Tamwood Vancouver

154

โปรโมชั่น

Promotion: สมัครเรียนโปรแกรม work & study ในวิชาสาขาใดก็ได้ รับส่วนลด 20% และ *ฟรี คอร์สภาษา 2 สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง คอร์ส General english หรือ IELTS Prep
โดยเรียน online เริ่มเรียน ในเดือน เมษายน หรือ เริ่มเรียนที่สถาบัน ก่อนวันเริ่มเรียนคอร์ส Diploma สมัครด่วน ภายในวันที่ 30 April 2020 และเริ่มเรียนภายในปี 2020

ค่าเล่าเรียน

3 months
CAD 1,893
6 months
CAD 3,672
9 months
CAD 5,328
12 months
CAD 7,104

Tamwood Language Center, West Pender Street, Vancouver, BC, Canada

Tamwood Language School

สถาบัน Tamwood Language School เป็นสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษในแคนาดาที่ยอดเยี่ยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 lสถาบัน Tamwood Language School  เป็นสถาบันที่ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อพัฒนานักเรียนที่ต้องการเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง สถาบันรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 17-80 ปี ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา มีความสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน มีเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเพลิดเพลินไปกับการเรียน

เป็นโรงเรียน ที่เปิดสอน ทั้งหลักสูตรภาษา และวิชาชีพ มี 3 เมือง คือ Vancouver, Toronto, Whistler ( แต่ละเมืองมีหลักสูตรต่างกัน)

 • หลักสูตรวิชาชีพ สามารถ ฝึกงานได้ ทั้ง Hospitality, business and digital marketing
 • จำนวนนักเรียนในคลาสน้อย อาจารย์ดูแลทั่วถึง
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในทั้งในเมืองการท่องเที่ยว และ ธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการ และวิชาที่เรียน
 • คนไทยน้อย
 • ตารางเรียนยืดหยุด สามารถเลือกได้ ทั้ง เลือกได้ว่าเรียนเช้า หรือ บ่าย (แล้วแต่วิชา)
 • มีหลาย intake / year
 • สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์
 • การฝึกงานได้รับค่าจ้าง
 • สาชา whistler มี student resident ให้
 • สถาบัน มีโปรแกรม transfer credit กับ สถาบันอุดมศึกษา พาร์ทเนอร์ เช่น Canada west, Capilano etc.
 • ราคาหักส่วนลดแล้ว เริ่มตั้งแต่ 170k – 250k บาท (แล้วแต่หลักสูตรวิชา)

Vancouver Campus

การเรียนภาษาใน  Vancouver ที่ Tamwood เป็นสถาบันขนาดกลางที่มีมาตรฐานสูงในการสอนภาษา ประกอบไปด้วยหลักสูตร Intensive English, Internship Program, Business English, Cambridge FCE Preparation และ TOEFL Preparation  ซึ่งคนทั่วโลกทราบดีกว่า Vancouver เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม ซึ่ง Vancouver สามารถเดินทางโดย Ferry ไปยัง Victoria  หรือ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์ ไปยัง Seattle หรือ Washington อีกทั้ง Vancouver คือเมืองที่ทันสมัยและปลอดภัย นักเรียนจากทั่วโลกจำนวนมากเดินทางเข้ามาเรียนที่ Vancouver  ด้วยบรรยากาศและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย จึงไม่แปลกใจว่า สถาบัน Tamwood ใน Vancouver จึงได้รับความนิยมอย่างมาก

หลักสูตรที่น่าสนใจของสถาบัน Tamwood

General English

สถาบัน Tamwood จัดการเรียนหลักสูตร General English เป็น 7 ระดับ เรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 15 คน ต่อชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในส่วนที่สำคัญทั้ง Grammar, Conversation, writing, Speaking, listening, Pronunciation และ Vocabulary

Academic Pathway Program

หลักสูตร Tamwood Academic Pathway Program เปิดหลักสูตรใน Vancouver และ Toronto Campus  เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยที่เป็น Partner กับสถาบัน โดยมีเงื่อนไขคือต้องสำเร็จหลักสูตร Academic Pathway Program ของสถาบัน อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาวิชาการ อย่างแท้จริง ทั้งการเขียนรายงาน การนำเสนองาน และทักษะการทำข้อสอบอีกด้วย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับการเรียนคือ English for Academic Purpose level1 และ English for Academic Purpose level2

International Business English Programs

เป็นหลักสูตรพิเศษที่รวมหลักสูตร การสื่อสารและ การใช้ภาษาอังกฤษ General English ในการทำงาน หลักสูตรถูกออกแบบให้นักเรียนฝึกทักษะที่สำคัญในวงการธุรกิจของโลก รวมถึงคำศัพท์ และ แบบจำลองสถานการณ์ การทำวิจัย และหัวข้อต่างๆในต้องใช้งานธุรกิจ  รวมถึงรายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Finance, accounting, marketing, advertising, sales, negotiation และ culture comparison

University of Cambridge FCF Preparation

เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักเรียนเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัย โดยการสอบเพื่อเอาคะแนน Cambridge ESOL First Certificate (FCF) ซึ่งนักเรียนจะได้ทำการทดสอบในสัปดาห์สุดท้ายของหลักสูตร นักเรียนจะได้ฝึกทักษะที่สำคัญในการทำข้อสอบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะทักษะการเขียนที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Certificate & Diploma (ฝึกงานได้ค่าจ้าง)

 1. Hospitality
 • Certificate เรียน 27 weeks
 • Co-op เรียน 24+24
 • เรียนได้ทั้ง 3 สาขา
 1. Food & Beverage
 • Certificate เรียน 27 weeks
 • Co-op เรียน 24+24
 • เรียนได้สาขาเดียว Whistler

ใช้ IELTS 5.0 / ผลการเรียน จาก Tamwood / สอบ ออนไลน์ และสัมภาษณ์

 1. Inter Business management
 • Certificate 27 weeks
 • Co-op 24+24
 • เรียนได้ทั้ง 3 วิทยาเขต

4. Digital marketing

 • Certificate เรียน 27 weeks
 • Co-op เรียน 24+24
 • เรียนได้ที่ Vancouver

ใช้ IELTS 5.5 / ผลการเรียน จาก Tamwood / สอบ ออนไลน์ และสัมภาษณ์

หลักสูตร Diploma in Global Start UP

 1. Innovation and Entrepreneurship (มีฝึกงาน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง)
 2. Management
 3. Marketing

ใช้ IELTS 5.5 + มีประสบการณ์ทำงาน และ อายุ 19+

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend