TLC Boston

38

โปรโมชั่น

สมัคร 4สัปดาห์ ลดค่าเรียน 10%สมัคร 8สัปดาห์ ลดค่าเรียน 20%สมัคร 12+สัปดาห์ ลดค่าเรียน 30%สมัครภายใน 2018เรียนภาษาอังกฤษในรั้วมหาวิทยาลัยและมีศูนย์ภาษาให้เลือกกว่า 14 แห่งในประเทศอเมริกา เรียนต่อปริญญาตรีและโทโดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL เมื่อเรียนภาษากับ TLC

35 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02116 สหรัฐอเมริกา

The Language Company (TLC)

TLC-Boston เป็นสถาบันขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของ Boston  สถาบันของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกา ไม่เพียงแต่ทักษะทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมในช่วงปิดเทอม  โปรแกรมการเรียนภาษาที่ The Language Company ออกแบบมาเพื่อให้น้องๆบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังการพูด และการเขียน ทำให้น้องๆสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง TLC-Boston ตั้งอยู่ตรงกลางของ Boston สามารถเดินเท้าไประหว่างที่พักกับสถาบันได้  มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Quincy Market, Fenway Park, Charles River Esplanade or Major Museum และ ห่างจาก มหานคร New York 4 ชั่วโมง ในการเดินทางสามารถเดินทางโดยรถประจำทางได้

 

หลักสูตรที่น่าสนใจของ The Language Company (TLC) – Boston

Semi-Intensive English

เป็นหลักสูตรที่เรียนเพียง 3 ชั่วโมงต่อวันคุณสามารถทำกิจกรรมที่คุณต้องการได้ เป็นตัวที่ฝึกการพูด คำศัพท์ การอ่าน การเขียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้คุณได้จะมากกว่าความรู้ในตำรา เพราะคุณจะได้เรียนรู้ประสบการณ์เรื่องวัฒนธรรม และความรู้ใหม่ๆรอบคัวคุณอีกด้วย

Intensive English

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามที่ต้องการ ในชั้นเรียนประกอบด้วยการเรียนเรื่อง  Structure Speaking Reading Writing และมีรายวิชาที่น่าสนใจให้นักเรียนเลือกตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น  American Culture, Debate, Morphology, American and Local History, TOEFL and IELTS Preparation และ Novel Reviews

การเรียนมีทั้งหมด 9 รดับ

Beginning – Level 1,2 และ 3

เมื่อคุณสำเร็จในระดับ Level 3 คุณสามารถ :

 • สื่อสารในทุกสถาณการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าภาษาที่เจ้าของภาษาสนทนา และสามารถโต้ตอบได้
 • สามารถเขียน อธิบาย Social และ Academic Purpose
 • สามารถอ่านตำราและคู่มือต่างๆได้เข้าในระดับ Beginning

เมื่อคุณสำเร็จในระดับ Level 6 คุณสามารถ :

 • สามารเขียน และพูดอธิบายแสดงความคิดได้
 • สามารถแก้ไขและใช้ Grammar ได้ถูกต้อง
 • สามารถอ่านตำราคู่มือเทคนิคต่างๆได้ในระดับ Familiar field
 • สามารถเขียนโครงสร้างภาษาอังกฤษและคำศัพท์ในระดับ Intermediat ได้

เมื่อคุณสำเร็จในระดับ Level 9 คุณสามารถ :

 • สามารถแลกเปลี่ยนความคิดข้อมูล ใน Academic Resource ได้
 • สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เหตุผลใน Academic Topic ได้
 • สามารถเขียน Academic Paper ระดับมหาวิทยาลัยได้
 • สามารถ อ่าน เข้าใจ โต้เหตุผล จากสื่อสาธารณะได้ เช่น Technical Paper, Novel และ Professional Journals

Core Plus Course

เป็นการเรียนระดับ Advance ให้คุณเลือกโปรแกรมการเรียนที่คุณสนใจ ที่คุณอาจทำงานอยู่ หรือมีความต้องการอยากเพิ่มประสบการณ์ ทักษะที่คุณสนใจซึ่งหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกดังนี้ค่ะ

 • American Culture
 • Debate
 • Morphology
 • American history
 • State/Regional History
 • TOEFL Preparation
 • IELTS Preparation
 • Film and Novel Review
 • Slave and Suffragettes
 • Idioms and Slang

English For Professionals Program

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบให้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในทักษะพิเศษสำหรับ Business หลักสุตรถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เช่น Petroleum English, English for the Telecommunication Industry หรือ English for Technology Business

 

Academic test Preparation Course

เป็นหลักสูตรที่ TLC Boston เปิดหลักสูตร TOEFL Preparation ที่จะช่วยคุณในการสอบ เพื่อผลคะแนนที่ดีตามที่ต้องการของ การสมัคร เข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกา  หลักสูตรครอบคลุมทั้ง  Grammar Reading  Test Question analysis Test-talking strategies Practice tests และ Analysis of test

 

Study Vacation Program

หลักสูตร Study Vacation Program ของ LTC เป็นโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี เข้ามาเรียนรู้ และทำกิจกรรมช่วงผิดภาคเรียน ได้มีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งในหลักสูตรเน้นไปที่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะที่สำคัญร่วมด้วยกับการทำกิจกรรม  ซึ่ง กิจกรรมจะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรมีส่วนร่วม อย่างสนุกสนาน ไม่มีทางเบื่อแน่นอน  ด้วยที่เราจะใช้สถานที่น่าสนใจของ Boston เป็นแหล่งข้อมมูลในการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้อย่างสนุกสนาน แน่นอนว่านักเรียนที่ร่วมโปรแกรมนี้จะได้ทั้งความรั้ ประสบการณ์และ มิตรภาพ

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend