Thompson Rivers University Vancouver

90

โปรโมชั่น

เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน ทำงาน part time ได้ระหว่างเรียน เรียนจบแล้วทำงานที่แคนาดาได้อีก 3 ปี เรียนภาษากับมหาวิทยาลัยพร้อม pathway ต่อตรี และโทไม่ต้องใช้ผลภาษาในการสมัคร

Thompson Rivers University, Kamloops, BC, Canada

เรียนต่อแคนาดา มหาวิทยาลัย Thompson Rivers University

มหาวิทยาลัย Thompson Rivers University ( TRU ) ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง แคมป์ลูป (Kamloops) จังหวัดบริติชโคลัมเบีย British Columbia ทางฝั่งตะวันตก ของแคนาดา ห่างจาก vancuver ประมาณ 365 กม. ใช้เวลาเดินทาง โดยรถยนต์ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เป็นเมืองทันสมัย มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพถูก

TRU มีหลักสูตรวิชามากกว่า 100 หลักสูตร นักศึกษาจำนวน 13,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่มี นักศึกษาต่างชาติ จำนวนมาก ทำให้ไม่มีความกดดันในเรื่อง ของเชื้อชาติ และความแตกต่างทาง วัฒนธรรม นอกจากนี้ TRU ยังมี หลักสูตร MBA ที่มีมาตรฐานและตรงกับความต้องการทางด้านการศึกษาอีกด้วย

ทำไมนักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ TRU

TRU เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐานโดยสำนักงาน ก.พ.
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของ แคนาดา ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาใน แคนาดา

หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครขอพำนักต่อเพื่อทำงานได้ เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางด้านประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาก่อนที่ จะกลับมา หางานประจำใน ประเทศไทยได้

สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน Thompson Rivers University

สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิคและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสันทนาการ ห้องออกำลังกาย ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โรงละคน ห้องสมุด ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คลินิคสุขภาพและศูนย์กิจกรรมนักศึกษา มีโรงอาหาร 3 แห่ง ร้านอาหาร และผับบาร์ free wifi

คุณสมบัติด้านภาษาก่อนเข้าเรียน

TOEFL 550  IELTS 6.5 and Cambridge นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีผลภาษา สามารถสมัครเรียนภาษาและ pathway เข้าต่อปริญญาตรีและปริญญาโท โดยทางมหาวิทยาลัยออก Conditional admissions available
Combined ESL and academic studies
Transfer to full-time academic study after ESL

เรียนต่อแคนาดา กับ TRU

สามารถทำงานในและนอกวิทยาเขต
Combined study and work programs
Transfer credit from recognized institutions overseas
Scholarship programs

Study on Campus at TRU

กำหนดเวลาการรับสมัคร

ภาคเรียน ม.ค – เม.ย. สิ้นสุดรับสมัครวันที่ 15 ต.ค.

ภาคเรีนย พ.ค. – ก.พ. สิ้นสุดรับสมัครวันที่ 15 ก.พ.

ภาคเรียน ก.ย. – ธ.ค. สิ้นสุดรับสมัคร 31 พ.ค.

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณเมื่อสมัครเรียนกับ TRU

ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคเรียน   ราคา CAD$ ราคา บาท
ปริญญาตรี ปริญญาโท และภาษาอังกฤษ CAD$ 7,900 244,900 บาท
ค่าที่พัก On Campus Housing CAD$ 2,235-2,435 69,285 – 75,485
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าห้องสมุด ค่ากิจกรรม CAD$ 482 14,942
ค่าหนังสือ CAD$ 100-500 3,100 -15,500
รวมค่าใช้จ่าย 1 เทอมประมาณ $11,317 372,124

หมายเหตุ: ค่าใบสมัคร $100 จ่ายหนึ่งครั้งไม่สามารถคืนเงินได้ ค่าสมัคร On Campus Housing $45 ค่ามัดจำความปลอดภัย $295

อัตราแลกเปลี่ยนคิดที่ 31 บาท ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่นักเรียนชำระค่าเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคเรียน   ราคา CAD$ ราคา บาท
MBA CAD$ 7,952 246,512 บาท
ค่าที่พัก On Campus Housing CAD$ 2,235-2,435 69,285 – 75,485
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าห้องสมุด ค่ากิจกรรม CAD$ 482 14,942
ค่าหนังสือ CAD$ 100-500 3,100 -15,500
รวมค่าใช้จ่าย 1 เทอมประมาณ $11369 350,827

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวแทน Thompson Rivers University in Thailand

หลักสูตร ของ Thompson Rivers University

MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน และ GMAT

MEd Graduate diplomas

Bachelor’s degrees 4 ปี

Certificates and diplomas 1-2 ปี

English as a Second Language

University Preparation

Distance education

หลักสูตรเด่น ของ Thompson Rivers University

Pre MBA, MBA, ปริญญาตรีหลากหลายสาขา เช่นบริหารธุรกิจ (การบัญชี,การเงินการคลัง, การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารงานบุคคล, เศรษฐศาสตร์, การโรงแรมและการท่องเที่ยว) คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี, สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, ศิลปศาสตร์ ฯลฯ

ESL ตั้งแต่ระดับ Beginner-Advanced ผู้ที่เรียนหลักสูตร ESL สามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิชา การของ TRU ได้ตั้งแต่ ESL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยพิจารณารับเข้าเรียนทุกหลักสูตรโดยให้ conditional admission และไม่ต้องสอบ TOEFL/ IELTS

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend