University of Massachusetts Boston

128

University of Massachusetts Boston, Morrissey Boulevard, บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

 

เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทประเทศสหรัฐอเมริกา The Navitas เป็น สถาบันที่สอนหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านภาษา และ วิชาการ ก่อนการเข้าสู่ การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่อเมริกา Navitas คือสถาบันที่มีชื่อเสียงและก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1994

WHY UMASS Boston ?

University of Massachusetts Boston เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งเดียวของเมือง Boston ที่มีหลายวิทยาเขต ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1964 โดยติดอันดับ Top 200 มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพที่สุดของโลก อีกทั้งยังเป็นอันดับที่ 42 มหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมเลือกเรียนต่อสูงสุดของโลก ซึ่ง UMASS เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขา MBA ติดอันดับ 41 ของโลกที่ได้ชื่อว่ามีหลักสูตรดีที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา จากการจัดอันดับของ QS TOP MBA นอกจากนี้ยังได้การรับรองจาก AACSB อีกด้วย

เมืองบอสตัน ; The Best place to study 

Boston เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเรียนต่อของ USA ถูกจัดว่าเป็นเมืองการศึกษาที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลก ซึ่งถือเป็นเมืองเดียวของอเมริกาที่ติดอันดับ Top 10 ของโลก

เรียนต่อประเทศออเมริกา กับ Navitas at Umass Boston

Navitas at Umass Boston ตั้งอยู่ที่ University of Massachusetts เมือง Boston เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมีชื่อเสียงในระดับโลก มีแคมปัสที่สวยงาม มหาวิทยาลัยเปิดสอน 150 กว่าสาขา ในระดับปริญญาตรี โทและเอก

 • มีความยืดหยุ่นในวันเริ่มเรียน กันยายน/มกราคม หรือ พฤษภาคม
 • นักเรียนสามารถ pathway เข้าหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศอเมริกาและระดับโลก
 • Boston เป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์อย่างใกล้ชิด

Program ที่ Navitas UMASS Boston เปิดสอน

 • English Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ตามเกฎฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • Pathway Program (UPP) โปรแกรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวต่อระดับปริญญาตรีแต่มีคะแนน GPA น้อยกว่าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและโอนหน่วยกิตเรียนต่อปริญญาตรีปี 2
 • Pre Master Program โปรแกรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทแต่มีคะแนน GPA น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Ranking

#109 Top Public Schools in USA

ทางเลือกสำหรับคนเกรดน้อย และยังไม่มี GMAT

TSAB ขอเสนอโปรแกรม Navitas Global Student Success Program (GSSP) หลักสุตรใช้เวลาเรียน 2เทอม สามารถโอนหน่วยกิตได้บางส่วนไปยังปริญญาโท หลักสูตรนี้ถูกสร้างมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนศทางด้านวิชาการก่อนการเรียนจริง ซึ่งนรจะเรียนอยู่ภายในวิทยาเขตมหาวิทยาลัย และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อไปถึง

เงื่อนไข : หลังจากเรียนจบ นรต้องมีผลคะแนน  GMAT 520 และ  GPA of 3.0 เพื่อเข้าสู่โปรแกรม MBA

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โปรแกรมภาษาอังกฤษของคุณเร่งรัดกับ UMass บอสตันคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการทดสอบ IELTS / TOEFL นักเรียน Navitas UMass บอสตันจะได้รับ I-20 5 ปีเพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของภาษาอังกฤษ + การศึกษาระดับปริญญา ไม่มีการโอนหรือกระบวนการใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษจากโปรแกรมไปยัง UPP คือผสมภาษาอังกฤษหรือภาษาโปรแกรม PMP กับ Navitas

คุณสมบัติการรับสมัครปริญญาตรี

 • นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
 • นักเรียนสามารถวัดระดับภาษาที่ TSAB ฟรี เพื่อประเมิณความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เทียบเท่า IELTS 4.5 นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 022455845, 0616564159

คุณสมบัติการรับสมัครปริญญาโท

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลภาษา IELTS 5.5 GPA 2.75

University Pathway Program

คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปริญญาตรี หรือเทียบปริญญาตรีปีที่ 1 นักเรียนจะเข้าเรียนต่อปีที่ 2 โดยเข้าเรียนในสาชาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ

Bachelor of Management with a disciplinary concentration in:

 • Accounting
 • Finance
 • Management
 • Marketing
 • Management Information Systems
 • Operations Management Science

Bachelor of Management with an interdisciplinary concentration in:

 • International Management
 • Information Management for Finance
 • Information Management for Marketing
 • Management Science for Finance
 • Management Science for Marketing

Bachelor of Science in Information Technology

 • Computer science
 • Information Technology
 • Select majors

Pre-Master’s Programs at UMass Boston

Master’s of Business

 • Accounting
 • International Management
 • Finance
 • Information Technology
 • MBA
Master’s of Science
 • Applied Physics
 • Computer Science

Master’s of Arts

 • Conflict Resolution
 • International Relations, MSPA
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend