Unique Auckland

258

โปรโมชั่น

Promotion 2019/2020
-สมัคร 10 weeks รับ 2 weeks scholarship
-สมัคร 20 weeks รับ 4 weeks scholarship
-สมัคร 30 weeks รับ 6 weeks scholarship

ค่าเล่าเรียน

12 weeks
NZD 3,900
16 weeks
NZD 5,600
24 weeks
NZD 7,000
36 weeks
NZD 10,500

Unique NZ Education Services Clyde Road, Browns Bay, ออคแลนด์ นิวซีแลนด์

Unique New Zealand เป็นโรงเรียนที่อยู่บนชายหาดและตั้งแต่ปี 1989 ได้ให้บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้ใหญ่วัยรุ่นและรุ่นน้องจาก50 ประเทศ เรามีทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกห้องเรียน

Unique New Zealand ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมเอกชนที่จัดอยู่ในประเภท 1 โดย New Zealand Qualifications Authority นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ลงนามในหลักปฏิบัติของการศึกษา (Pastoral Care of International Students)

เราจะเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จในโลกแห่งการพูดภาษาอังกฤษ มาร่วมกับครอบครัวของเรา เรียนภาษาอังกฤษและสนุกสนานกับชุมชนริมชายหาดที่สวยงามและเป็นกันเอง

NZQA Category 1 คืออะไร?

Unique NZ ได้รับการตรวจสอบโดย NZQA เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเราเป็นสถาบันฝึกอบรมเอกชนที่มีคุณภาพ หมวด 1 เป็นคะแนนสูงสุดซึ่ง Unique ประสบความสำเร็จในการประเมินผลและการประเมินภายนอกในปี 2556 และ 2557

หมวด 1 หมายความว่า NZQA มีความมั่นใจในความสามารถของ Unique ในการนำเสนอโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพและดูแลนักเรียน นักศึกษาที่เรียนที่สถาบันประเภท 1 และมีอายุ 14 สัปดาห์ขึ้นไปและมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องสามารถทำงานนอกเวลาได้

ห้องเรียน

 ห้องเรียนของเรามีพื้นที่กว้างขวางและได้รับการตกแต่งด้วยเก้าอี้และโต๊ะที่นุ่มสบายและเทคโนโลยีการเรียนรู้สุดล้ำสมัย

ห้องพักหลายห้องมี  กระดานไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ครูสามารถใช้กิจกรรมโต้ตอบเล่นวิดีโอคลิปใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์และแบ่งปันเนื้อหาชั้นเรียนกับนักเรียนผ่านห้องเรียนเว็บ

นอกจากนี้เรายังมีiPadsซึ่งนักเรียนใช้ในการทำโครงงานและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษา

นอกจากนี้ยังมีStudy Centerซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่จะใช้หลังเลิกเรียนเพื่อทำการบ้านหรือเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับผู้ใหญ่

ในภาษาอังกฤษทั่วไปนักเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจำวัน ชั้นเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความถูกต้องและความคล่องให้กับนักเรียนโดยเน้นการสื่อสารที่แท้จริง

ในภาษาอังกฤษทั่วไปคุณจะได้เรียน การสนทนา การอ่าน ไวยากรณ์ การเขียน การอ่านออกเสียง Vocabluary

เวลาเรียน

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปได้ทุกวันจันทร์

หลักสูตรนี้มีให้บริการเต็มเวลา (ตอนเช้าและบ่าย)

 • Vocational English

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกอาชีพของเรานักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาสำหรับงานเฉพาะโดยการมีส่วนร่วมในบทสนทนาบทสนทนาเราจะไม่สอนนักเรียนให้ปฏิบัติงาน แต่เราจะเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษได้

ปัจจุบัน Unique มีสายการอาชีวศึกษาต่อไปนี้: ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล การพัฒนาทักษะการทำงาน ทักษะการบริการลูกค้า ภาษาอังกฤษเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

เวลาเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ 2018:

การพัฒนาทักษะการทำงาน

 • 5 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
 • 2 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2561

ทักษะการบริการลูกค้า

 • 19 มีนาคม – 30 มีนาคม 2018
 • 20 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2561

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 • 7 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2018
 • 1 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2561

ภาษาอังกฤษเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย

 • 19 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล

 • 5 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2561
 • 30 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • 4 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2561
 • 5 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2018

**หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเป็นวิชาเฉพาะช่วงบ่ายที่นักเรียนจะเรียนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษทั่วไป**

ในด้านวิชาการภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาที่จำเป็นสำหรับการสอบภาษาอังกฤษโดยเน้นเฉพาะการสอบ IELTS ใน Academic English คุณจะได้เรียน ไวยากรณ์ คำศัพท์เชิงวิชาการ กลยุทธ์สำหรับการฟังการสอบ การพูด (บทสัมภาษณ์และบทวิจารณ์) การเขียนเรียงความ การประมวลผล / การเขียนกราฟ กลยุทธ์ในการอ่าน การออกเสียง

เวลาเรียน

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกวันจันทร์

หลักสูตรนี้มีให้บริการเต็มเวลา (ตอนเช้าและบ่าย) หรือนอกเวลา (ตอนเช้าเท่านั้น)

หลักสูตรสำหรับเด็กหรือสำหรับเด็กมัธยม

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักไวยากรณ์คำศัพท์และทักษะในการสนทนาที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในนิวซีแลนด์และต่างประเทศในภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อคุณจะได้เรียน การพูดและการฟังในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียน ทักษะการอ่าน ไวยากรณ์ การเขียนรวมถึงบทความรายงานและจดหมาย การนำเสนอและโครงการกลุ่ม คำศัพท์สำหรับวิชามัธยมศึกษา การออกเสียง

เวลาเรียน

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในวันจันทร์ได้

หลักสูตรนี้เปิดให้บริการเต็มเวลา (เช้าและบ่าย) เท่านั้น

ในกิจกรรม English Plus นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษในตอนเช้าและไปทำกิจกรรมตอนบ่าย

ในชั้นเรียนตอนเช้าครูมุ่งเน้นให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาความคล่องและเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงบ่าย

กิจกรรมยามบ่ายเป็นการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมผจญภัยทัศนียภาพและทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมในชั้นเรียนตอนเช้าคุณจะได้เรียน การสนทนา การอ่านและการเขียน คำศัพท์ การออกเสียง ไวยากรณ์

เวลาเรียน

หลักสูตรกิจกรรมภาษาอังกฤษพลัสใช้เวลา 4 สัปดาห์ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปลายเดือนมีนาคม / ต้นเดือนเมษายนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและธันวาคม

ในภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับเด็กนักเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาที่จะช่วยให้พวกเขาในโรงเรียนและในชีวิตประจำวัน

ในภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับวัยเด็กคุณจะได้เรียน การสนทนา การอ่าน ไวยากรณ์ การเขียน ศัพท์ การออกเสียง

เวลาเรียน

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับวัยรุ่นได้ทุกวันจันทร์

หลักสูตรนี้มีให้บริการเต็มเวลา (เช้าและบ่าย) เท่านั้น

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend