Sanritsu Japanese Language School NAGANO

71

โปรโมชั่น

มีการเรียนการสอนทั้งแบบคอร์สระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นตั้งแต่ 2สัปดาห์ – 12 สัปดาห์ เริ่มต้นที่ 20,424บาท (ราคารวมค่าเรียนและที่พัก) ระยะยาวตั้งแต่ 1-2 ปี เพื่อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย

Sanritsu, 2 Chome-3-45 Kogandori, Suwa, จังหวัดนะงะโนะ Japan

โปรแกรมการสอน

 • สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระดับความรู้ความสามารถสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนสายอาชีพมหาวิทยาลัยปริญญาตรี ปริญญาโทของญี่ปุ่นได้
 • สามารถเข้าใจ รับรู้เหตุการณ์ต่างๆในญี่ปุ่น เรียนรู้การดำรงชีวิต ซึมซับวัฒนธรรม
 • หลักสูตรการเรียน 4 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) ต่อ1วัน 2ปี เรียนเกิน 1600คาบเรียน
  *เกณฑ์ตามกระทรวงศึกษาคือ 1คาบเรียนไม่ต่ำกว่า45นาที 1ปีไม่ต่ำกว่า760คาบเรียน
 • มีการจัดทำคลาสเรียนสอนติวเป็นพิเศษเพื่อเตรียมสอบข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และข้อสอบวัดระดับเรียนต่อในญี่ปุ่น
 • สอนเทคนิคการเขียนเรียงความข้อสอบข้อเขียน การวางตัว การตอบข้อซักถามข้อสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ประความสำเร็จสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้
 • มีการจัดกิจกรรมศึกษานอกห้องเรียน การทัศนศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้

ค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

หัวข้อค่าใช้จ่าย เข้าเมษายน
(24เดือน)
เข้ากรกฎาคม
(21เดือน)
เข้าตุลาคม
(18เดือน)
เข้ามกราคม
(15เดือน)
*คอร์ส1ปี
(12เดือน)
ค่าคัดเลือก 21,000 เยน 21,000 เยน 21,000 เยน 21,000 เยน 21,000 เยน
ค่าเข้าเรียน 52,500 เยน 52,500 เยน 52,500 เยน 52,500 เยน 52,500 เยน
ค่าวิชาเรียน 1,260,000
(52,500 เยน/เดือน)
1,102,500
(52,500 เยน/เดือน)
945,000
(52,500 เยน/เดือน)
787,500
(52,500 เยน/เดือน)
630,000
(52,500 เยน/เดือน)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 126,000 เยน 110,250 เยน 94,500 เยน 78,750 เยน 63,000 เยน
ยอดรวม 1,459,500 เยน 1,286,250 เยน 1,113,000 เยน 939,750 เยน 766,500 เยน
ค่าแปลเอกสาร 12,000 เยน (กรณีให้ทางโรงเรียนแปลให้)
ค่าประกันสุขภาพ 16,000 เยน (ถ้าปีนั้นราคาเปลี่ยนแปลงถูกขึ้นทางเราจะคืนเงินให้)
ค่าหอพัก 267,000 เยน (สัญญา 6 เดือนแรก)

หมายเหตุ ; ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหมายถึง ค่าอุปกรณ์การศึกษา หนังสือ กิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าตรวจสุขภาพ และอื่นๆ

ค่าเรียน ค่าหอพัก รวมค่าเรียนและที่พัก
2สัปดาห์ 27000 เยน      9990 บาท 28200 เยน      10434 บาท 55200 เยน      20424 บาท
4สัปดาห์ 42000 เยน    15540 บาท 47800 เยน      17686 บาท 89800 เยน      33226 บาท
6สัปดาห์ 62000 เยน    22940 บาท 70200 เยน      25974 บาท 132200 เยน      48914 บาท
8สัปดาห์ 82000 เยน    30340 บาท 92600 เยน      34262 บาท 174600 เยน      64602 บาท
10สัปดาห์ 102000 เยน    37740 บาท 11500 เยน      42550 บาท 217000 เยน      80290 บาท
12สัปดาห์ 122000 เยน    45140 บาท 137400 เยน    50838 บาท 259400 เยน      95978 บาท
 1. กรณีเข้าเรียนหรือออกเรียนระหว่างกลางคัน จะคิดเป็นวัน วันละ 2500 เยน
 2. ต้องจ่ายค่าตำราเรียน กรณีมีตำราเรียนอยู่แล้วไม่ต้องจ่าย
 3. กรณีเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ต้องจ่ายค่าเข้าร่วมต่างหาก

ช่วงเวลาการรับสมัคร

                ช่วงเวลาการรับสมัคร   ทางเราทำเรื่องที่ immigrant ที่นี่
  นร.เดือนเม.ย.      ช่วงกลางเดือน ส.ค. ถึงกลางเดือน ต.ค.
ของปีก่อนหน้าเดือน เม.ย. ปีนั้น
           ทันภายในกลาง พ.ย.
ของปีก่อนหน้า เม.ย. ที่นร.จะเข้า
  นร.เดือนก.ค.    ช่วงต้นเดือน ม.ค. ถึงกลาง มี.ค. ของปีนั้น             ทันภายในต้น เม.ย.
  นร.เดือนต.ค.    ช่วงต้นเดือน มี.ค. ถึงปลาย เม.ย. ของปีนั้น            ทันภายในกลาง พ.ค.
  นร.เดือนม.ค.           ช่วงต้นเดือน ก.ค. ถึงปลาย ส.ค.
ของปีก่อนหน้าเดือน ม.ค. ปีนั้น
            ทันภายในกลาง ก.ย.
ของปีก่อนหน้า ม.ค. ที่นร.จะเข้า

รูปแบบคอร์สเรียน 

เดือน    คอร์ส                                                       เนื้อหา
เม.ย. ระดับต้น1 เรียนพื้นฐาน ฟังพูดอ่านเขียน ตัวอักษรฮิรากานะ คาตาคานะ คันจิ
ก.ค. ระดับต้น2 เรียนไวยากรณ์ บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านบทความสั้นๆ การเขียนเรียงความ
ต.ค. ระดับกลาง1 นำสำนวน คำศัพท์ที่เรียนในระดับต้นมาฝึกฝนให้สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
ฝึกฝนการฟังให้ฟังความเร็วระดับปรกติของคนญี่ปุ่นเข้าใจ
ม.ค. ระดับกลาง2 เรียนการอ่าน ไวยากรณ์ ของข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ2 เรียนรู้การพูด
speech ในสถานที่ต่างๆ
เม.ย.
ปีที่2
ระดับสูง1 เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับยาก สนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นในหมู่นักเรียน แสดง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก.ค. ระดับสูง2 ฝึกฝนการอ่าน การฟังข่าว ข้อมูล กราฟ ตารางให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับ
ความสามารถให้ผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ1
ต.ค. ติวสอบเข้า1 เรียนการฟังข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ ฝึกฝนบทสนทนา การสัมภาษณ์ การทำวิทยานิพนธ์ขนาดเล็ก
เพื่อให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
ม.ค. ติวสอบเข้า2 สามารถเข้าใจ lecture ในมหาวิทยาลัย และดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่มีปัญหา

คอร์ส1ปี9เดือน 1ปี6เดือน 1ปี3เดือน ต่างกันตรงเวลาเข้าเรียน แต่เวลาจบจะตรงกัน
เป็นการปรับให้ตรงกับเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนต่อที่นี่ตามปีการศึกษา


หลักสูตร

      คอร์ส เวลาเข้าศึกษา                   ระยะเวลาศึกษา  เวลาคาบเรียน
คอร์ส2ปี เมษายน 2ปี(เมษายน-มีนาคม2ปีข้างหน้า)  09.10-13.00

หรือ

13.20-17.10

คอร์ส1ปี9เดือน กรกฏาคม 1ปี9เดือน(กรกฏาคม-มีนาคม2ปีข้างหน้า)
คอร์ส1ปี6เดือน ตุลาคม 1ปี6เดือน(ตุลาคม-มีนาคม2ปีข้างหน้า)
คอร์ส1ปี3เดือน มกราคม 1ปี3เดือน(มกราคม-มีนาคม2ปีข้างหนา)
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend