Manhattan Institute of Management New York

105

Manhattan Institute of Management, William Street, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

The Manhattan Institute of Management (MIM)

MIM เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1984 เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงในการศึกษาในหลักสูตรทางธุรกิจ  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ มามากกว่า 26 ปีและ มีนักเรียนมากกว่า 5000 คนจากหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่ง MIM ตั้งอยู่ในใจกลางของ Wall Street ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา และการเงินของโลก สถาบัน MIM ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในโลกธุรกิจ ซึ่งบรรยากาศในการสอนเป็นไปเองน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เพราะสถาบันมี workshop อยู่ตลอด ทำให้นักเรียนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

หลักปรัชญาของสถาบัน

MIM เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นจะสร้างทักษะและความสำเร็จที่แตกต่าง เรามั่นใจอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เรียนที่นี่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเรียนและประสบการณ์จากสถาบัน โปรแกรมการเรียนของเราถุกออกแบบให้ช่วยคุณพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมตัวคุณต่อโอกาสในธุรกิจของโลกที่กำลังรอคุณอยู่

 ทำไมต้องเลือกเรียนที่ MIM

 • บรรยากาศการเรียนเหมาะกับการเรียนรู้อย่างยิ่ง
 • มีหลักสูตรคุณภาพสูงและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
 • การเรียนมีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ
 • อาจารย์มีคุณภาพสูง เชื่อถือได้
 • ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมื่อที่เป็นหัวใจสำคัญของโลกธุรกิจ

โปรแกรม Paid Internship กับวีซ่าประเภท J1 กับ MIM
เมือง New York ยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมที่ดีที่สุดในการมาศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนทั่วโลก โดยจากสถิติ New York ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่นักเรียนอยากจะมีศึกษาต่อมากที่สุดในอเมริกา ด้วยโปรแกรมของ MIM ซึ่งนักเรียนสามารถทำวีซ่าประเภท J-1 ได้ MIM ยินดีที่จะรับนักเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่เรียกได้ว่าเป็น “city that never sleeps”

โปรแกรมที่นักเรียนสามารถทำวีซ่าประเภท J-1 ได้
 Business Administration
 Digital Marketing
 Finance

โปรแกรมการเรียนการสอนประกอบไปด้วย
 ระยะเวลาเรียน 1ปี และฝึกงานแบบรับรายได้ใน New York
 4 Quarters การศึกษา แบ่งออกเป็น 16คอร์ส และการฝึกงาน
 โอกาสในการศึกษาต่อในระดับ MBA
 เกรดเฉลี่ยในการจบการศึกษา 3.0 ขึ้นไป
 ค่าเรียนไม่สูงเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น

 

หลักสูตรที่น่าสนใจของ MIM

Six- Month International Business Program

นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจในการจัดการซึ่งเป็นผลดีต่อความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจที่มีอยู่ตลอด เป็นความรู้ที่รวมกันระหว่าง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ โลกธุรกิจ นอกจากการฟังบรรยายจะมีการทำ Coursework เพื่อฝึกฝนใน Company Training Program ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้รับ Certificate

จำนวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรนี้ – 318 ชั่วโมง

Course/ Unit Title Hours
Core:  Business Law and Ethics 30
Core:  International Trade and Business 30
Core:  Investment Management and   Corporate Finance 30
Core:  Principles of E-Commerce/   e-Business 30
Core: Advertising Management 30
Core:  Intensive Business English 30
Elective: Principles   of Accounting I
Elective:  Principles of    Accounting II 30
Elective:  Corporate Management and   Business Environment 30
Elective:  Information Systems and   Operations Management 30
Elective:  Corporate Governance 30
Elective:  Principles of    Marketing 30
Elective:  Organizational Behavior and   Change 30
Elective:  Human Resource Management 30
Elective:  Managing    Innovation  and Technology 30
Elective:  Business Policy and Strategy 30
Elective:  Financial Accounting and   Management 30
Elective: Business English and Communication 30
Core:Business Capstone   Project/ICTP/Research  Project 108

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TOEEL 550 คะแนนขึ้นไป
 • จดหมาย Advance Level of English Proficiency โดย Foreign Business School

ค่าเรียนหลักสุตร : $5,500

Three Month Intensive Business English Program

หลักสูตรถูกออกแบบให้นักเรียนชำนาญในเรื่องของ Framework of terminologies, Vocabulary, Written และ Verbal Skill ซึ่งสามารถใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมั่นใจ เราจะใช้กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร เข้ามาร่วมศึกษาด้วยนอกจาก textbook ของทางสถาบัน รวมถึงการนำเสนองาน ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับ Certificate

จำนวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรนี้  240 ชั่วโมง

Course/ Unit Title Hours
Intensive Business English 30
Business English and Organizational   Communication 30
Business Law and Ethics 30
Applied Business English for Financial   Marketing 30
Applied Business English for Negotiation and   Presentation 30
Applied Business English for Global Strategy 30
Cross-Cultural Communication 30
Applied Business English for Total   Management Quality 30

ค่าเรียนหลักสุตร : $4,500

MIN Certificate Program: Business Certificate Program ประกอบด้วย

 • Certificate in Finance
 • Financial Risk Diploma Program
 • Certificate in Internet Technology Management
 • Certificate in Project Management
 • Certificate in Online Marketing and Social Media

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TOEEL 450 คะแนนขึ้นไป หรือ สำเร็จหลักสูตร ESL

 

หลักสูตร ESL ประกอบด้วย

 • ESL – Writing and Reading High-Intermediate Level
 • ESL – Grammar /Oral High Intermediate Level
 • ESL – Writing and Reading Advance Leve
 • ESL – Grammar /Oral Advance Level

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จบ Bachelor Degree หรือนักศึกษาที่ต้องการสมัครในโปรแกรม Business Certificate

ระยะเวลา            6 สัปดาห์ / ESL Certificate Level

12 สัปดาห์ / MIM ESL High Intermediate & Advance Level

ค่าเรียนหลักสุตร ESL Certificate Level  : $2,000

ค่าเรียนหลักสุตร MIM ESL High Intermediate & Advance Level: $3200

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend