Southern States University San Diego

32

SOUTHERN STATES UNIVERSITY, Cudahy Place, ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา


(SSU)  ได้รับการรับรองเป็น มหาวิทยาลัยอเมริกันก่อตั้งขึ้นในปี 1983. ด้วยทั้งสองมหาวิทยาลัยใน ซานดิเอโก และหนึ่งใน นิวพอร์ตบีช, SSU มุ่งเน้นไปที่นักธุรกิจที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมจากทั่วโลก. มหาวิทยาลัยมี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) , และการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

นอกจากนี้, SSU ให้บริการ หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ทดสอบและเริ่มต้นอย่างเข้มข้นผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูง สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีระดับทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัยของพวกเขา, รวมทั้งสำหรับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่มีความประสงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา.

เพื่อช่วยให้นักเรียนผู้ที่มีความตั้งใจที่จะรับปริญญา, SSU สามารถปรับแต่งโปรแกรมที่มีการเรียนการศึกษาหลักสูตรปริญญาบวกภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด, เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอให้พวกเขาประสบความสำเร็จกับการเรียนการศึกษาที่สูงขึ้น.

Intensive English Programme    

สอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น-ขั้นสูง หรือแม้แต่การเตรียมสอบ TOEFL .ภารกิจของเราคือให้นักเรียนนานาชาติได้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสปรับปรุงการอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ การสนทนา การออกเสียง การสอบ TOEFL และภาษาอังกฤษธุรกิจซื่อ คือกระตุ้นและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับเตรียมนักเรียนสำหรับความสำเร็จต่อเนื่องในอนาคต บุคคล วิชาการ และ pursuits มืออาชีพ

วิทยาเขตต่างๆ เพียบพร้อมด้วยล่าสุดในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์มัลติมีเดียแบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มบุคคล
การเรียนรู้ภาษาในมหาวิทยาลัยของเราจึงมั่นใจว่านักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ที่จะอ่าน , เขียน , พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธฺภาพ

ราคา

   ช่วงเวลาเรียน  – 7:30 AM ถึง12:00 PM    ราคา 190$
   ช่วงเวลาเรียน – 9:00 AM ถึง 1:30 PM    ราคา 350$
  ช่วงเวลาเรียน  – 5:30 PM ถึง  10:00 PM    ราคา 250$
   การเตรียมสอบ TOEFL – 9:00 AM ถึง 1:30 PM    ราคา 350$

สถานที่เรียน

San Diego (Fashion Valley and La Jolla)  and Newport Beach. 

วันเริ่มเรียน

เริ่มเรียนทุกๆวันจันทร์ ตลอดปี

   

English Programme   

Southern States University offers High Beginning to Advanced classes and TOEFL preparation. ภารกิจของเราคือการให้นักเรียนต่างชาติด้วยการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง.

เราใช้วิธีการทำให้นักเรียนมีโอกาสในการปรับปรุงการอ่าน, การเขียน, ไวยากรณ์, การสนทนา, การออกเสียง, TOEFL, และภาษาอังกฤษธุรกิจ. SSU ของการกระตุ้นการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการผลิตเป็นอย่างดีเหมาะสำหรับการจัดเตรียมนักเรียนในการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคตส่วนบุคคลของพวกเขา, ด้านวิชาการ, และชื่นมืออาชีพ.

ทุกวิทยาเขตมีการติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีล่าสุดในซอฟต์แวร์มัลติมีเดียแบบโต้ตอบเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แต่ละภาษา.

At Southern States University we are confident that all our students will learn to readwritespeak and understand English.

English Program – คู่มือสำหรับนักศึกษาผู้สนใจ

· Early Morning Program – 7:30 AM to 12:00 PM
· Daytime Program – 9:00 น. ถึง 1:30 PM
· Evening Program – 5:30 PM to 10:00 PM
· 3 หลักชั่วโมงและ 1.5 ชั้นหัวข้อชั่วโมงต่อวัน
· วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี

· 3 TOEFL ชั่วโมงและ 1.5 ชั้นหัวข้อชั่วโมงต่อวัน
· วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 9:00 AM – 1:30 PM
· Available at the La Jolla Campus

ถึงแม้ว่านักศึกษาใหม่อาจเริ่มต้นเรียนในทุกวันจันทร์ของปี เรียน 12 สัปดาห์ นักเรียนจะถูกให้เวลา ในการศึกษาในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ. ในตอนท้ายของแต่ละเทอมนักเรียนจะถูกทดสอบ, สุดท้ายได้รับเกรด, และจะต้องเลื่อนขึ้นไปยังระดับที่ยากขึ้นตามความเหมาะสม.

Core ชั้นเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะการอ่าน, การเขียน, การฟัง, และการพูดเช่นเดียวกับการทำความเข้าใจระบบภาษาของไวยากรณ์และคำศัพท์. หลักสูตรมักจะนำวัสดุที่โลกแห่งความจริงเช่นหนังสือพิมพ์และนิตยสาร, เนื้อหาวิดีโอและอินเทอร์เน็ต, วิทยากรและการศึกษานอกสถานที่เพื่อช่วยให้นักเรียนมีการปฏิบัติ, การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน.

หัวข้อที่มุ่งเน้นการเรียนการพัฒนาทักษะการสนทนา, และให้นักเรียนมีโอกาสที่จะใช้สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนหลักของพวกเขา. ความหลากหลายของชั้นเรียนหัวข้อมีอยู่, รวมทั้งทักษะการนำเสนอ, ทราเวลภาษาอังกฤษ, สำนวนและสุภา, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, วัฒนธรรมอเมริกัน, ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

ทางมหาวิทยาลัยมีรถรับส่งสนามบินจากสนามบินในประเทศไปยังที่พักของนักเรียน. กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางมาถึงเวลาของคุณเพื่อให้สามารถเตรียมความจำเป็น. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนามบินแตกต่างกันระหว่าง $50 และการ $200, ขึ้นอยู่กับเวลาของเที่ยวบิน, ผู้คนจำนวนมากที่จะขนส่ง, และระยะทางไปยังที่พักของนักเรียน. เมื่อคุณได้รับวีซ่าของคุณและจะทำให้แผนการเดินทางของคุณ, กรุณาติดต่อบุคคลที่ติดต่อของคุณ SSU เพื่อให้การสำรองห้องพักอย่างเป็นทางการ.

เมื่อคุณได้รับวีซ่านักเรียน, ภาคใต้มหาวิทยาลัยรัฐสามารถช่วยให้คุณกับการอยู่อาศัยของคุณ. รวมถึงทางเลือกด้านที่พักที่อยู่อาศัยในระยะสั้นและระยะยาว, เช่นโรงแรมหรืออพาร์ทเม้น, บ้านอยู่ (ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมในครอบครัว, รวมอาหารเช้าและเย็น), หรือใช้ร่วมห้องกับนักเรียนคนอื่นใน “โรงแรมนักเรียน”. ค่าใช้จ่ายและการมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามสถานที่, กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจเพื่อดูรายละเอียด. เมื่อได้รับวีซ่าของคุณ, กรุณาส่งต่อ SSU สำเนาของวีซ่าของคุณ, พร้อมกับเหรียญสหรัฐ 150 ค่าจัดหาพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของคุณ.

หมายเหตุ: นักเรียนมีความรับผิดชอบในการขนส่งของตัวเองไปและกลับจากโรงเรียนในแต่ละวัน.

F – 1 วีซ่านักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาเต็มเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับทุกโปรแกรมเต็มเวลาของเรา. โรงเรียนของเราเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายของรัฐบาลกลางในการลงทะเบียนนักศึกษาไม่อพยพ.

นักศึกษาทุกคนจะแนะนำให้มีประกันสุขภาพ. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของนักเรียน

  การเรียนระดับปริญญา  

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาสี่ปีที่นักเรียนจะได้รับการเตรียมที่มีพื้นหลังวิชาการ, นอกเหนือจากประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายของวันนี้. การศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาที่ต่ำกว่าให้รากฐานที่แข็งแกร่งทางวิชาการที่มีมนุษยศาสตร์, ศิลปะ, หลักสูตรวิทยาศาสตร์และธุรกิจ, เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยชอบให้ประสบความสำเร็จในความท้าทายมากขึ้นและมุ่งเน้นหลักสูตรการหารบน. SSU ของหลักสูตรหมวดตอนบนได้รับการออกแบบที่มีความต้องการทางธุรกิจของวันนี้และวันข้างในใจ, และให้นักศึกษาแรกด้วยการแนะนำ, จากนั้นมีมากขึ้นในเชิงลึกทางธุรกิจและการปฏิบัติตามหลักการ, พร้อมกับทักษะการตั้งค่าที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจในปัจจุบัน.

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

เป็นโปรแกรมสองปีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการกับโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการพัฒนา. โดยเน้นที่การให้รากฐานธุรกิจที่มั่นคงทางวิชาการและทฤษฎีรวมกับทักษะการจัดการที่ทันสมัย, โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาได้รับความเข้าใจในเชิงลึกของโครงสร้างของเศรษฐกิจโลก, รวมทั้งทักษะการทำธุรกิจการตัดสินใจในทางปฏิบัติที่จำเป็นในการรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางธุรกิจในเศรษฐกิจระดับโลกครั้งนี้. นอกจากการมุ่งเน้นการศึกษาที่มีต่อความรู้โลกาภิวัตน์และธุรกิจระหว่างประเทศและทักษะ, SSU อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำกันที่จะนำเสนอหลักสูตร MBA ที่นำ aspirants จากทุกประเทศทั่วโลกเพื่อศึกษาการทำงานร่วมกันในจิตวิญญาณ. ในการพิจารณาของนักเรียน’ ตารางเวลาแน่นและความรับผิดชอบ, SSU ของหลักสูตร MBA มีอยู่ในตอนเย็นวันธรรมดาและวันเสาร์ตอนเช้าและช่วงบ่าย

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend