Northumbria University

20

โปรโมชั่น

Northumbria University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐยุคใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 และประกอบด้วยนักศึกษาประมาณ 31,000 คน มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนิวคาสเซิล (Newcastle) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษมี 2 วิทยาเขต คือ ในใจกลางเมืองนิวคาสเซิลริมฝั่งแม่น้ำไทน์ (Newcastle upon Tyne)

Northumbria University, นิวคาสเซิล อัพพอน ไทน์ สหราชอาณาจักร

Northumbria University

Northumbria University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐยุคใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 และประกอบด้วยนักศึกษาประมาณ 31,000 คน มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนิวคาสเซิล (Newcastle) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษมี 2 วิทยาเขต คือ ในใจกลางเมืองนิวคาสเซิลริมฝั่งแม่น้ำไทน์ (Newcastle upon Tyne) และ Coach Lane ซึ่งอยู่ชานเมือง โดยมหาวิทยาลัยมีคอร์สการเรียนเกือบ 500 คอร์สจากคณะ 9 คณะ อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปะและสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเสริมสร้าง การออกแบบ สุขภาพ ชุมชนและการศึกษา คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและสารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาควิชาธุรกิจนิวคาสเซิลและจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรียมีวิทยาเขตหลักในใจกลางเมืองนิวคาสเซิล บริเวณมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล และส่วนด้านทิศตะวันออก ทั้งสองส่วนคั่นกลางด้วยทางหลวงพิเศษหมายเลข M167 และมีสะพานลอยมูลค่า 4 ล้านปอนด์สำหรับข้ามไปมาพื้นที่ด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ห้องปฏิบัติการออกแบบ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกใช้เป็นที่ตั้งของสาขาวิชาศิลปะและสังคมศาสตร์ การสร้าง คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและสารสนเทศ พร้อมหอสมุดและศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัย Northumbria  ตั้งอยู่เหนือเมือง Tyne  ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายของชุมชน เหมาะกับการเรียนรู้ และเรื่องวิชาการที่เป้นเลิศ มีการสอนที่โดดเด่น เตรียมตัวให้นักเรียนพร้อมกับการทำงาน ซึ่งมหาวิยาลัย Northumbria จัดการเรียนการสอนอยู่สอง วิทยาลัย ได้แก่ City Campus และ Coach Lane Campus

วิทยาเขตถนนโค้ชเลน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำการสอนในสาขาวิชาพยาบาล สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ และมีหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตถนนโค้ชเลน ซึ่งตั้งห่างจากวิทยาเขตในใจเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 3 กิโลเมตร ทั้งสองวิทยาเขตมีรถบัสเชื่อมถึงกันสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วิทยาเขตลอนดอน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดทำการสอนที่ถนนไวต์ไลออน ในท้องที่อำเภออิสลิงตัน (Islington) ใจกลางนครหลวงลอนดอน ทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการนานาชาติ บริเวณวิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินแองเจล (สายเหนือ) สถานีรถไฟคิงส์ครอส และมหาวิทยาลัยนครลอนดอน (City University London)

นักศึกษาปริญญาโทที่วิทยาเขต Northumbria London ของเรามีโอกาสที่จะได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพหลังจากสำเร็จหลักสูตร Pathways ระดับมืออาชีพมีให้บริการร่วมกับ QA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร หลักสูตรเหล่านี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการได้รับทักษะมืออาชีพในขณะที่เรียนควบคู่ไปกับผู้ร่วมประชุมจากภาคธุรกิจที่สมบูรณ์แบบในขณะที่คุณมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อาชีพของคุณและโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น ๆ

Northumbria University City Campus

City Campus ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Newcastle เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ เปิดสอนหลักสูตร Art, Design&Socail Science,Business and Law, Engineer and Law and life Science. วิทยาเขตแห่งนี้มีแหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ซึ่งนักเรียนสามารถใช้บริการต่างๆในมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด ห้องฟิตเนต ห้องแล๊ป  รวมถึงการการคมนาคมที่สะดวกสบายภายใน Shuttle bus รวมถึง อาคารที่ตกแต่งอย่างสวยงามน่าประทับใจ รวมถึงบรรยากาศการเรียนของมหาวิทยาลัย

Northumbria University Coach Lane Campus

วิทยาเขต Coach Lane Campus ห่างจากเมือง Newcastle เพียง 3 ไมล์ วิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่สอนวิชาสาขา The school of Health, Community and education Studies เป็นวิทยาเขต ที่เน้นในการเรียนสอนสาขา Health จึงมั่นใจว่าได้คุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเข้มข้น  พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังมีรถรับส่งระหว่าง ทั้งสองวิทยาเขต

หลักเกณฑ์การเข้าเรียน

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ต้องมีผล IELTS 6.5 ซึ่ง ในแต่ล่ะ พาร์ทต้อง 5.5 ขึ้นไป  หรือ ผลคะแนน TOEFL internet based ต้อง 86 คะแนน ขึ้นไป

กรณีที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณ์สามารถสมัครเรียน Pre Sessional English

นร ที่เรียน International Program จากมหาวิยาลัยเหล่านี้ไม่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ

Waiver of English for September 2018 Intake for the following Universities’ International Programme:

 Chulalongkorn University

Mahidol University, MUIC

Thammasat University, SIIT

Kasetsart University

Chiangmai University

Prince of Songkla University

Srinakarinwirot University

Silpakorn University

Mae Fah Luang University

GPA 2.5 and above

King Mongkut University of Technology

Khon Kaen University

Assumption University

Bangkok University

Rangsit University

กณฑ์การรับสมัคร Northumbria University
 • นักเรียนที่สมัครเรียนในระดับปริญญาโท ต้องมีผล GPA จากปริญญาตรี 2.5 ขึ้นไป
 • นักศึกษาทุกคนต้องมีผลสอบ IELTS 6.5 (Sub score 5.5) ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร
 • กรณี ผลสอบ IELTS ไม่ถึง 6.5 สามารถเรียนภาษากับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

กรณี ผลสอบ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเรียนภาษากับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

Pre-sessional courses สำหรับผู้ที่ระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์

September intake 2018
Block 1 – 11 weeks £3,250 IELTS: overall 5.5 no band less than 4.5
Block 2 – 6 weeks £1,600 IELTS: overall 6.0 no band less than 5.5
Programme Start date
(Induction and enrolment week)
 End date
(Assessment week)
 Summer School 2018 (11 weeks) Monday 18 June 2018 Friday 7 September 2018
 Summer School 2018 (6 weeks) Monday 23 July 2018 Friday 7 September 2018
Tuition Fee
Subject Area Postgraduate Taught
Business  £14,50
£17,500 (2 year masters)
Applied Sciences
Architecture and Built Environment
Computer and Information Sciences
Geography and Environmental Sciences
Mathematics, Physics and Electrical Engineering
Mechanical and Construction Engineering
Sport
£14,000
£17,000 (2 year Masters)*
Psychology £14,500
Design £14,000
Arts
Humanities
Law
Education and Community Wellbeing
Social Sciences
£13,000
Health (including Nursing Science and MSc Nursing) £14,000
Social Work (2 year course, per year)
Nursing Studies/Registered Nurse
Occupational Therapy (2 year course, per year)
Physiotherapy (2 year course, per year)
(All with clinical placement)
£15,000
MA Animation £14,000
MA Conservation of Fine Art
MA Fine Art (MFA)
£20,000 (2 year Masters)*
MA Mass Communication Management £13,000
£16,000 (2 year Masters)*
MA Theatre and Performance
MA Film and Moving Image Practice
£14,500
MSc Occupational and Organisational Psychology £15,300
MSc International Sport Management £15,500
MBA £15,000

ทุนการศึกษา

Northumbria University มอบทุนการศึกษาวิชาการระดับนานาชาติเพื่อให้รางวัลแก่ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมหลักสูตรเต็มเวลาที่ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนที่ดีมากในการคุณวุฒิการศึกษาก่อนหน้านี้สูงสุดของพวกเขาอาจจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของ£ 2,500 ขึ้นอยู่กับเกรดที่คุณประสบความสำเร็จ

ทุนการศึกษานี้เป็นค่าเล่าเรียนลดลงในปีแรกของการศึกษาและนำไปใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีโทและปริญญาโททั้งหมด

USP’s for Northumbria London : โปรแกรมพิเศษที่ Northumbria London

 • นักเรียนมีสิทธฺ์ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างตอนช่วงจบคอร์สเรียนหรือช่วงซัมเมอร์
 • นักเรียนมีสิทธฺฺิ์เปิดบัญชีกับหน่วยงาน QA Learning จำนวน £3,000 เพื่อใช้ในการเข้าร่วมฝึกงานในโปรแกรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นมากมาย หารายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qa.com
 • นักเรียนมีสิทธ์ได้รับทุกการศึกษามากถึง £2000- หากมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักเรียนรับสิทธ์ฟรีทดสอบระดับภาษาอังกฤษ สอบหลังได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากโรงเรียนโดยสอบผ่าน skype และสามารถใช้ในการขอ CAS ได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม Corporate Training Account 

เพิ่มโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ฝึกงาน มหาวิทยาลัยตระหนักถึงอนาคตของนักเรียนหลังเรียนจบแล้วเป็นอย่างมากและต้องการเน้นให้นักเรียนมีโอกาสทำงานและมีรายได้เร็วที่สุดเพราะจะได้มีโอกาสได้ทุนค่าเรียนที่จ่ายไปคืน ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย Northumbria จึงเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเปิดบัญชี Corporate Training Account.

What is the Corporate training account and how will I benefit? Corporate Training Account คืออะไรและนักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

นักเรียนทุกคนที่มหาวิทยาลัย Northumbria มีสิทธิ์เปิดบัญชี Corporate Training Account จำนวน £3,000 ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมของหลายสาขาวิชา เช่น project management, businesss analysis, IT และ leadership development. ซึ่งมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับบริษัท QA Learning ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ซึ่งการเปิด Corporate Training Account เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์พัฒนาทักษะความสามารถในหลายสาขาวิชาในขณะที่กำลังเรียนอยู่

การรับรองธุรกิจ

AACSB

คณะธุรกิจของ University of Northumbria (Newcastle Business School) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลกหลังจากได้รับการรับรองโดยสมาคมเพื่อ Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ในด้านธุรกิจและการบัญชีซึ่งเป็นครั้งแรกในยุโรปที่ได้รับการรับรองระบบ Double Accreditation ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459 AACSB International เป็นหน่วยรับรองวิทยฐานะที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับโรงเรียนธุรกิจที่มีระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านธุรกิจและการบัญชีเรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงแก่นักเรียนทุกคนและได้รับการรับรองจะช่วยให้คุณ ให้ความไว้วางใจในคุณภาพของการเรียนการสอนที่คุณได้รับขณะที่คุณเรียน

สอบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study Abroad Consultant 

ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี

Tel:02-245-5845 Hotline:  061-656-4159, 087-642-5465

Email:info@thaistudyabroad.com

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Postgraduate taught courses
Business
 • The Newcastle Business School MBA
 • MSc International Human Resource Management
 • MSc Strategic Marketing
 • MSc Global Business Management
 • MSc Global Financial Management
 • MSc Global Logistics Operations & Supply Chain Management
 • MSc Business with Management
 • MSc Business with International Management
 • MSc Business with Financial Management
 • MSc Business with Marketing Management
 • MSc Business with Human Resource Management
 • MSc Business with Hospitality and Tourism Management
 • MSc Business with Logistics and Supply Chain Management
 • MSc Business with Entrepreneurship
 • MSc Business with Art Management
 • MSc Business with Music Management
 • MSc Business with Public Administration
Computing, Engineering & Information Sciences
 • MSc Business Information Systems Management
 • MSc Computer Network Technology
 • MSc Computer Science
 • MSc Computing and Information Technology
 • MSc Engineering Management
 • MSc Mechanical Engineering
Law
 • LLM Commercial Law
 • LLM International Commercial Law
 • LLM International Trade Law*
  *Approved by Office of the Judical Commission of Thailand
Design
 • MA Design Management*
 • MA Fashion
 • MA Fashion Communication
 • MA Fashion Marketing
 • MA Graphic Design
 • MA Industrial Design
 • MA Interior Design
 • MA Multimedia Design
 • MA Three Dimensional Design
 • MA Transportation Design
 • MA Fashion Management*
 • MA Performance Product Design
  *No Portfolio required
Arts and Social Sciences
 • MA Mass Communication Management
 • MA TESOL
 • MA Applied Linguistics for TESOL
 • Built and Natural Environment
 • MSc Project Management
 • MSc International Real Estate Management
 • MSc Construction Project Management
 • Master of Architecture (MArch)
All Research Programmes (exceptions below)
 • Doctor of Business Administration (DBA)
 • Doctor of Business Leadership (DBL)
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend