London School of Commerce London

43

โปรโมชั่น

ราคาพิเศษกับ London School of Commerce ค่าเรียนของสถาบันในเครือ LSC Group ดังนี้ - MBA ที่ LSC London award by University of the West of Scotland 6,950 ปอนด์ เทอมที่เปิดรับสมัคร Feb ,Apr, Jun , Aug , Oct,Nov - BA ที่ LSC London 6,950 ปอนด์ ต่อปี เทอมที่เปิดรับสมัคร Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Nov - Doctor of Business Adminsitration (DBA) 22,950 ปอนด์ เทอมที่เปิดรับสมัคร Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Nov

London School of Commerce, London, United Kingdom, White Hart Yard, ลอนดอน สหราชอาณาจักร

หลักสูตร  MBA 1ปี ได้รับปริญญา จาก University of the West of Scotland  ค่าเรียน 6,450 ปอนด์ ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตร MBA 1 ปี ได้รับปริญญาจาก University of Wales Trinity Sain David  ค่าเรียน 4,950 pound ประมาณ 217,800 บาท ทำงานไม่ได้ 

London School of Commerce (LSC) เป็นอีกสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้ได้การรับรองโดย British Accreditation Council

LSC มีวัตถุประสงค์ในการเปิดทำการสอนและเชี่ยวชาญทางด้าน Business, Management, International Hospitality and Tourist Management  LSCเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้มาศึกษาที่ LSC แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน ซึ่งในขณะนี้ LSC มีนักเรียนมากกว่า 30 เชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลก

LSC ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนหรือที่เรียกว่า ZONE1 ของแผนที่รถไฟใต้ดิน การเดินทางนั้นปกติจะใช้ระยะเวลา 5 นาทีในการเดินเท้าจาก London Bridge underground and train stations และยังใกล้กับสถานที่ต่างๆมากมาย อาทิเช่น Tower Bridge, Tower of London, London Eye, Big Ben, London Dungeon, Houses of Parliament จะเห็นได้ว่านอกจากจะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในด้าน Commerce หรือทางธุรกิจแล้ว LSC อยู่ท่ามกลางอารยะธรรมเก่าแก่ของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอีกด้วย ดังนั้นนอกจากการเรียนรู้ในแง่ของการศึกษาที่นักเรียนจะได้รับ นักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่ยังจะได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายกลับไปโดยมิรู้ตัว อีกทั้งลอนดอนยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศระดับโลกและเป็นศูนย์รวม International companies ต่างๆมากมาย ดังนั้นนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในเมืองลอนดอนจะสามารถมองเห็นภาพของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน

นอกจากนั้น LSC ยังมีการปรับระดับการเรียนรู้ และมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นมากต่อการเลือกเรียนระดับปริญญาในเรื่องของภาคการศึกษาที่เปิดเกือบตลอดทั้งปี LSC เข้าใจความต้องของนักศึกษาจึงไม่แปลกเลยที่สถาบัน LSC จะเป็นหนึ่งในสถานที่ๆ น่าสนใจในการศึกษาเนื่องจากมีทำเลที่ดีและยังมีหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับเรียนต่างชาติและสามารถนำความรู้ที่ได้จาก LSC กลับมาใช้ในการประกอบอาชีพในประเทศยองตนเองได้อย่างดี นอกจากนั้นหลักสูตรต่างๆ ยังมีระยะเวลาที่เร่งรัดทำให้นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรในระยะเวลาอันสั้น หลักสูตรต่างๆ ยังถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนา Transcript ของวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สำเนาหน้าใบปริญญาบัตร)
 2. Resume ในกรณีที่มีประสบการณ์ทำงาน
 3. Recommendation letter จากที่สำงาน/ กรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงาน
 4. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยหมึกสีเข้มพร้อม ลายเซ็นต์ตามหน้า passport
 5. ต้นฉบับผลสอบ IELTS
 6. หนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ฉบับ สำหรับนักเรียนที่จบมาไม่เกิน 3 ปี
 7. สำเนาหน้า passport

หลักสูตร

 • DBA
 • MBA
 • BA Business
 • degree foundation
 • Academic English
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Send this to a friend