive, แฟร์แฟกซ์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

Virginia International University (VIU) ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2541 โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อตอบสนองความต้องการและโอกาสในการพัฒนาตลอดศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยก็ได้รับความสำเร็จอย่างมากจากการก่อตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง เนื่องจากความต้องการของประชากรนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว VIU ได้ขยายโครงการวิทยาเขตพนักงานและคณาจารย์ ปัจจุบันนักเรียนจากกว่า 100 ประเทศเลือกที่จะศึกษาต่อที่สถาบัน VIU มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาหลากหลายแขนง ทั้งที่เป็น Academic และ Non-Academic degrees ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในรูปแบบของการเรียนการสอนที่ Campus และทาง Online ความสำเร็จที่สำคัญหลายอย่างทำให้ VIU บรรลุเป้าหมายในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูง

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียอินเตอร์เนชั่นแนลคือการให้ความรู้กับนักศึกษาจากทั่วโลกผ่านทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะมอบหลักสูตรด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรที่ก่อให้เกิดความอยากรู้ทางปัญญาการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ในชุมชนทั่วโลกและมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศในด้านการวิจัย

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
– ทักษะการคิดอย่างจริงจังและสร้างสรรค์
– ทักษะและความสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการพูดและการเขียน
– แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในด้านวินัยทางวิชาการและเข้าใจระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับโลกที่ใหญ่ขึ้น
– ทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิผลในฐานะปัจเจกบุคคลและในกลุ่ม
– ใช้เหตุผลในการตัดสินใจตามความเข้าใจในหลักจริยธรรมและความเคารพต่อความหลากหลายในการมีส่วนร่วมในสังคมมหาวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ใน Fairfax, Virginia ซึ่งเป็นมณฑลที่มีการพัฒนาและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและห่างจากเมืองหลวงของประเทศ Washington, D.C. เพียงไม่กี่นาที

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาษาทั่วไป ESL Program

Undergraduate Program
Diploma in International Business Management
Diploma in Small Business Management
Bachelor of Science in Business Administration (BBA)
Bachelor of Science in Computer Science (BCS)

Entry Requriement
GPA 2.0 ขึ้นไป
คะแนนสอบ TOEFL 79 iBT หรือ IELTS 6.0

Graduate Program
Master of Science in Business Administration (MBA)
Master of Science in Accounting (MAC)
Master of Science in Project Management (MPM)
Master of Science in Computer Science (MCS)
Master of Science in Information Systems (MIS)
Master of Science in Information Systems Management (MISM)
Master of Science in Information Technology (MIT)
Master of Science in Software Engineering (MSE)
Master of Arts in TESOL (MA in TESOL)
Master of Education (M.Ed.)
Master of Science in Applied Linguistics (MSAPL)
Master of Public Administration (MPA)
Master of Science in International Relations (MIR)

Entry Requriement
GPA 2.5 ขึ้นไป
คะแนนสอบ TOEFL 79 iBT หรือ IELTS 6.0

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend