The Language Gallery Toronto

45

โปรโมชั่น

Promotionลดค่าเรียนสูงสุด 30%(Vancouver)ลดค่าเรียนสูงสุด 20%(Toronto)สมัครเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรีค่าใบสมัคร $120

ELS Language Centers - Toronto, Victoria Street, Toronto, ON, Canada

The Language Gallery Canada
General Courses

London (5)

Memberships & Accreditations

Trafalgar

หลักสูตรสำหรับเรียนภาษา

1. English For General English Use
หลักสูตร General English Language จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและกระตุ้นให้นักเรียนมีความพัฒนามากเท่าที่เขาสามารถจะทำได้
ไม่สำคัญกว่าคุณจะอยู่ในระดับ beginner หรือว่า advance เพราะ
วิธีการสอนของเราจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการพูดคุยภาษาอังกฤษ
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราต้องการมั่นใจว่านักเรียนทุกคน
ประสบความสำเร็จในสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ดังนั้นเราจึงให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
เนื้อหาของหลักสูตร
หลักสูตร Standard General Language ช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งหมดสี่ด้านสำคัญ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน
หลักสูตรนี้ยังเติมเต็มทักษะที่สมบูรณ์แบบของแกรมม่า คำศัพท์ และ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ที่จะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในทักษะภาษาอังกฤษของคุณ เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรกับเราแล้ว
คุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วในทุกๆสถานการณ์
บทเรียนของเราออกแบบเนื้อหาได้ครอบคลุมและยังเสริมด้วยแหล่งความรู้อื่นๆ เช่น
อินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนได้อ่านและฟัง
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลาย
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
– ได้รับแรงสนับสนุนในการพูดคุยและเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจ
– อ่านสื่อภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
– ฟังสื่อภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้เข้าใจสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
– ฝึกฝนแกรมม่าและคำศัพท์ในห้องเรียนผ่านกิจกรรมการพูดและการเขียนที่หลากหลาย
– พัฒนาความแม่นยำและคล่องแคล่ว
คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักาษะภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับ
คนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่ายๆในชีวิตประจำวัน
ไม่ว่าจะเป็น เรียน เที่ยว ทำงาน หรือแม้แต่ความชื่นชอบ
2. English for Academic Purpose

หลักสูตร Academic English courses จะเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย
ในชีวิตการศึกษาที่แวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นไปที่
ทักษาะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักเรียนใช้เพื่อเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วยวิธีการสอนและการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ช่วยทำให้การเรียนของนักเรียนสบายขึ้น
และจะทำให้นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจและพร้อมสำหรับชีวิตในมหาลัย
เนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาหลักสูตร Academic English language มุ่งเน้นในการช่วยนักเรียนเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมไปถึงโครงสร้างแกรมม่าที่ซับซ้อนขึ้นที่จะช่วย
ให้นักเรียนอธิบายความคิดได้ชัดเจนขึ้นในบริบทที่ต่างกัน นักเรียนยังจะได้เรียนคำศัพท์
ทางการใหม่ๆและพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญ ได้แก่ ฟังเลคเชอร์ จดโน้ต อ่านวิเคราะห์
ฟังประชุม และ การนำเสนองานหน้าห้อง
ทางโรงเรียนยังได้เพิ่มเติมสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจเข้าไปเพื่อ
ที่จะทำให้บทเรียนสมบูรณ์แบบมากขึ้น
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
– พัฒนาทักษะคำศัพท์วิชาการของภาษาอังกฤษ
– ฝึกการฟังในการนำเสนอผลงาน สัมมนา แลคเชอร์
– เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างจดโน้ตจากแลคเชอร์และหนังสือ
– นำเสอนงานหน้าห้องสั้นๆและเข้าร่วมการการประชุมสัมมนา
– อ่านและวิเคราะห์บทความวิชาการของภาษาอังกฤษ
– เรียนรู้วิธีเขียนรูปแบบประโยค ย่อหน้า และ เรียงความ
– ฝึกการเรียงประโยคใหม่ การสรุป และ การเียนเรียงความ
คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
หลักสูตร Academic English เหมาะสำหรับคนที่มีความ
สนใจในการเข้าศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ในมหาวิทยาลัยที่สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ

3. English For Business Purpose
หากภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในงานของคุณ เราแนะนำให้
คุณเรียนหลักสูตร Business English language เพราะหลักสูตรนี้
จะช่วยให้คุณมีทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารทางธุรกิจ
ได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Business Engilsh มุ่งเน้นที่คำศัพท์ในทางปฏิบัติ โดยที่คุณจะ
ได้มีการสนทนาเกี่ยวประเด็นทางธุรกิจ ได้มีทักษะการสื่อสารสำหรับ
สถานการณ์ที่สำคัญ เช่น การนำเสนองาน การโต้ตอบแสดงความคิดเห็น การประชุม
การเจรจา การสัมภาษณ์งาน การคุยโทรศัพท์และการพบปะเข้าสังคม
และ ได้มีการฝึกทักษะการเขียนทางด้านธุรกิจ เช่น อีเมลล์ รายงาน การเสนองาน
เนื้อหาของหลักสูตร
หลักสูตร  Business English จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาและทักษะการสื่อสาร
ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ด้วยคุณครูและทัพยากรทางด้านการเรียนรู้
จะช่วยทำให้ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุกิจของคุณพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรของเราครอบคลุมคำศัพท์ทางธุรกิจที่คุณจำเป็นต้องใช้พูดคุยในหัวข้อต่างๆ
เช่น วัฒนธรรมบริษัท ความเป็นผู้นำ การตลาด และการขาย
เช่นเดียวกับหัวข้ออื่นๆที่จะหยิบมาพูดคุยในบริษัท
นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับ เทรนด์ การวางแผน
การแก้ปัญหา และความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ อีกด้วย
หลักสูตรนี้จะช่วยคุณพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจดังนี้
– การนำเสนองานที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
– เข้าร่วมประชุมและพูดคุยหารือกันได้อย่างคล่องแคล่ว
– การเจรจาที่มีประสิทธิภาพ
– เขียนอีเมลล์ บันทึก รายงาน และ การนำเสนองาน ได้ดีขึ้น
– ประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน
สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
– มีความมั่นใจในทักษะการพูดผ่านการแสดงบทบาทในสถานการณ์ต่างๆในกิจกรรม
– เข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สื่อที่หลากหลาย
– มีสำเนียงที่ใกล้เคียงกับชาวต่างชาติจากการฟังสื่อภาษาอังกฤษที่เกัยวกับธุรกิจ
– พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจผ่านทางแบบฝึกต่างๆ
– สามารถทำงานในวัฒนธรรมของคนที่แตกต่างกันไป
คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
– ผู้ที่ทำอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในงานบ่อยๆ
– นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
– ผู้ที่เตรียมตีวสำหรับเข้าทำงานในบริษัทที่พูดภาษาอังกฤษ
– ผู้ที่ต้องการมีความก้าวหน้าในอาชีพปัจจุบัน

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend