University of Hartford

24

University of Hartford, Bloomfield Avenue, เวสต์ฮาร์ตฟอร์ด คอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา

 

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งปศุสัตว์ของตระกูล Gabriel ในเมือง West Hartford ของรัฐ Connecticut โดยมีทัศนียภาพที่สวยงามไปด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวและต้นไม้สีเขียว

คุณสามารถเดินเล่นภายในวิทยาเขตที่มีแม่น้ำไหลผ่านแบ่งแยกพื้นที่การเรียนและการพักอาศัยออกจากกัน คุณจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นรวมถึงมีโอกาสเพื่อการทำงานวิจัย

การแสดงและการฝึกงาน คุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาจำนวน 5,000 คนของ Hartford – 500 คนมาจากนอกสหรัฐอเมริกา โดยสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่มีการเปิดสอนมากกว่า

100หลักสูตรในสาขาศิลปศาสตร์ ,ดนตรีมนุษยศาสตร์, ธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, ครุศาสตร์และวิชาชีพด้านสุขภาพ

UHart จะมอบประสบการณ์นักศึกษาที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยหลักสูตรการเรียน, กิจกรรมและประชากรนักศึกษาอันหลากหลาย

มหาวิทยาลัยมีสโมสรและองค์กรนักศึกษาอันมีเอกลักษณ์และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายด้านทั้งในด้านวิชาการและการกีฬา

นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จที่สุดของมหาวิทยาลัยมักจะมีส่วนร่วมทำกิจกรรมนอกหลักสูตรในหลากหลายด้าน สโมสรและองค์กรวิชาชีพจะช่วยให้คุณได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนักศึกษาและได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า

ทำไมถึงเลือก UHart ?

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ดอกไม้ประดับมากมาย พื้นที่โดยรอบวิทยาเขตเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่รายรอบไปด้วยบ้านเรือนอันสวยงามและสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดี

อีกทั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยก็อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง คุณสามารถเดินทางไปยังเมืองใหญ่ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาอย่าง New York

และ Boston โดยรถยนต์, รถประจำทางหรือรถไฟได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง

ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก

เราเชื่อว่าการเรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มากจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่เป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก

ความช่วยเหลือด้านการเรียนและสังคม

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องวิชาเรียน, ที่พักหรือปัญหาด้านสภาวะจิตใจ ทาง UHart   มีบริการช่วยเหลือต่างๆดังนี้:

 • ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
 • บริการนานาชาติ :  คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านวีซ่าหรือวิธีการปรับตัวเข้ากับชี่วิตใหม่ได้โดยตรงกับทางศูนย์แห่งนี้

ศูนย์นานาชาติจะทำหน้าที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติก่อนวันแรกของการเรียนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตการเรียนที่ UHart

 • การบรรจุเข้าทำงานและการฝึกงาน :  แผนกนี้จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการตัดสินใจด้านอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผลในแต่ละช่วงเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย
 • สุขภาพ : แผนกบริการสุขภาพนักศึกษาจะทำหน้าที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตามที่คุณต้องการ
 • ทุนการศึกษา : หากคุณได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญา คุณจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษาที่มีมูลค่า $6,000 ถึง $16,000 ต่อปีการศึกษา

การทำงานนอกเวลา

คุณสามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในวิทยาเขต แผนกที่มักจะมีการจ้างนักศึกษาทำงานได้แก่ศูนย์กีฬา, โรงละคร Lincoln, ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ร้านหน้งสือของมหาวิทยาลัยและแผนกบริการอาหาร ARAMARK

หลักสูตรที่เปิดสอน

 •  Barney of school Business
เป็นคณะวิชาธุรกิจชั้นนำระดับท็อป 5% ของโลกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
อีกทั้งยังเป็นคณะวิชาธุรกิจระดับท็อป 295 ของประเทศจากการจัดอันดับโดยThe Princeton Review นอกจากนี้เรายังได้รับการยกย่องในสาขาความเชี่ยวชาญพิเศษต่างๆอีกด้วย 
เช่นการอยู่ในอันดับที่ 2 ของสหรัฐอเมริกาจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Business Insurance ในด้านการได้งานในสาขาประกันภัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • The Hartt school
คณะวิชา Hartt เป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัย Hartford โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันมีนวัตกรรมสาขาดนตรี
เต้นรำและการละคร คุณจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง อาจารย์ผู้สอนของ Hartt เป็นศิลปินนักแสดงที่มีการแสดงบนเวทีใหญ่ๆของโลกอย่างสม่ำเสมอ
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์เส้นทางอาชีพด้านการแสดงของคุณที่นี่
 • College of Engineering, Technology and Architeacture

CETA ให้ความสำคัญกับการวิจัยแบบสหวิทยาการในระดับปริญญาตรี คุณจะได้ทำงานในโครงการวิจัยจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในภาคอุตสาหกรรมอย่าง

United Technologies และ Gerber Scientific รวมถึงหน่วยงานของรัฐอย่าง NASA แม้แต่นักศึกษาปีแรกก็มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้คนด้วย

 • วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เป็นวิทยาลัยที่มีความสำคัญและใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย เราเชื่อว่าหัวใจหลักของการศึกษาที่ดีคือการมีพื้นฐานความรู้ที่ดีในด้านศิลปศาสตร์

ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาจะได้เรียนวิชาเรียนบางส่วนที่วิทยาลัยแห่งนี้โดยเป็นข้อกำหนดทั่วไปของการเรียนในทุกหลักสูตร

 • วิทยาลัยครุศาสตร์, การพยาบาลและวิชาชีพสุขภาพ (ENHP)

มีประวัติอันยาวนานในการผลิตบุคลากรมืออาชีพสู่ชุมชนการศึกษาและโรงพยาบาลหลายแห่งของเมือง Hartford รวมถึงมีความร่วมมือกับองค์กรด้านการศึกษา

สุขภาพและชุมชนมากมายทางวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการผลิตครูบุคลากรที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและผู้นำในสาขาอาชีพเหล่านี้ด้วยหลักสูตรการเรียนอันมีคุณภาพ

 • Hardford Art school

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งคณะวิชานี้ขึ้นใน Wadsworth Atheneum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ คณะวิชาศิลปะ Hartford

ได้ทำหน้าที่ให้การศึกษากับศิลปินที่ประสบความสำเร็จมายาวนานถึง 134 ปีคณะวิชาศิลปะ Hartford มีข้อดีทุกอย่างเหมือนที่มีในวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบอิสระที่ดีที่สุดของประเทศแห่งอื่นๆ

โดยมีข้อดีจากการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาเรียนด้านศิลปศาสตร์ และมีคณะวิชาที่เปิดสอนวิชารองที่จะช่วยเสริมการเรียนในสาขาวิชาเอก

 • วิทยาลัย Hillyer

ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจะมุ่งเน้นที่นักศึกษาที่ต้องการสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิที่สูงขึ้นไป หลักสูตรการเรียนอันเข้มข้นและท้าทายของ Hillyer

จะช่วยให้นักศึกษาเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

(ELI) ของมหาวิทยาลัย Hartford เปิดสอนหลักสูตรการเรียนที่ออกแบบสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนของ UHartแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขโดยเริ่มต้นการเรียนที่ ELI

ก่อนและหลังจากมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจึงเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาการของตนเองต่อไป

 • หลักสูตรวิชาการของ ELI

ELI ดำเนินการเรียนการสอน 3 ภาคเรียนในแต่ละปี ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิจะมีระยะเวลาเรียน 14 สัปดาห์ เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

โดยมีช่วงปิดภาคเรียน 4 สัปดาห์ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมกราคม ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจะแบ่งการเรียนเป็น 2 ช่วงๆละ 6 สัปดาห์

ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม โดยเป็นการเรียนหลักสูตรระดับปานกลางขั้นสูงและขั้นสูง

 

พักอยู่ในรั้วของมหาลัย

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเราเราต้องการให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจและสนุกสนานซึ่งคุณสามารถพบปะผู้คนใหม่ ๆ

ได้อย่างง่ายดาย หอพักของเราตั้งอยู่กลางวิทยาเขต ห้องเรียนสำนักงานคณาจารย์ห้องสมุดห้องยิมกิจกรรมกีฬาและการแสดงอยู่ห่างจากโรงแรมเพียงไม่กี่ก้าว

นักศึกษาชั้นปีที่1 จะได้พักอยู่ 2 แห่ง

1.HAWK HALL

มีห้องเตียงคู่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำและห้องนั่งเล่นสำหรับการศึกษา นห้องโถงและห้องพักมีเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2.A THROUGH D COMPLEXES

เป็นห้องชุดแบบห้องชุดแบบมาตรฐานสำหรับนักเรียนปีแรกที่มีห้องเตียงคู่พร้อมห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการศึกษาภายในห้องสวีท
ห้องพักมีเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่ละคอมเพล็กซ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการซักรีดเลานจ์สำหรับการศึกษาและเครื่องปรับอากาศ 

ค่าทีพักอาศัยสำหรับนักศึกษานปีแรก

นักศึกษาปริญญาโท
Asylum Avenue วิทยาเขต (AAC) สำหรับนักศึกษาปริญญาโทประกอบด้วยทาวน์เฮ้าส์ 13 แห่ง ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบทางด้านตะวันตกของ 
Hartford on Asylum Avenue ทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งใหม่พร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสองคน

นักเรียนแต่ละคนจะมี
 • ห้องนอนส่วนตัวและห้องทำงานส่วนตัว
 • ห้องนั่งเล่นที่ใช้ร่วมกันห้องครัวและห้องน้ำ
 • ฮิตเตอร์ น้ำร้อน ไฟฟ้า สายเคเบิล และอินเทอร์เน็ต
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend