Lund university

23

Lund University, ลุนด์ สวีเดน

เหตุผลที่ต้องเรียนที่ Lund University

 1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับใน Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
 2. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศสวีเดนที่มีการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิจัยและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการว่าจ้างงานสูง
 4. เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนในประเทศสวีเดน โดยมีหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 5. ก่อตั้งในปี 1966 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และกว้างที่สุดในยุโรปเหนือ
 6. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีนักเรียนอยู่ที่ 40,000 คน
 7. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 150 ชาติทั่วโลก
 8. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้มุมมองด้านวัฒนธรรมและพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติในระดับสูงโดยนายจ้างทั่วโลก
 9. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัยระดับสากล เช่น LERU และ U21
 10. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยระดับโลกและเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่ง ได้แก่ MAX IV และ ESS (เปิดในปี 2023)
 11. นักเรียนของทางมหาวิทยาลัยจะได้รับโอกาสที่ดีสำหรับการติดต่อทางด้านธุรกิจต่างๆ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลทั้งเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม และผู้บริหาร ทำให้เมืองมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการสร้างเครือข่ายจากบริษัททั่วโลก

เหตุผลที่ต้องเรียนที่ประเทศสวีเดน

 1. ชาวสวีเดนเป็นชาติที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยร้อยละ 90ของชาวสวีเดนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในยุโรปโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา
 2. การศึกษาในประเทศสวีเดนติดอันดับที่ 4 ของการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยมีมหาวิทยาลัย 21 แห่งถูกจัดลำดับอยู่ใน National Higher Education Systems 2019
 3. สวีเดนติดอันดับอยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดในโลก
 4. เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลก รวมถึงเป็นประเทศที่มีความเสมอภาคทางเพศในระดับสูง และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่มี “วัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
 5.  สวีเดนถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 7ของโลกที่เป็นประเทศเศรษฐกิจนวัตกรรมโดย the 2019 Bloomberg Innovation Index

เหตุผลที่ต้องเรียนที่Lund

 1. เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดในสวีเดนโดยมีการผสมผสานระหว่างนักเรียนชาวสวีเดนเดิม (สโมสรสังคม) สมาคมวิชาการ และสหภาพนักศึกษาที่จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี
 2. ภูมิภาค Malmö (รวมถึง Lund) อยู่ในอันดับที่ 4 ที่มีความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก (Forbes 2013)
 3. นักเรียนจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองมหาวิทยาลัยในยุกลางของสวีเดน ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและเป็นสากลที่ถูกสร้างสรรค์โดยนักเรียนของทางมหาวิทยาลัยและบุคลากร
 4. อยู่ห่างเพียง 10 นาทีจากเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของสวีเดนและ 40 นาทีจากสนามบินแห่งชาติใน Copenhagen ทำให้เป็นศูนย์กลางที่ดีด้านการเดินทางทั่วสวีเดนและยุโรป

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

Pre- Bachelor’s Preparation Programme (ONCAMPUS Lund Sweden)

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะเฉพาะเรื่องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนของหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ ภูมิศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยาที่มหาวิทยาลัย Lund หรือมหาวิทยาลัย Kristianstad

หลักสูตร Pre- Bachelor’s Preparation Programme เป็นหลักสูตร 3 ภาคการศึกษาที่ถูกออกแบบเพื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านข้อกำหนดในการเข้าเรียนของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หลักสูตรดังกล่าวจึงได้รวมหลักสูตรทางวิชาการและหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้ามาไว้ด้วยกันประกอบด้วย ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และทักษะการค้นคว้า โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายนและนักเรียนจะมีเวลาเรียน 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ ทักษะการนำเสนอและอภิปราย ทักษะการฟังและการบันทึก
 2. เนื้อหาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเนื้อหาตามสาขาต่างๆที่เลือกเรียนในระดับปริญญาตรี
 3. การแนะนำการศึกษาในประเทศสวีเดน
 4. ความช่วยเหลือในการสมัครหลักสูตรปริญญาตรีของทางมหาวิทยาลัย Lund

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน

 1. ต้องสำเร็จการศึกษา 12 ปี
 2. มีอายุอย่างต่ำ 17 ปีในช่วงเริ่มเรียนหลักสูตรที่เลือก
 3. มีคะแนน overall IELTS อย่างต่ำ 6.0
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend