Lund University, Sweden

10

Lund University, Sweden มหาวิทยาลัยลุนด์เป็นตัวเลือกอันดับ 1 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนในสวีเดน

ทำไมต้องสวีเดน

ON CAMPUS Lund Sweden ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ Lund University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสวีเดน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1666 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และกว้างที่สุดในยุโรปเหนือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชีวิตชีวาของการสอนระดับโลกความเป็นเลิศด้านการวิจัย

ในฐานะนักเรียนของลุนด์คุณจะได้รับประโยชน์จากโอกาสในการติดต่อกับเครือข่ายการติดต่อทั่วโลกในหมู่เพื่อนนักศึกษานักวิจัยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

 • มหาวิทยาลัย Lund อยู่ในอันดับที่ 100 ในการจัดอันดับ QS World 2020
 • Ericsson, Sony Mobile, Tetra Pak, Gambro และ Alfa Laval เป็น บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ใน Lund ที่มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ
 • บ้านของรางวัลโนเบล – ความแตกต่างทางวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
 • Lund University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 แห่งสำหรับการจ้างงานบัณฑิตตาม New York Times

เหตุผลที่ต้องเรียนที่ Lund University

 1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับใน Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
 2. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศสวีเดนที่มีการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิจัยและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการว่าจ้างงานสูง
 4. เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนในประเทศสวีเดน โดยมีหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 5. ก่อตั้งในปี 1966 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และกว้างที่สุดในยุโรปเหนือ
 6. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีนักเรียนอยู่ที่ 40,000 คน
 7. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 150 ชาติทั่วโลก
 8. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้มุมมองด้านวัฒนธรรมและพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติในระดับสูงโดยนายจ้างทั่วโลก
 9. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัยระดับสากล เช่น LERU และ U21
 10. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยระดับโลกและเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่ง ได้แก่ MAX IV และ ESS (เปิดในปี 2023)
 11. นักเรียนของทางมหาวิทยาลัยจะได้รับโอกาสที่ดีสำหรับการติดต่อทางด้านธุรกิจต่างๆ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลทั้งเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม และผู้บริหาร ทำให้เมืองมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการสร้างเครือข่ายจากบริษัททั่วโลก

เหตุผลที่ต้องเรียนที่ประเทศสวีเดน

 1. ชาวสวีเดนเป็นชาติที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยร้อยละ 90ของชาวสวีเดนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในยุโรปโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา
 2. การศึกษาในประเทศสวีเดนติดอันดับที่ 4 ของการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยมีมหาวิทยาลัย 21 แห่งถูกจัดลำดับอยู่ใน National Higher Education Systems 2019
 3. สวีเดนติดอันดับอยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดในโลก
 4. เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลก รวมถึงเป็นประเทศที่มีความเสมอภาคทางเพศในระดับสูง และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่มี “วัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
 5. สวีเดนถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 7ของโลกที่เป็นประเทศเศรษฐกิจนวัตกรรมโดย the 2019 Bloomberg Innovation Index

 

 

 

 

 

โปรแกรมเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาตรีนั้นเปิดสอนในหลักสูตรสามภาคเรียนพร้อมโอกาสในการ เรียนต่อในระดับปริญญาที่Lund University และ Kristianstad University คุณจะศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรีที่ศูนย์ศิลปะทันสมัยของเราซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสวนพฤกษศาสตร์ของลุนด์

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อใคร

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนต่างชาติสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีในสวีเดน PBPP จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณในขณะที่เรียนรู้ทักษะการศึกษาที่คุณต้องการในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ

นักเรียนจะเน้นวิชาด้านวิชาการตั้งแต่เดือนกันยายนของปีที่พวกเขาเข้าร่วมในเดือนมกราคมของปีถัดไป (เช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์) และโมดูลทักษะระดับปริญญาตรีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสวีเดนจะต้องส่งใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของปีการศึกษา

มีการเรียนภาษาอังกฤษตลอดทั้งปี:

 • ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ
 • การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิชาการ
 • ทักษะการนำเสนอและการอภิปราย
 • การฟังและการจดบันทึก
 • ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

เนื้อหาหลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่ :

 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • ทักษะระดับปริญญาตรี
 • ประเทศสวีเดนเบื้องต้น
 • เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย Lund หรือมหาวิทยาลัย Kristianstad

โปรแกรมก่อนปริญญาโท (PMPP)

หลักสูตรเตรียมความพร้อม Pre-โทสามารถใช้ได้เป็นโปรแกรมที่สองหรือสามระยะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความหลากหลายของวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์โทองศาที่มหาวิทยาลัยลุนด์และสวีเดนมหาวิทยาลัยเกษตร หรือสององศาธุรกิจปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนสตัด คุณจะศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาโทของคุณที่ศูนย์ศิลปะอันทันสมัยของเราซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสวนพฤกษศาสตร์ของลุนด์

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อใคร

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา PMPP จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณในขณะที่เรียนรู้ทักษะการเรียนและวิธีการวิจัยที่คุณต้องการในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทของคุณ

ข้อกำหนดในการเข้า

โปรแกรมเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรี

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ภูมิศาสตร์กายภาพและระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ที่ Lund University หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ Kristianstad University

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ

 • 3 เทอม – จาก 6.0 IELTS หรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

ในการศึกษาหลักสูตรนี้คุณจะต้องสำเร็จการศึกษา 12 ปี


โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปริญญาโท

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่ Lund University, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวีเดนหรือปริญญาธุรกิจที่ Kristianstad University

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ

 • 3 เทอม – ตั้งแต่ 5.5 IELTS หรือเทียบเท่า
 • 2.5 เทอม – จาก 6.0 IELTS หรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

ในการศึกษาหลักสูตรนี้คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จัก

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend