Skema business school Paris

121

โปรโมชั่น

เป็นโรงเรียน Business ขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีชื่อเสียงโดยมีนักเรียนประมาณ 6100 คน อาจารย์ประจำประมาณ 160 คน เป็นโรงเรียนธุรกิจแห่งแรกของฝรั่งเศสที่มีสาขาที่ประเทศอเมริกา และได้รับการรับรองในระดับ Global Accredit ion from GAC PM มี 6

campus 1.France (Lille, Paris La Villette, Paris La Défense and Sophia Antipolis) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click

SKEMA Business School - Paris, Esplanade Mona Lisa, Courbevoie, ฝรั่งเศส

SKEMA – มีความรู้ทำให้ความแตกต่าง
SKEMA เป็นโรงเรียนธุรกิจระดับโลกที่ผ่านการวิจัยและโปรแกรมการเรียนการสอนของรถไฟและให้ความรู้ในธุรกิจที่มีความสามารถต้องใช้ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบัน. Skema buiseness โรงเรียนเกี่ยวกับ Skema “ใน SKEMA เราได้สร้างทรัพยากร ในการส่งมอบโปรแกรมการศึกษาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลก. เราฝึกอบรมผู้จัดการปรับตัวและมีความสามารถที่จะทำให้มีคุณค่าในการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะที่การส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน.ผู้สำเร็จการศึกษาของเราสามารถขยายขอบเขตของความรู้และนวัตกรรม. พวกเขามีความสบายใจในการทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความหลากหลายทางสังคม. โครงสร้างระหว่างประเทศของเรากับเว็บไซต์ในเอเชียยุโรปและอเมริกาช่วยให้เรายังคงอยู่ในสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกและโลกของต่างประเทศการศึกษาที่สูงขึ้น. ความสำเร็จของคุณในโลกของการโกหกโอกาส ที่หลักของยุทธศาสตร์การพัฒนา SKEMA.

ฉันให้คุณมุ่งมั่นส่วนตัวของฉันในนามของพนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัยของเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้. ”

Alice Guilhon
คณบดี, SKEMA Business School

บริษัทโครงการที่มุ่งเน้นเป็นบริษัทที่ส่งทั้งสินค้าและบริการผ่านโครงการของพวกเขา พวกเขาจัดระเบียบ และเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนประสบความสำเร็จและการดำเนินการของโครงการและพอร์ตการลงทุนของโครงการ ทฤษฎีการจัดการและภาวะผู้นำแบบดั้งเดิม ลักษณะ และหลักไม่ถูกต้องสำหรับองค์กรเหล่านี้ มีความจำเป็นต้อง flexibility และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมโลกที่เลื่อนลอยอย่างรวดเร็ว

SKEMA Programmes

โปรแกรมระดับปริญญาตรี

  • Bachelor in Global Managementการจัดการโลก: ฝรั่งเศส baccalaureate หรือเทียบเท่า (มัธยมประกาศนียบัตร IB, A-ระดับ…)
  • ESDHEM – ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต     ฝรั่งเศส baccalaureate หรือเทียบเท่า

โครงการบัณฑิตศึกษา

  • Master In Management (Grande Ecole Programme)

โครงการบัณฑิต

  • Specialized Mastersแบบพิเศษ: สอนโปรแกรมเหล่านี้หนึ่งปีที่ SKEMA ในฝรั่งเศส MS จะสามารถเข้าถึงการศึกษาปริญญา พวกเขาจะมุ่งให้ได้ความหรือคุณสมบัติคู่นักศึกษา ตามความต้องการบริษัทโปรแกรมมืออาชีพที่มุ่งเน้น SKEMA มีหลาย “Mastères Spécialisés (MS) และ Troisièmes รอบ” ในทางการเงิน การตลาด และงบประมาณขององค์กร 
  • Masters of Science:ปริญญาโทวิทยาศาสตร์: หลักการได้กลายเป็น บัณฑิตของทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาทำงานในระดับนานาชาติ ตราบใดที่โลกการศึกษาที่มีความรู้พิเศษที่จำเป็นสำหรับบริษัทระดับโลกวันนี้ SKEMA จะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และนักเรียนต่างชาติ (นักเรียนจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ในมหาวิทยาลัยแต่ละปี) ปริญญาตรีดี โปรแกรมหลักของ SKEMA ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบควบคุม ระบบข้อมูล และให้คำ ปรึกษา ทางการเงินและการจัดการควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจความรู้ นวัตกรรม และการ จัดการความรับผิดชอบ การตลาด โครงการเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการ บริหารห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อ 
  • ปริญญาเอก: SKEMA มี PhDs วิชาการ ปริญญาเอกบริหารและโปรแกรมสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย 

Executive education

  • Executive Education:: โปรแกรมระยะสั้นไปรอบทั้งแนวคิด และเครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญบริหารจัดการกับโปรแกรมได้อีกต่อไป
  • Executive MBA
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend