National Park VIRGINIA

60

National Street, Richmond, เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

อุทยานแห่งชาติในประเทศอเมริกา

อีก1ทางเลือก ชิว ชิว สบายๆ มาฝึกงานเหมือนได้มาพักผ่อน 1 ทางเลือก ใน สไตล์คนรักธรรมชาติ ของน้องๆที่เลือกเดินทาง ทางด้านสายครัว  โครงการฝึกงานด้านครัว แบบมีรายได้ สบายๆไร้กังวลกับค่าที่พัก ค่าครองชีพ ที่แสนถูก ผสมผสานไปกับการได้ พักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ กับสถานที่ ฝึกงานใน บรรยากาศแบบธรรมชาติที่งดงาม น่าจดจำ จากพฤกษา นานาพรรณ ในอุทยานแห่งชาติ ของมลรัฐต่างๆในประเทศอเมริกา ด้วยระยะเวลาร่วมโครงการ แบบพอดีๆ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 6 – 8.5 เดือน

รายได้ US$ 9 – 10.35 ต่อชั่วโมง

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลวิธีการทำงาน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพและความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม โครงการกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางาน

ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าโครงการได้ตลอดปีโดยเลือกตำแหน่งงานที่เปิดรับ ณ ปัจจุบัน และผู้สมัครต้องดำเนินเรื่องการสมัครก่อนเดินทางอย่างน้อย 3-4 เดือนล่วงหน้า  สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

Internship

Career Training

 • อายุไม่เกิน 35ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

  หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปี (นับถึงวันสัมภาษณ์

 • ระยะเวลาโครงการ 3-12 เดือน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก วัดระดับภาษากับ TSAB หรือแนบผลภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยตัวแทนของ TSAB

 

 • อายุไม่เกิน 35ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ 6, 12, 18 เดือน
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยตัวแทนของ TSAB
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก วัดระดับภาษากับ TSAB หรือมีผลภาษาอังกฤษ

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 วัดระดับภาษาอังกฤษ

 1. ทำการตรวจสอบคุณสมบัติกับเจ้าหน้าที่แล้ว จัดส่งประวัติ Resume คะแนนภาษาอังกฤษ ielts test 5.5 , toeic 600 ขึ้นไป สำหรับคนที่ทำงานสายงานด้านอาหาร และสายอาชีพอื่น ๆ ควรได้ 700 ขึั้นไป
 2. ชำระค่านัดสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับองค์กรประเทศสหรัฐอเมริกา  500 บาท  หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษา )
 3. ทำการนัดสอบฃ
 4. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ จัดส่งเอกสารการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร 5,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2

 1. ทางองค์กรจัดส่งเอกสารผู้สม้ครให้กับนายจ้าง รอการสัมภาษณ์จากนายจ้าง ตำแหน่งงานที่นักเรียนสนใจสมัคร
 2. ผู้สมัครสามารถเลือกงานได้ 2 ครั้ง หลังจากที่ส่งใบสมัคร หากไม่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างรายแรก

ขั้นตอนที่ 3

 • เมื่อได้ร้บการจ้างงาน นายจ้างจัดส่งสัญญาจ้างงาน พร้อมชำระค่าโครงการ
 • 1-6       เดือน $3,195  ประมาณ 99,045 บา
 • 7-12     เดือน $3,795  ประมาณ 117,645 บา
 • 13-18   เดือน $3,995  ประมาณ 123,900 บาท
 • ค่าโครงการไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าที่พัก ค่าตั๋ว และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 • ทางองค์กรออกเอกสาร DS 2019 เพื่อนำไปยื่นวีซ่า

ขั้นตอนที่ 4

 1. จัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า
 2. เดินทางไปตามวันเวลาสัญญาจ้างงาน

ทำความเข้าใจก่อนสมัคร

 1. โครงการฝึกงานทีสหรัฐอเมริกา  ไม่ได้การันตีว่าผู้สมัครทุกคนจะได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างเมื่อสมัคร
 2.  เปรียบเหมือนการสมัครงานทั่วไป การคัดเลือกเป็นดุลพินิจผู้ว่าจ้างงาน
 3. การเข้าร่วมโครงการ ไมได้การันตีว่าผู้สมัครได้กำไรมากน้อยเท่าไหร่
Loading

หลักสูตร

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend