University of Massachusetts Lowell

168

University of Massachusetts Lowell, Pawtucket Street, Lowell, แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell)

Lowell, MA 01854

หลายหลักสูตรปริญญาโทของทาง UMass Lowell ได้รับการจัดอันดับหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมในประเทศโดย U.S. News และ World Report โดยหลักสูตรปริญญาโทและเอกของทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฟรานซิส UMass Lowell ได้รับการจัดอันดับที่ 3 จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาครัฐทั้งหมดในเขตนิวอิงแลนด์และมีหลักสูตรเฉพาะทางหลายหลักสูตรได้รับการจัดอันดับหลักสูตรวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้รับการจัดอันดับที่อันดับ 19 และอีกสามสาขาที่ติดอันดับ top 100 ของสหรัฐอเมริกา วิศวกรรมวัสดุ อยู่ที่อันดับ 77 วิศวกรรมเครื่องกล อันดับที่ 98 และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อยู่ในอันดับที่ 99 ส่วนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอันดับที่ 138

หุ่นยนต์วัลคีรี่ของนาซ่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่จุดประกายการสำรวจดาวอังคารและดาวต่อไป

นักศึกษาและนักวิจัยของทาง UMass Lowell กำลังสร้างโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ 1 ใน 4 ตัวที่องค์การนาซ่าหวังจะใช้ในการสำรวจเพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้บนดาวอังคาร แต่เดิมนาซ่าออกแบบหุ่นยนต์วัลคีรี่ด้วยงบประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อมุ่งหมายเพื่อใช้ในการกู้ภัย แต่ขณะนี้กำลังศึกษาเพื่อใช้หุ่นยนต์นี้ในการสำรวจอวกาศ ซึ่งหุ่นยนต์สูง 6 ฟุต หนัก 300 ปอนด์ที่คล้ายมนุษย์จะช่วยในการสร้างสถานีอวกาศบนดาวอังคารที่มนุษย์สามารถอยู่อาศัยได้

โรงเรียนแมนนิ่งได้เปิดพื้นที่ใหม่ในด้านการบริหารธุรกิจ

UMass Lowell เพิ่งเสร็จสิ้นในการสร้างศูนย์ธุรกิจ Pulichino Tone ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ของโรงเรียนการบริหารธุรกิจแมนนิ่ง ที่นี่จะมีห้องเรียนกว่า 10 ห้อง พื้นที่ในการ ทำงานร่วมกันและห้องซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดีที่สุด


เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ลอแรล (UMass Lowell) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Tier 1 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จากรายงานของ U.S. News และ World Report ซึ่งอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐที่ดีเยี่ยม 100 อันดับในประเทศ นั่นหมายความว่านักศึกษากว่า 17,000 คนที่จบการศึกษาที่ UMass Lowell มีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ช่วยให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่จะมีโอกาสที่ดีในการสมัครเข้าทำงาน โปรแกรม Global Student Success (GSSP) ที่ UMass Lowell เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ให้โอกาสนักศึกษาในการศึกษาต่อในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านการศึกษาแบบเต็มเวลาที่สถาบัน UMass Lowell ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงานในอนาคตจากสาขาวิชากว่า 100 สาขาหลักในมหาวิทยาลัย ทางสถาบันจะมอบทุนการศึกษา 9,000 USD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปในระหว่างการศึกษา มีที่ตั้งอยู่ในเมืองลอแรลในรัฐแมสซาชูเซตส์ นักศึกษาสามารถทำความรู้จักกับพื้นที่ได้ด้วยขนาดเมืองที่เล็ก นักศึกษาจะยังได้เห็นงานศิลปะที่หลากหลาย เข้าร่วมกับเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีหรือทำกิจกรรมเดินป่าในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการเล่นสกี, การแล่นเรือใบและว่ายน้ำในพื้นที่ภูเขา, ทะเลสาบและชายหาด เมือบอสตันอยู่ห่างจากที่นี่เป็นระยะเวลา 45 นาทีโดยทางรถไฟ ซึ่งนักศึกษาสามารถเดินทางเพื่อไปชมเมืองที่เป็นที่รู้จักที่สุดในสหรัฐอเมริกาเมืองหนึ่งเช่นกัน นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายของ Umass Lowell รวมไปถึงการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ, สวัสดิการ, การประชุมปฏิบัติการเรื่องการเรียนและการแนะแนวอาชีพ


คุณภาพการสอน

โปรแกรม Global Student Success ที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ลอเรลเป็นพันธมิตรกับนาวิตัสที่ช่วยให้นักศึกษาเริ่มต้นการศึกษาที่ลอแรลภายในระบบที่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ มีที่ตั้งห่างจากเมืองบอสตันเพียงเดินทางรถไฟสั้นๆที่มหาวิทยาลัยแมสชาซูเซสต์ ลอแรล นักศึกษาจะได้รับการศึกษาพร้อมประสบการณ์หลากหลายผ่านโปรแกรมการวิจัยที่มีอยู่ UMass Lowell นำเสนอนักศึกษาด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพในราคาที่จ่ายได้ UMass Lowell มีนักศึกษากว่า 17,000 คนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอกในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาจาก UMass Lowell ประสบความสำเร็จอย่างมากในสาขาที่เรียนมา ซึ่งหลักสูตรจะเน้นเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการใส่ใจรายบุคคลจากคณะวิชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง หลายหลักสูตรของทาง UMass Lowell มีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณะวิชาที่ 17:1 ทางมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์วิจัยและสถาบันกว่า 14 แห่ง เงินลงทุนด้านการวิจัยกว่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมไปถึงศูนย์กลางด้านงานวิจัยพื้นที่กว่า 200,000 ตารางฟุตที่เปิดทำการตั้งแต่ปีค.ศ. 2007

ทางเลือกด้านการเรียน

ทาง UMass Lowell นำเสนอโปรแกรม Global Student Success (GSSP) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, โทภายใต้ความร่วมมือกับนาวีตัส โดยหลักสูตรทั้งสองระดับถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาพร้อมเข้าศึกษาในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่นักศึกษาอยู่ในโปรแกรม GSSP พวกเขาจะเป็นนักศึกษาของ UMass Lowell ได้รับการสอนโดยอาจารย์ของ UMass Lowell และได้รับหน่วยกิตสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ หลังจากที่ผ่านโปรแกรม GSSP แล้ว นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ UMass Lowell ต่อเนื่องด้วยหน่วยกิตที่สะสมไว้ไปจนกระทั่งจบการศึกษา

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (FAHSS) ที่ UMass Lowell เชื่อมโยงนักศึกษาสู่ระดับโลกและระดับท้องถิ่น และพัฒนาความสามารถนักศึกษาทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์, การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ UMass Lowell ช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับงานที่จะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตผู้คน โดยนักศึกษาจะมีความเข้าใจในสาขาที่เลือกและเรียนรู้วิธีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้คน

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่ง UMass Lowell สอนให้นักศึกษามีวิธีคิดวิพากษ์และสร้างสรรค์สำหรับโลกทางด้านเทคนิค สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนและการวิจัยที่ได้มาตรฐานโลกถูกปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอด้วยคำมั่นจากคณะวิชาที่จะนำนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฟรานซิส

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฟรานซิสมุ่งมั่นในการสอนที่สร้างประสบการณ์จริงในโลกการทำงานจริงให้กับนักศึกษา

โรงเรียนบริหารธุรกิจแมนนิ่ง

โรงเรียนบริหารธุรกิจแมนนิ่ง (MSB) เตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะมืออาชีพในระดับสากลทางด้านบริหารธุรกิจด้วยสภาพแวดล้อมระดับสากลผ่านการเป็นศูนย์กลางกับพันธมิตรกับด้านอุตสาหกรรม ซึ่งนั่นจะช่วยสร้างความเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านการเรียน, วิจัยและกิจกรรมนอกสถานที่


Select your UMass Lowell path from over 100 program majors

Undergraduate

  • College of Fine Arts, Humanities, and Social Sciences
  • College of Health Sciences
  • College of Sciences
  • Francis College of Engineering
  • Manning School of Business
Graduate
  • College of Fine Arts, Humanities, and Social Sciences
  • College of Health Sciences
  • College of Sciences
  • Francis College of Engineering
  • Manning School of Business

Admissions Requirements

Document required Further information
สมัครได้ที่ TSAB ตัวแทนประเทศไทย Download Application Form
Secondary School Transcripts equivalent to a U.S grade B (GPA 3.0) Please refer to Direct Entry Guide for a full list of country specific entry requirements.
SAT or ACT transcripts
(not required for students applying from China)
Engineering & Science = 1110 SAT, 22 ACT
Business = 1070 SAT, 21 ACT
Fine Arts, Humanities, Social Sciences = 1070 SAT, 21 ACT
Health Sciences = 1080 SAT, 21 ACT
IELTS or TOEFL score IELTS – overall score of 6.5 (no specific band requirements)
TOEFL – overall score of 79-80 or higher (no specific band requirements)
This condition is exempt for students who have completed two or more years of high school taught in English (a supporting letter from the school will be required)
Personal essay Prepare a one to two page essay (approximately 500 words) answering one of the following questions:
1. In your opinion, what is the greatest challenge your generation will face? What ideas do you have for dealing with this issue?
2. If you had to formulate the perfect admissions essay question, what would it be and how would you answer it?
3. What do you do in your spare time?
One letter of recommendation From someone who is familiar with your abilities and experience (a teacher, guidance counselor, coach, employer, etc.)
*College of Engineering, College of Health Professions and College of Sciences have higher requirements.
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend