fbpx

Oregon State University Oregon

24

Oregon State University, คอร์แวลลิส ออริกอน สหรัฐอเมริกา

Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมือง Corvallis รัฐ Oregon ห่างจากเมือง Portland ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ มีผู้คนที่เป็นมิตร

ภายในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่นอาคารเรียนที่ทันสมัยและห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือว่ามีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีอาจารย์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการสอนมากมาย

Top 100 Publics Schools in USA

Top 75 ด้าน Engineering ของสหรัฐอเมริกา และมีชื่อเสียงด้าน Business ( MBA

ข้อดีในการศึกษาที่ INTO OSU

 • เป็นก้าวแรกที่จะได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท ของมหาวิทยาลัยระดับสูงสุด
 • จะได้ศึกษาในสถานที่ที่ปลอดภัย สงบสุข และเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในอเมริกา
 • ได้ใช้ชีวิต เรียนรู้ และสนุกกับนักเรียนจากประเทศอเมริกาและประเทศที่ใกล้เคียง
 • ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และทรัพยากรต่างๆที่สมบูรณ์แบบ
 • มีห้องเรียนขนาดเล็กเพื่อการสอนที่ทั่วถึง
 • ได้รับรองการศึกษาซึ่งสามารถสมัครโปรแกรมปริญญาของ OSU ได้

 

คุณอาจจะมีสิทธิ์เข้าเรียนโดยตรงกับ OSU! หากมีคะแนนและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติเบื่องต้นในการสมัครตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัย Oregon State University

 •  TOEFL score of 80+ OR IELTS score of 6.5+
 • Do you have a GPA of 3.0+ on a 4.0 scale
 •  GRE/GMAT  สำหรับปริญญาโท

INTO Pathway Program เหมาะสำหรับ

 • นักเรียนมีคะแนนหรือ GPA ไม่ได้ตรงกับเกณฑ์
 • ไมี่มีผลภาษาหรือคะแนนภาษาไม่ถึงที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยนักศึกษาจะเรียนความพร้อมด้านภาษาและ Academic Program รายวิชาที่สมัครเรียน 3 เทอม และตามด้วยปริญญาตรีอีก 3 ปี หรือปริญญาโทในปีที่ 1 หรือ 2

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

General English 

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลภาษาหรือต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยเปิดรับสมัครทั้งปี และสมัครเรียนขั้นต่ำ 5 สัปดาห์ขึ้นไปคะ

Academic English สำหรับนักศึกษาทีมีคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนสามารถ Pathway เข้าสู่ปริญญาตรีและโท

คุณสมบัติการสมัคร

อายุ 16 ปี ขึ้นไป ไม่ต้องมีผลภาษา นักเรียนสามารถสอบวัดระดับเพื่อประเมิณว่าควรเรียนกี่เดือนในการ pathway เข้าสู่ระดับปริญญาได้ โดยใช้คะแนนเทียบดังนี้

Estimated AE Level TOEFL iBT       IELTS          PTE           Password    
2 32-44 3.5-4.0 38 or less 2-3
3 45-59 4.5-5.0 39-43 4-5
4 60 5.5 44 6
5 70 6.0 48 7
6 80 6.5 53 8

นักเรียนสามารถ Pathway เข้าเรียนหลักสูตรด้านล่างตามระดับภาษาอังกฤษดังนี้

Undergraduate Pathway 
Programs (Standard)เตรียมพร้อมเข้าสู่ปริญญาตรี
Direct Undergraduate 
Admissionสมัครตรงปริญญาตรี
Graduate Pathway 
Programs (Standard)เตรียมพร้อมเข้าสู่ปริญญาโท
Direct Graduate Admission

สมัครตรง

เรียนได้ระดับ Academic English Level 4 และได้เกรดขั้นต่ำ  C/P grade เรียนได้ระดับ Academic English Level 6 และได้เกรดขั้นต่ำ  C/P grades เรียนได้ระดับ  Academic English Level 5 ได้เกรด  C/P grades เรียนได้ระดับ Academic English Level 6 และได้เกรดขั้นต่ำ  B/P grade

 

Undergraduate Pathways

คือหลักสูตรเตรียมตัวเข้าสู่ปริญญาตรี โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มค้น และพัฒนาทักษะเชิงวิชาการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างละเอียด ควบคู่กับวิชานั้นๆ ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะเข้าสู่ปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 หลังากที่เรียนจบ

การรับสมัครสำหรับกหลักสูตร Pathway Program เข้าสู่ระดับปริญญาตรี

 • – จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • –  TOEFL iBT 60 หรือ IELTS 5.5 หรือ เรียนจบ Academic English ระดับ 4
 • เปิดเรียน มีนาคม, กันยายและธันวาคม ตรวจสอบวันเปิดเรียนตามรายวิชาที่ต้องการศึกษาต่ออีกครั้ง
 • ระยะเวลาหลักสูตร 9- 12 เดือน

โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อโดยมีวิชาให้เลือกดังนี้ 

Graduate Pathways

คือหลักสูตร Pre Master Program เตรียมตัวสำหรับเรียนต่อปริญญาโท โดยจะได้ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเข้มค้นและ  GMAT หรือ GRE

การรับสมัครสำหรับกหลักสูตร Pathway Program เข้าสู่ระดับปริญญาโท

 • คุณมีผลสอบ TOEFL 80 หรือคะแนน IELTS 6.5+?
 • คุณมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปในระดับ 4.0?
 • คุณได้ GRE / GMAT (สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อโดยมีวิชาให้เลือกดังนี้ 

Engineering

Science

ทุนการศึกษา นักเรียนทุกคนที่สมัคร สามารถสมัครขอทุนเมื่อคะแนนถึงเกณ์รับสมัครของแต่ละหลักสูตร

นักเรียนสามารถเทียบคะแนนรับสมัครตรงกับหลักสูตร Pathway ดังนี้

Undergraduate Entry Requirements

Direct Admission 1-term Accelerated Pathway 2-term Accelerated Pathway 3-term
Standard
Pathway
Academic Requirements

 

3.0+ GPA

High school diploma

3.0+ GPA

High school diploma

3.0+ GPA

High school diploma

2.5+ GPA

High school diploma

Language Requirements**

 

80+
iBT TOEFL (16 subscores)6.5+
IELTSLevel 6
Academic English completion
75+
iBT TOEFL (16 subscores)6.0+
IELTS (5.5 subscores)Level 6
Academic English completion
70+
iBT TOEFL6.0
IELTSLevel 5
Academic English completion
60+
iBT TOEFL5.5
IELTSLevel 4
Academic English completion

44+
PTEA

6
Password overall

Masters of Engineering (MEng) Pathway

Direct Admission สมัครตรง 1-term Accelerated Pathway 3-term Standard Pathway
Academic Requirements 3.0+ GPA
in final 90 credit hoursEntry is competitive
3.0+ GPA
overall and in final 2 years
2.75+ GPA
overall and in final 2 years
Undergraduate Degree Same major Appropriate major (see Other Requirements below)
Language Requirements* 80+
iBT TOEFL (18 subscores)6.5+
IELTS 

Certain programs
have higher minimum requirements

80
iBT TOEFL (18 subscores)6.5
IELTS (5.5 subscores)Level 6
Academic English completion (B grades in all classes)
70+
iBT TOEFL (16 subscores)6.0+
IELTSLevel 5
Academic English completion (C grades in all classes)

7
Password overall

Standardized Tests Varies by field ECE/CS: no GRE required

All other MEng: GRE 301 with min. 146 V, 3.0 AW

Not required for entry to Pathway program

Masters of Business Administration (MBA) Pathway

Direct Admission 1-term Accelerated Pathway 2-term Accelerated Pathway 3-term Standard Pathway
Academic Requirements 3.0+ GPA
overallEntry is competitive
3.0+ GPA
overall and in final 2 years
3.0+ GPA
overall and in final 2 years
2.75+ GPA
overall and in the final year
Undergraduate Degree Any major Business major Any major Any major
Language Requirements* 91+
iBT TOEFL (22 subscores)7.0+
IELTS
91+
iBT TOEFL (22 subscores)

7.0+
IELTS (6.0 subscores)Level 6
Academic English completion (B grades in all classes)
80+
iBT TOEFL (18 subscores)

6.5+
IELTS (5.5 subscores)Level 6
Academic English completion (B grades in all classes)
70+
iBT TOEFL6.0+
IELTSLevel 5+
Academic English completion (C grades in all classes)

7
Password overall

Standardized Tests GMAT: 500 with min. 20 V, 20 Q, 20 IR, 4 AW GMAT: 500 with min. 20 V, 20 Q, 20 IR, 4 AW GMAT: 500 with min. 20 V, 20 Q, 20 IR, 4 AW Not required for entry to Pathway program
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Send this to a friend