Rennes School of Business

385

Rennes School of Business, Rue Robert d'Arbrissel, เรนเนส ฝรั่งเศส

Rennes School of Business (แรนส์)  

ชื่อเดิม  École Supérieure de Commerce de Rennes

 • เป็นโรงเรียนส่วนเกี่ยวกับธุรกิจ ใน เมือง RENNES ประเทศฝรั่งเศส ใช้ระบบการเรียน แบบ GRANDES ECOLES SYSTEM ซึ่งมีข้อดีคือ
  • มีความเป็นส่วนตัว
  • มีตัวเลือกหลากหลาย
  • คอร์สเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ
  • นักเรียนที่เรียนกลุ่มเล็ก

 

Rennes เป็น พาร์ทเนอร์ กับมหาวิทยาลัยในไทยด้วย เช่น เกษตรศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์

การฝึกงาน

 • มีการฝึกงานหลังจากเรียน ซึ่งสามารถฝึกงานในประเทศฝรั่งเศส หรือ นอกประเทศฝรั่งเศส (การฝึกงานในประเทศฝรั่งเศส นักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษา ฝรั่งเศส สามารถพูด สื่อสาร ขั้นพื้นฐานได้)ฃ
 • การฝึกงาน จะฝึกในช่วง หลังเดือน เมษายน บางบริษัทมีการจ่ายเงินสำหรับฝึกงาน

เริ่ม เรียน เดือน กันยายน  สอบมิดเทอม ธันวาคม เรียนจนถึง เมษา แล้ว ฝึกงาน

START      Sep   —–   midterm ——– Apr ——- Internship

สถาบันบริหารชั้นสูง Rennes School of Business เป็นหนึ่งในสถาบันบริหารที่มีความเป็นนานาชาติ มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

 • 85% ของคณาจารย์มาจากนานาชาติ
 • สถาบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆถึง 260 แห่งทั่วโลก
 • ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันจำนวน 4330 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • ทุกหลักสูตรของสถาบันสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • สถาบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติจาก EQUIS, AACSB และ AMBA เป็นการรับรองถึงคุณภาพของคณาจารย์ งานวิจัย และหลักสูตร (ซึ่งมีแค่จำนวนไม่ถึง 1% จากสถาบันบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองถึงสามหน่วยงานดังกล่าว)
 • Rennes School of Business ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสและเป็น สมาชิกของกลุ่มสถาบันชั้นสูงของฝรั่งเศส (Conference des Grandes Ecoles)
 • หลักสูตรปริญญาโทสองสาขาของสถาบันได้รับการจัดอันดับจาก Financial Times

 

Rennes School of Business ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสในเมืองเรนน์เมืองหลวงของบริทานี ห่างจากกรุงปารีสเพียง 1.25 ชั่วโมงโดยรถไฟด่วน และเพียง 1 ชั่วโมงจากอังกฤษโดยเครื่องบิน เมืองเรนน์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่และ มีความปลอดภัยสูง และค่าครองชีพถูกกว่าใน Paris โดยเฉลี่ย 600 ยูโร (หรือขั้นต่ำ) สำหรับค่าใช่จ่ายเรื่องที่พักและค่าครองชีพต่อเดือน

Program

ปริญญาตรี

 • มี 3 เมเจอร์ หลัก คือ Finance ,  sales marketing , supply chain  management
 • นักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยของไทย 2 ปี สามารถทรานเฟอร์ หน่วยกิจ ไปปีสามของโรงเรียนได้ แต่ต้องมี หน่วยกิจเพียงพอกับที่โรงเรียนกำหนด

ปริญญาโท

(ใช้ IELTS 6.5)

 • Management
 • Science (Msc  ครอสนี้ ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติ)
 • IMBA
 • เริ่มเรียน SEP-APR

ที่พัก

 • ที่โรงเรียนมีที่พักให้ แต่ราคาค่องข้างแพงอยู่ที่ 400 ปอนด์ต่อสัปดาห์ แนะนำให้แชร์บ้านจะถูกกว่า อยูที่ 200 ปอนด์ต่อสัปดาห์

ทุนการศึกษา

 • มีทุนให้นักเรียนไทย

 

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

 • MSc in Data and Business Analytics 
 • MSc in Digital Marketing and Communication

ModulesIntake September  หลักสูตร 15 เดือน รวม 4 เดือน internship

TOEFL > 80 (ITB) or TOEIC >750 or IELTS > 6,5 or equivalent

Application fees : 90 €      Tuition fees:18200 € (ประมาณ 670,000 บาท)

 

หลักสูตรของสถาบันประกอบด้วย

 • หลักสูตรปริญญาตรีทางด้านการจัดการถึงสองสาขา
 • หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติถึง 18 สาขา
 • หลักสูตรปริญญาเอก
 • หลักสูตร MBA
 • หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนในสาขาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติสาขาการจัดการ

 • หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติสาขาการจัดการเรียน 3 ปี มีเนื้อหาวิชาการจัดการทั่วไปและวิชาบริหารธุรกิจในด้านการเงิน การตลาด สถิติ เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ และอื่นๆ
 •  ในปีสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาต้องเลือกสาขาวิชาเอกตัวใดตัวหนึ่งดังต่อไปนี้ Sales & Marketing, Finance & Banking, Purchasing & Supply Chain หรือ Digital Selling.
 •  นักศึกษามีโอกาสได้ปริญญาตรีสองใบจากสถาบันในความร่วมมือในช่วงที่เรียนชั้นปีที่ 1 หรือปีที่ 3

หลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโทควบ

 •  หลักสูตร 2 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตร BBA ในปีแรกโดยเลือกวิชาโท 2 วิชา จาก 8 วิชา และในปีที่สองจะได้เรียนปริญญาโทในสาขาเฉพาะ
 •  สำหรับนักศึกษาที่มาจากสถาบันพาร์ทเนอร์หรือสถาบันในความร่วมมือ สามารถเรียนปีที่สองที่เรนน์ และได้รับปริญญาจากสองสถาบัน

 หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ

 • หลักสูตร MASTER IN MANAGEMENT PROGRAMME (PGE): ระยะเวลาทั้งหมด 2 ปีและเรียนภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด  โดยจะได้เรียนเนื้อหาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการที่สำคัญ ในช่วงปีที่หนึ่ง และเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเฉพาะทางในปีที่สอง ซึ่งในช่วงปีที่สองนั้นจะเรียน 15 เดือน (โดยมีคอร์สเวิร์ค 9 เดือน และฝึกงานอีก 4-6 เดือน)
 •  หลักสูตรปริญญาโท (MA/MSc) ภาคภาษาอังกฤษดังนี้

เปิดเทอมภาคเดือนมกราคม

> MSc in International Management (โดยมีสาขาวิชาเอกให้เลือกถึง 6 สาขา ได้แก่ Marketing, Digital Marketing, Finance, Human Resources, Innovation Management และ Supply Chain)

> MSc in International Luxury & Brand Management

> MSc in Global Business Management

เปิดเทอมภาคเดือนกันยายน

> MA in International Business

> MSc in International Accounting, Management Control and Auditing

> MSc in International Finance

> MSc in International Financial Markets Analysis

> MSc in International Marketing

> MSc in International Luxury & Brand Management

> MSc in Digital Marketing and Communication

> MSc in Supply Chain Management

> MSc in Global Business Management

> MSc in International Business Negotiation

> MSc in International Human Resource Management

> MSc in Sports, Leisure & Tourism Management

> MSc in Sustainable Management & Eco-Innovation

> MSc in Data & Business Analytics

นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนภาคฤดูหนาวในยุโรป สำหรับวิชา Corporate Social Responsibility หรือ International Strategic Management พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมและ ดูงานบริษัทเป็นเวลา สัปดาห์ ในช่วงกลางเดือนมกราคม

The EMBA of Rennes SB in the Financial Time top world ranking

The Rennes SB EMBA in the top 100 Executives MBA programmes in the world.

 •  หลักสูตรปริญญาโท (MSc) ภาคภาษาฝรั่งเศส

MSc in Innovation & Entrepreneurship

MSc in “Creative Project Management, Culture & design

หลักสูตร MBA PROGRAMME:

 • เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี หรืออย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ
 • ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 18 เดือน โดยเริ่มเรียนเดือนตุลาคม หรือเดือนมีนาคม
 • เนื้อหาการเรียนจะมุ่งเน้นไปที่สายการจัดการและบริหารธุรกิจ
 • โดยผู้เรียนสามารถเลือกสาขาเชี่ยวชาญดังนี้: Agrofood Business; Digital Marketing; Supply Chain Management; Advanced Finance; Innovation & Entrepreneurship; Corporate Social Responsability.
 • ผู้เรียนจะได้ทำเวิร์คชอปงานและเรียนรู้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส
 • ฝึกอบรมภาษาฝรั่งเศสจำนวน 180 ชั่วโมง หรือเทียบเท่าเลเวล B1

หลักสูตรปริญญาเอก (PhD PROGRAMME)

 • หลักสูตรปริญญาเอกของ Rennes School of Business ขอต้อนรับนักศึกษาที่มีความสนใจในงานวิจัยทางด้าน Corporate Social Responsible, Innovation & Technology Management และ Supply Chain Management
 • สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการสำหรับปริญญาเอกสองสถาบัน กับ University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ University College Dublin Michael Smurfit Graduate Business School (UCD Smurfit) ประเทศไอร์แลนด์
 • ระยะเวลาเรียน 3-5 ปี

Rennes School of Business มีคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมแก่นักศึกษาต่างชาติดังนี้

 • ภาษาฝรั่งเศส 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
 • นักศึกษาสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสภาคค่ำกับศูนย์ภาษา CIREFE มหาวิทยาลัยเรนน์ ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายน

การฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Rennes School of Business มีหน่วยงาน Career Services ทำหน้าที่ช่วยนักศึกษาในการหาที่ฝึกงานทั้ง ในฝรั่งเศสและต่างประเทศ โดยแต่ละปีจะมีการจัดงาน recruitment forum สองวัน โดยบริษัท และภาคธุรกิจต่างๆในความร่วมมือของสถาบันจะได้มีโอกาสรีครูทนักศึกษาโดยตรง

โครงการเตรียมภาษาธุรกิจ (BLPP)

โปรแกรมเตรียมความพร้อมภาษาธุรกิจเป็นโอกาสในการใช้เวลาภาคการศึกษาที่เข้มข้นในแรนส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณเช่นเดียวกับภาษาฝรั่งเศสและเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาในฝรั่งเศส

คุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมที่มั่นคงในภาษาอังกฤษธุรกิจ (รวมถึงทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษความเข้าใจเชิงวิชาการและธุรกิจอย่างเข้มข้นการเขียนเชิงวิชาการและการเตรียมสอบ TOEIC) เพื่อให้ได้คะแนน TOEIC ที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถรวมปริญญาตรีหรือ หลักสูตรปริญญาโทที่ Rennes School of Business!

ขั้นตอนการรับสมัคร

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

นักเรียนสมัคร BLPP และหลักสูตรปริญญาร่วมกัน

ในการทำเช่นนั้นพวกเขาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับหลักสูตรปริญญาและมีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำ: TOEIC: 600 หรือ TOEFL: 60 หรือ IELTS: 5.0

ะยะเวลา: 3 เดือน
วันที่เริ่มต้น:ตุลาคมและกุมภาพันธ์

 • ต้นเดือนตุลาคม (ต.ค. – ธ.ค. ) เตรียมความพร้อมสำหรับการบูรณาการในการเข้าร่วมโปรแกรม MSc การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในเดือนมกราคม
 • ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (กุมภาพันธ์ – เมษายน) เตรียมความพร้อมสำหรับการบูรณาการในการรับเข้าเรียนในเดือนกันยายนสำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท (IBPM 1, 2 & 3, HBBA, PGE & MSc)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าเล่าเรียน: € 4,500

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend