OHARA Japanese Language School OSAKA

119

โปรโมชั่น

หลักสูตรเตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในญี่ปุ่น(วิชาพื้นฐาน) หลากหลายวิชาให้เลือกทั้งวิชาความรู้ทั่วไป , คณิตศาสตร์ , เคมี วิชาละ 32ชม. ราคาวิชาละ ¥24,000 ประมาณ 8,888 บาท และหลักสูตร 1-2 ปี ราคาเริ่มต้นที่ ¥650,000 ประมาณ 240,740บาท

ญี่ปุ่น จังหวัดโอซะกะOsaka, Nishi Ward, Shinmachi, 2 Chome−12, OHARA食堂

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 OHARA โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้รับการต้อนรับจากนักเรียนกว่า 1,700 คน จาก 27 ประเทศทั่วโลก ถึงแม้ทางโรงเรียนเราจะเปิดการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก เรายังมีโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ จัดตั้งขึ้นโดย O-HARA Gakuen โดยได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนของเราสามารถขึ้นรถโดยสารในราคาประหยัด และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพียงแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน

หลังจากลงทะเบียนเรียนที่ OHARA เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนหรือคอร์สที่เรียนไปยัง O-HARA Gakuen หลักสูตรการศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ในสาขาโอซากา และ สาขาฟูกูโอกะ หรือ
O-HARA บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนอาชีวศึกษา นอกจากนี้เรายังมีระบบให้คำแนะนำ นักเรียน นักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในเครืออื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้ในการประชุมขั้นพื้นฐานที่จัดชึ้น ได้ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาเรียนวิชาตามความถนัดของแต่ละบุคคล พร้อมกับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วย ดังนั้นเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจากทางโรงเรียนแล้ว นักเรียน นักศึกษาจากนานาประเทศของเรานั้น จะไม่ได้เรียนรู้แต่เพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะมีวุฒิการศึกษาที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จในการหางาน

กำหนดการรับสมัคร

 • ภายในวันที่ 10 พ.ย. ในปีก่อนที่จะเข้าเรียน
 • ผู้ที่มีความประสงค์เข้าเรียนในเดือน กรกฎาคม (หลักสูตรเรียนต่อ 1 ปี และ 9 เดือน)
  ภายในวันที่ 10 มี.ค. ในปีก่อนที่จะเข้าเรียน
 • ผู้ที่มีความประสงค์เข้าเรียนในเดือน ตุลาคม (หลักสูตรเรียนต่อ 1 ปี และ 6 เดือน)
  ภายในวันที่ 10 พ.ค. ในปีก่อนที่จะเข้าเรียน
 • ผู้ที่มีความประสงค์เข้าเรียนในเดือน มกราคม (หลักสูตรเรียนต่อ 1 ปี และ 3 เดือน)
  ภายในวันที่ 10 ก.ย. ในปีก่อนที่จะเข้าเรียน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (นักเรียนในโรงเรียนมีจำนวน 320 คน)

หลักสูตรศึกษาต่อ ระยะเวลา 2 ปี           (ผู้เรียนชั้นต้น) รอบเช้า เข้าเรียนเดือนเม.ย. รับจำนวน 20 คน
หลักสูตรศึกษาต่อ ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน (ผู้เรียนชั้นต้น) รอบเช้า เข้าเรียนเดือนก.ค. รับจำนวน 20 คน
หลักสูตรศึกษาต่อ ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (ผู้เรียนชั้นต้นและชั้นกลาง) รอบเช้า เข้าเรียนเดือนต.ค. รับจำนวน 40 คน
หลักสูตรศึกษาต่อ ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน (ผู้เรียนชั้นกลาง) รอบบ่าย เข้าเรียนเดือนม.ค. รับจำนวน 40 คน
หลักสูตรศึกษาต่อ ระยะเวลา 1 ปี           (ผู้เรียนชั้นกลางและชั้นสูง) รอบบ่าย เข้าเรียนเดือนเม.ย. รับจำนวน 80 คน
 • จำนวนนักเรียนที่รับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
 • อาจมีกรณีที่จะมีการจัดให้เรียนในหลักสูตรที่แตกต่างกับหลักสูตรที่ต้องการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสอบ
  (การสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน) การสอบวัดระดับทักษะเพื่อจัดระดับชั้นเรียน ซึ่งจะดำเนินการหลังจากที่มาญี่ปุ่นแล้ว
 • นอกจากหลักสูตรระยะยาวดังกล่าวข้างต้น ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรระยะสั้นอีกด้วย

หลักสูตร(ตัวอย่าง)

=รอบเช้า= จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
09:00   คาบเรียนที่
09:45        1
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
09:45   คาบเรียนที่
10:30        2
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
10:30    ~10:40 เวลาพัก
10:40   คาบเรียนที่
11:25        3
ไวยกรณ์ สนทนา การอ่าน ไวยกรณ์ การอ่าน
11:25   คาบเรียนที่
12:10        4
การฟัง สนทนา คันจิ.ศัพท์ การฟัง เรียงความ

 

=รอบบ่าย= จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
10:40   เตรียมสอบ
11:25   วิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ I
(สายศิลป์)
วิชาความรู้ทั่วไป
(สายศิลป์)
ภาษาอังกฤษ
(TOEFL)
วิชาความรู้ทั่วไป
(สายศิลป์)
คณิตศาสตร์ I
(สายศิลป์)
11:25       EJU
12:10   หมายเหตุ1
ฟิสิกส์
(สายวิทย์)
คณิตศาสตร์ II
(สายวิทย์)
สายศิลป์-สายวิทย์
ร่วมกัน
คณิตศาสตร์ II
(สายวิทย์)
เคมี
(สายวิทย์)
12:10    ~13:20 เวลาพัก
13:20   คาบเรียนที่
14:05        1
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
14:05   คาบเรียนที่
14:50        2
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
ตำราเรียน
ทั่วไป
14:50    ~15:00 เวลาพัก
15:00   คาบเรียนที่
15:45        3
วิชาเลือก
หมายเหตุ2
สนทนา วิชาเลือก
หมายเหตุ2
ไวยกรณ์ การอ่าน/คำศัพท์
15:405  คาบเรียนที่
16:30        4
วิชาเลือก
หมายเหตุ2
สนทนา วิชาเลือก
หมายเหตุ2
การฟัง เรียงความ

 

หมายเหตุ1 : ช่วงระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรคือ กลางเดือนเมษยน จนถึง กลางเดือนพฤศจิกายน โดยหลักสูตรเตรียมสอบวิชาพื้นฐาน (EJU) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเรียน
หมายเหตุ2 : สำหรับวิชาเลือกนั้น ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

วิชาเลือก (ตัวอย่าง)
ดำเนินการจัดคาบเรียนของวิชาเลือกนั้นในรูปแบบการเลือกโดยมีเป้าหมายขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักเรียนเอง แต่วิชาเลือกต้องเรียนช่วงรอบบ่ายในช่วงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยรายละเอียดการเรียนนั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดเนื้อหารายวิชาเลือกของปีที่ผ่านมากับการสะท้อนผ่านความคิดเห็น

<หลักสูตรสำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย>
เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทีละเล็กทีละน้อยให้ตรงกับระดับการสอบโดยเริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน การเขียน การบรรยาย การฟังสำหรับการเตรียมตัวสอบ EJU เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหลักสูตรโดยรวมที่จะทำการสอนการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ การเตรียมตัวเขียนเรียงความหรือรายงานที่ต้องใช้ในการยื่นส่งก่อนที่จะสมัครเรียน หรือการสอบเป็นรายบุคคล

<หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท>
     เป็นหลักสูตรสอนการจัดทำเอกสารและแผนการวิจัยเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเพิ่มระดับความเข้าใจในการเรียนรู้การเขียนอ้างอิง วิธีการสรุปใจความ โครงสร้างการเขียน การคัดเลือกหัวข้อในการทำแผนวิจัย และเตรียมตัวสอบ EJU ให้มีความลึกซึ้ง หลังจากนั้นจะทำการชี้แนะนำวิธีการติดต่อและวิธีการหาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ และเรียนรู้วิธีการจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่จะทำการวิจัย ในตอนท้ายจะมีการดำเนินการสอนการเขียนบทความย่อยเป็นรายบุคคล

<หลักสูตรธุรกิจ>
เพิ่มทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการรวบรวมข้อมูล เพิ่มความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้สูงขึ้นโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เพื่อการนำไปใช้งานในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ต่างประเทศ หรือการทำงานในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น เพิ่มความสามารถในการประเมินอย่างมีเหตุผลโดยการระบุความแตกต่างของมุมมองที่องค์กรต้องการ กับมุมมองของตนเองได้อย่างชัดเจนผ่านการฝึกงานในบริษัทช่วงระยะเวลาสั้นๆ(Intership) และฝึกซ้อมการสัมภาษณ์งานในเชิงปฏิบัติ เป็นต้น

<หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสนทนา>
เป็นหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นในเรื่องการสนทนาเป็นหลัก สอนการออกเสียงหรือจังหวะในการออกเสียงโดยจะให้ฝึกออกเสียงสั้น เสียงกลาง และเสียงยาวซ้ำไปซ้ำมา ในการออกเสียงสั้นเสียงกลางและเสียงยาวซึ่งชาวต่างชาติมักจะมีปัญหา นอกจากนี้ เป็นหลักสูตรที่สอนให้เข้าใจวิธีการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองต่อหน้าผู้อื่น เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ หรือการแนะนำตัวเอง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสนทนาให้เก่งขึ้น

ค่าเล่าเรียน

ปีแรก ช่วงเวลาการชำระ ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน อื่นๆ รวม
หลังจากแจ้งผลว่าผ่าน 50,000 50,000
ตอนที่ได้รับหนังสือรับรอง
สถานภาพพำนัก
540,000 20,000 40,000 600,000
รวม 50,000 540,000 20,000 40,000 650,000
ปีถัดไป ช่วงเวลาการชำระ ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน อื่นๆ รวม
ตอนต่ออายุสถานภาพการพำนัก(1ปี) 540,000 20,000 40,000 600,000
ตอนต่ออายุสถานภาพการพำนัก(9เดือน) 405,000 15,000 30,000 450,000
ตอนต่ออายุสถานภาพการพำนัก(ครึ่งปี) 270,000 10,000 20,000 300,000
ตอนต่ออายุสถานภาพการพำนัก(3เดือน) 135,000 5,000 10,000 150,000
รวม ชื่อหลักสูตร ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน อื่นๆ รวม
หลักสูตรเรียนต่อ 2 ปี 50,000 1,080,000 40,000 80,000 1,250,000
หลักสูตรเรียนต่อ 1 ปี 9 เดือน 50,000 945,000 35,000 70,000 1,100,000
หลักสูตรเรียนต่อ 1 ปี 6 เดือน 50,000 810,000 30,000 60,000 950,000
หลักสูตรเรียนต่อ 1 ปี 3 เดือน 50,000 675,000 30,000 50,000 800,000
หลักสูตรเรียนต่อ 1 ปี 50,000 540,000 25,000 40,000 650,000

หลักสูตรทั้งหมดจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย (20,000เยน) ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งแยกจ่ายต่างหากในตอนที่สมัคร**

“อื่นๆ”เป็นผลรวมของค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ค่ากิจกรรมนอกโรงเรียน ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ความความประสงค์ในการแบ่งชำระค่าเล่าเรียน

หลักสูตร ช่วงเวลาในการชำระ ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน อื่นๆ รวม
หลักสูตร 1 ปี
(เข้าเรียนเดือน
เมษายน)
ครั้งที่1 ตอนที่ได้หนังสือ
รับรอง
สถานภาพพำนัก
50,000 270,000 10,000 20,000 350,000
ครั้งที่2 ปีเดียวกัน
เดือน ก.ย.
270,000 10,000 20,000 300,000
หลักสูตร 2 ปี
(เข้าเรียนเดือน
เมษายน)
ครั้งที่1 ตอนที่ได้หนังสือ
รับรอง
สถานภาพพำนัก
50,000 270,000 10,000 20,000 350,000
ครั้งที่2 ปีเดียวกัน
เดือน ก.ย.
270,000 10,000 20,000 300,000
ครั้งที่3 ปีถัดไป
เดือน มี.ค.
270,000 10,000 20,000 300,000
ครั้งที่4 ปีถัดไป
เดือน ก.ย.
270,000 10,000 20,000 300,000
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน
(เข้าเรียนเดือน
กรกฏาคม)
ครั้งที่1 ตอนที่ได้หนังสือ
รับรอง
สถานภาพพำนัก
50,000 270,000 10,000 20,000 350,000
ครั้งที่2 ปีเดียวกัน
เดือน ธ.ค.
270,000 10,000 20,000 300,000
ครั้งที่3 ปีถัดไป
เดือน มิ.ย.
270,000 10,000 20,000 300,000
ครั้งที่4 ปีถัดไป
เดือน ธ.ค.
135,000 5,000 10,000 150,000
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
(เข้าเรียนเดือน
ตุลาคม)
ครั้งที่1 ตอนที่ได้หนังสือ
รับรอง
สถานภาพพำนัก
50,000 270,000 10,000 20,000 350,000
ครั้งที่2 ปีเดียวกัน
เดือน มี.ค.
270,000 10,000 20,000 300,000
ครั้งที่3 ปีถัดไป
เดือน ก.ย.
270,000 10,000 20,000 300,000
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน
(เข้าเรียนเดือน
มกราคม)
ครั้งที่1 ตอนที่ได้หนังสือ
รับรอง
สถานภาพพำนัก
50,000 270,000 10,000 20,000 350,000
ครั้งที่2 ปีเดียวกัน
เดือน มิ.ย.
270,000 10,000 20,000 300,000
ครั้งที่3 ปีถัดไป
เดือน ธ.ค.
135,000 5,000 10,000 150,000

หลักสูตรทั้งหมดจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย (20,000เยน) ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งแยกจ่ายต่างหากในตอนที่สมัคร**

 

ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในญี่ปุ่น(วิชาพื้นฐาน)=เข้าเรียนได้ตามความต้องการ

สายศิลป์/สายวิทย์ ชื่อหลักสูตร การสอนความสามารถเบื้องต้น /
จำนวนคาบเรียน
การสอนความสามารถในการประยุกต์ใช้ /
จำนวนคาบเรียน
สายศิลป์ วิชาความรู้ทั่วไป 24,000 เยน 32 ชม. 24,000 เยน 32 ชม.
สายศิลป์ คณิตศาสตร์ 1 24,000 เยน 32 ชม. 24,000 เยน 32 ชม.
สายศิลป์ และ
สายวิทย์ รวมกัน
เตรียมตัวสอบTOEFL 12,000 เยน 16 ชม. 12,000 เยน 16 ชม.
สายวิทย์ คณิตศาสตร์ 2 12,000 เยน 16 ชม. 12,000 เยน 16 ชม.
สายวิทย์ ฟิสิกส์ 12,000 เยน 16 ชม. 12,000 เยน 16 ชม.
สายวิทย์ เคมี 24,000 เยน 32 ชม. 24,000 เยน 32 ชม.

ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้รวมค่าตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอนแล้ว**

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend