National University San Diego

59

โปรโมชั่น

17 พ.ย. ไม่มีผลภาษาอังกฤษ ศึกษาต่อปริญญาตรีและโท แบ่งจ่ายค่าเรียนเตรียมสำเนา transcript พร้อม passport ได้เลย สมัคตรงพร้อรับข้อมูลฟรีสำรองที่ีนั่งด่วน

National University - Spectrum Business Park Campus, Lightwave Avenue, ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

National University เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private, Non-profit) ที่เปิดสอนระดับปริญญาในหลากหลายสาขาหลักสูตร เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงในขณะนี้

Image result for national university san diego

National University ที่ตั้งมหาวิทยาลัย

Los Angeles 
Los Angeles เป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งนางฟ้า”หรือ “City of Angels” และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน California และใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา ผู้คนอาศัยอยู่กว่า 3.8 ล้านคนจากทั่วโลก Los Angeles เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักศึกษาจะได้พบชุมชนต่าง ๆ เช่น Little Tokyo Thai Town และ Little Ethiopia

Los Angeles เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปิน นักเขียน นักสร้างภาพยนตร์ นักเต้นรำและนักดนตรี ด้วยเหตุนี้ Los Angeles จึงถูกเรียกว่า “เมืองหลวงแห่งความบันเทิง” นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 300 แห่งที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี อาทิ Getty Museum ซึ่งแสดงศิลปะจากยุคกลางจนถึงปัจจุบันและมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม the Hollywood Walk of Fame โรงภาพยนต์จีน Grumman และป้าย Hollywood ที่มีชื่อเสียง

San Diego
San Diego ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของอเมริกา” ชื่อเสียงนี้ได้มาจากสภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ชายหาดที่มีแสงแดดอบอุ่น ห่างจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพียง 70 ไมล์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย San Diego เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับแปดในสหรัฐอเมริกา ทั่งยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจไฮเทค อิเล็กทรอนิก โทรคมนาคมและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์กลางการกีฬา เช่น โต้คลื่น เรือใบ กอล์ฟ ขี่จักรยาน ไต่เขาและกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น San Diego Zoo, Wild Animal Park และ SeaWorld ซึ่งมีนักท่องเที่ยวถึง 32 ล้านคนต่อปี

National University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1971 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน (Non-Profit Organization) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบัน National University มีวิทยาเขตมากกว่า 29 แห่ง ทั้งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐเนวาด้า มีนักศึกษามากกว่า 28,000 คนจาก 74 ประเทศ

National University เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 100 สาขาวิชา ใน 6 คณะได้เเก่ Schools of Business and Management; Education; Engineering, Technology and Media; Health and Human Services; Professional Studies; and the College of Letters and Sciences.

การรับรองวิทยฐานะ: National University ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) และ The Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and Colleges (WASC) ซึ่งเป็นองค์กรเดียวกันที่รับรองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆ ในภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าเล่าเรียน: ที่ National University นักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาชาวอเมริกันจ่ายค่าเล่าเรียนในราคาที่เท่ากัน ซึ่งโดยเฉลี่ยถูกกว่าค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยเอกชนอื่นถึง 59 เปอร์เซ็นต์

รูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือน: National University สอนหลักสูตร ด้วยตารางการเรียนแบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือน ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถเรียนจบ 12 รายวิชาได้ภายในหนึ่งปี

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ: National University เสนอหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมเนื้อหาให้กับนักศึกษาและบุคคลผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ และอีกทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านวิชาการอีกด้วย นอกจากนี้ National University ยังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า English Camp ซึ่งเป็นหลักสูตรสั้นๆที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการออกไปทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันอีกด้วย

Pre-MBA Program: เป็นหลักสูตรที่ช่วยปรับพื้นฐานการสื่อสารทางธุรกิจให้กับนักศึกษาในบรรยากาศการเรียนการสอนแบบอเมริกัน ทำให้นักศึกษามีความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร MBA อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติ: National University มีบุคลากรซึ่งสามารถพูดภาษาไทยได้คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนไทย ในเรื่องการรักษาสถานภาพของวีซ่านักเรียน F-1, ใบอนุญาตให้ทำงาน, ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆให้กับนักศึกษาไทย รวมถึงนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติและมีวีซ่า F-1 ซึ่งสามารถยื่นเรื่องขอฝึกงานในโปรแกรมที่เรียกว่า Optional Practical Training (OPT) ในประเทศอเมริกาได้เป็นระยะเวลา 12 – 29 เดือน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพได้ที่เลือกไว้

Admissions Information

หลักสูตรที่เปิดสอน

Image result for national university san diego

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตร MBAการบัญชีมหาบัณฑิต
วิศวกรรมเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาระบบข้อมูล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบความปลอดภัยภอมพิวเตอร์และการรับประกันข้อมูล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารไร้สาย
ศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนและการเรียนในสังคมทั่วโลก
โลกศึกษาและจิตวิทยาการกีฬา
สาธารณสุข
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาทั่วไป
วิชาเอกการศึกษาทั่วโลกสื่อบันเทิงดิจิตอลและภาพยนตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบันเทิงดิจิตอลและศิลปะเชิงโต้ตอบ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ดิจิตอล

Admissions Information

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี

 

การลงทะเบียนนักศึกษาและให้คำแนะนำ

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โปรดติดต่อที่ Thai Study Abroad Consultant 022455845 ตัวแทนแห่งประเทศไทย

ปริญญาตรี: มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่า ด้
หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ควรได้ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้คะแนน TOEFL
– ปริญญาตรี: 525 (PBT), 197 (CBT) หรือ 70 (IBT)
– ปริญญาโท: 550 (PBT), 213 (CBT) หรือ 79 (IBT)
ได้คะแนน IELTS
– ปริญญาตรี: 5.5  โดยทุกความสามารถต้องไม่ต่ำกว่า 5.0
– ปริญญาโท: 6.0   โดยทุกความสามารถต้องไม่ต่ำกว่า 5.0
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ National University

นักเรียนที่ไม่มีผลภาษา สามารถลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเรียนต่อ ปริญญาตรีและโท โดยไม่ต้องใช้ผลภาษา และสามารถแบ่งชำระค่าเรียนเป็นรายเดือนได้คะ

English for Academic Purposes (EAP)

เป็นโปรแกรมที่เรียนภาษาแบบเข้มข้น ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับ นักเรียนมัธยม มหาลัย หรือ ผู้ประกอบอาชีพที่วางแผนที่จะเรียนต่อในมหาลัยของเรา หรือมหาลัยอื่นๆในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย แต่ที่สำคัญคือ ถ้าเรียนจบคอร์สสูงสุด (EAP 1800X หรือ level 8) จะสามารถใช้แทนคะแนนภาษาในการสมัครเข้าเรียนปริญญาของมหาลัยเราได้เลย หรือ พูดง่ายๆ คือไม่ต้องไปสอบเอาคะแนนจาก IELTS หรือ TOEFL นอกจากนี้นักเรียนที่เตรียมตัวจะเข้ามาเรียนในมหาลัยของเรา เมื่อได้เรียนโปรแกรม EAP จะได้ภาษอังกฤษที่ใช้สำหรับการเรียนจริงๆ ไม่ว่าการทำรายงาน การพรีเซ้นต์ในมหาลัยแบบตะวันตก และอย่างอื่นอีกมากมาย ทุกระดับหรือเดือนจะต้องมีการสอบเพื่อเลื่อนระดับด้วยนะคะ

 

EAP ทั้งหมด มี 8 ระดับ ซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเรียนตั้งแต่ระดับแรก เพราะก่อนที่จะเรียนนักเรียนจะต้องไปทดสอบภาษาที่มหาลัย ซึ่งจะวัดระดับนักเรียนให้ตรงกับระดับนั้นๆ แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 1 เดือน

ค่าเรียน
ระดับที่ 1 ถึง 6 ตกคอร์สหรือระดับละ $750
ระดับที่ 7 กับ 8 สองระดับสุดท้ายนี้ตกคอร์สหรือระดับละ $1215

สามารถสมัครได้ทุกเดือน เพราะทุกระดับเปิดทุกเดือนนะคะ ทางมหาลัยของเราข้อต้อนรับทุกคนค่ะ

 

English Communications Series (ECS)

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น การเขียน การพูดคุย การอ่าน การฟัง ให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีความคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการเรียนรู้และได้เข้าถึงวัฒนธรรมของอเมริกาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารในที่ทำงานในการเข้าสังคม เรียนได้ที่ ซานดิเอโก้ มีทั้งหมด 12 คอร์สไม่จำเป็นต้องเรียนตามลำดับ

สามารถเลือกเรียนได้เลย ระยะเวลาคอร์สละเดือน

ค่าเรียน
$500 ต่อคอร์ส สำหรับ 3 วัน (วันอังคาร พุธ และ พฤหัส) ทั้งหมด 72 ชั่วโมงต่อเดือน

$750 ต่อคอร์ส สำหรับ 5 วัน (วันจันทร์ถึงศุกร์) ทั้งหมด 93 ชั่วโมงต่อเดือน

สามารถสมัครได้ทุกเดือน ทางมหาลัยของเราข้อต้อนรับทุกคนค่ะ

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend