Navitas Brisbane

3,529

โปรโมชั่น

***Promotion 2020*** ลดค่าเรียน 10% และลดค่าสมัคร 50 % จาก$255 เหลือเพียง $127.5
++General English จาก $270 เหลือ $243/week
++Cambridge preparation จาก $270 เหลือ $243/week
++IELTS preparation จาก $270 เหลือ $243/week
– สมัครภายในวันที่ 2 March 2020 ถึง 1 May 2020 และต้องจ่ายเงินภายในวันที่ 30 June 2020
– เรียนตอนไหนก็ได้ภายในปี2020

ค่าเล่าเรียน

3 months
AUS $ 2,916
6 months
AUS $ 5,832
9 months
AUS $ 8,748
12 months
AUS $ 11,664

Navitas English Brisbane, Ann Street, บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย

ทำไมเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับ Navitas

Navitas เป็นสถาบันภาษาอังกฤษตั้งอยู่เมืองต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ยอมร้บจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียในการยอมรับผลภาษาอังกฤษ สำหรับ Pathway ศึกษาต่อปริญญาตรีและโท โดยไม่ต้องมีผล IELTS โดยสำเร็จหลักสูตร Academic English ระดับ 2 และ 3 และ Pathway ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเหล่านี้

Navitas English Brisbane, Darwin, Sydney & Perth (CRICOS Provider Code: 00289M):

Higher Education Partners

Navitas English (CRICOS Provider Code: 00289M):

 • Bond University
 • Central Queensland University (CQU)
 • Charles Darwin University
 • Charles Sturt University
 • Curtin University of Technology, Singapore
 • Curtin University of Technology, Perth
 • Edith Cowan University
 • Flinders University
 • James Cook University
 • La Trobe University, Sydney
 • La Trobe University
 • La Trobe Melbourne§
 • Macquarie University
 • University of New England
 • University of Newcastle
 • University of South Australia
 • University of Southern Queensland
 • University of Wollongong
 • Western Sydney University
 • Western Sydney University – Sydney City Campus

Hawthorn-Melbourne^ (CRICOS Provider Code: 02931G):

 • Australian College of Applied Psychology (ACAP)
 • Blue Mountains International Hotel Management School
 • SAE Institute
 • The University of Melbourne
 • William Angliss Institute

Pathway Colleges, Foundation Studies & Vocational Colleges

 • Academia Australia/Academia International
 • AFTA Travel and Tourism College NSW
 • ALG Group: Australian College of Sport & Fitness, NSW School of Massage
 • ACCCO: Australian Child Care Career Options, Brisbane
 • Australian College of Applied Psychology (ACAP)†
 • Australian Institute of Applied Sciences (AISA – Study Group)
 • Australian Institute of Music (AIM)
 • Australian Pacific College
 • Australian Pacific Travel and Tourism (APTT)
 • Aviation Australia
 • BCA National Training
 • Blue Mountains International Hotel Management School
 • Charlton Brown
 • College of Sports and Fitness (CSF)
 • Curtin College Perth and Singapore§
 • Deakin College§
 • Endeavour College of Natural Health
 • Evolution Hospitality Institute
 • Eynesbury College§
 • Griffith College§
 • International College of Management, Sydney (ICMS)
 • International Film School Sydney
 • JMC Academy
 • Kenvale College of Tourism and Hospitality Management
 • Kings Own Institute (KOI)
 • Le Cordon Bleu
 • Macleay College
 • Martin College
 • MEGT Institute
 • National Art School
 • Newcastle International College (NIC)§
 • Navitas College of Public Safety (NCPS)
 • SAE Institute/QANTM College
 • Perth Institute of Business and Technology (PIBT)§
 • Pivot Point
 • South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT)§
 • Sydney Film School
 • Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)§
 • Sydney Institute of Interpreting and Translating (SIIT)
 • TAFE International Western Australia
 • TAFE NSW
 • TAFE Queensland (Brisbane, SkillsTech, Gold Coast, South West, East Coast and North)
 • Toni and Guy Australia
 • Wesley Institute
 • Whitereia Community Polytechnic (New Zealand)
 • William Angliss Institute
 • WSU College

สถาบัน Navitas Brisbane

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสะดวกสบาย ความปลอดภัย กับนักเรียนอีกทั้งยังมีร้านค้า ร้านอาหาร แหล่ง ช้อปปิ้ง และสถานบันเทิง การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว เป็นอย่างมาก Brisbane นั้นเป็นเมืองน่าอยู่ มีลักษณะอากาศคล้ายประเทศไทย ค่าครองชีพไม่มากนัก ผู้คนอัธยาศัยดี สภาพแวดล้อมเป็นมิตร

หลักสูตรที่น่าสนใจของ Navitas

Genera l English

หลักสูตร General English ของ Navistar English เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบรอบด้าน ด้วยหลักการที่เน้นทั้งการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด  หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาหลักสุตรอย่างรวดเร็ว นักเรียนจะได้รับการสอนการใช้ภาษาในชีวิตจริง โดยจะเรียนในส่วนของทักษะที่จำเป็นและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานในออสเตรเลียกับเจ้าของภาษา

Academic English

หลักสูตร Academic English เพื่อการทำงาน นักเรียนจะได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ เทคนิคการค้นคบว้า ทักษะการทำข้อสอบและวิธีสอบ นักเรียนจะได้เขียนรายงาน เขียนเรียงความ การนำเสนองาน เป็นหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการรียนต่ออย่างแท้จริง ซึ่ง หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการรับรองโดย the News Vocational Education and Training Accreditation Board (VETAB) และเป็นไปตามระเบียบ ของ Australian Qualification Frameworks

หลักสูตร Cambridge Exam

หลักสูตรนี้เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก เป็นที่รู้จักและวางใจของบริษัท มหาวิทยาลัยและรัฐบาลทั่วโลกมากกว่า 150 ปี หลักสูตรเตรียมตัวสอบ Cambridge Exam ของ Navitas English  โดยที่การเรียนการสอนเน้นการสร้างทักษะสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ทำให้มีโอกาสการทำงาน การเรียน การเดินทาง นับว่าเป็นหลักสุตรที่มีประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้ในชีวิตจริงทั้งทำงานและสอบ

หลักสูตร IELTS EXAM Preparation

The International English Language Testing System หรือ IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนต่อ โดยเป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้าง  การเรียนการสอนจะเต็มไปด้วยความเข้มข้น การเน้นทำข้อสอบ ในทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะสามารถทำคะแนนได้ตามที่ตั้งใจเพื่อเข้าศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Business English

หลักสูตรนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และภาษาอังกฤษในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน นักเรียนที่ทำงานต้องมั่นใจว่าตนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจในธุรกิจทุกระดับ หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 8 สัปดาห์นี้ สอนทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในการทำงาน ตั้งแต่การนำเสนองานไปจนถึงการจัดการประชุมและการต่อรอง หลักสูตรนี้จะพ่วงมากับการสอบ เนื้อหาจะครอบคลุมการตลาด การเงิน การจัดการ และ Human resource การสื่อสารในที่ประชุม การนำเสนองาน การต่อรองและการโต้ตอบทางสังคม การเขียนเพื่อสื่อทางธุรกิจ จดหมาย การเขียนรายงาน อีเมล์ และอีกหลายๆทักษะที่สำคัญ

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend