Le cordon bleu Adelaide

170

โปรโมชั่น

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Le Cordon Bleu Australia (Adelaide), Days Road, Regency Park รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

สถาบันสอนการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหารระดับโลก

เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้ากับศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน เพื่อให้หลักสูตรทุกระดับสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังให้ความสำคัญกับการคัดสรรค์เชฟผู้สอน และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเข้มข้น ทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมจนถึงวันนี้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาคุณค่าและสืบทอดศาสตร์และศิลป์ของการประกอบอาหารฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของการทำอาหารฝรั่งเศสเป็นเวลายาวนานกว่า 500 ปี

ประวัติความเป็นมาของเลอ กอร์ดอง เบลอ

ชื่อเลอ กอร์ดอง เบลอ มีความหมายเหมือนกันกับ อาหารชั้นเลิศ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อกษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 ได้ออกคำสั่งที่สำคัญที่สุดในฝรั่งเสศที่มีชื่อว่า “L’Ordre du Saint-Esprit” สัญลักษณืของคำสั่งนี้ถูกแทนด้วยเครื่องหมายกากบาทที่แขวนโบว์สีฟ้าหรือที่เรียกว่า un cordon bleu เนื่องจากคำสั่งอันเป็นเกียรติ์นี้ จึงมีงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่มาคู่กับพิธีมอบรางวัลนี้ ดังนั้นชื่อเลอ กอร์ดอง เบลอจึงกลายเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันโดยทั่วไป

เลอ กอร์ดอง เบลอ ในฐานะโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร ก่อตั้งขึ้นในปี 1895 ที่กรุงปารีสโดยนักหนังสือพิมพ์ชื่อ Marthe Distel และโรงพิมพ์ของนิตยสาร La Cuisinière Cordon Bleu ในวันที่ 14 มกราคม 1896 การสาธิตการประกอบอาหารโดยการใช้เตาไฟฟ้าถูกจัดขึ้นที่เลอ กอร์ดอง เบลอ เพื่อเป็นการโปรโมทแมกกาซีนและเปิดตัวโรงเรียนสอนทำอาหาร นับจากจุดนั้นทำให้ชื่อเสียงของเลอ กอร์ดอง เบลอขยายไปทั่งโลกอย่างรวดเร็ว เชฟเก่งๆมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนซึ่งทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงระดับโลก และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีนีกเรียนจากหลายประเทศมาสมัครเรียนรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Julia Child ซึ่งมาลงทะเบียนเรียนในปี 1950

ณ ปัจจุบันนี้ เลอกอร์ดอง เบลอ มีโรงเรียนสอนทำอาหารทั้งหมด 29 โรงเรียนใน 5 ทวีป และมีนักเรียนมา สมัครเรียนมากกว่า 20,000 คนในทุกๆปี นักเรียนจะได้เรียนกับหัวหน้าพ่อครัวชาวฝรั่งเศส ซึ่งโดยส่วนมาก มาจากร้านอาหารที่ได้ดาวจาก Michelin หรือเป็นผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันและได้รับตำแหน่ง เช่น Meilleur Ouvrir de France เป็นต้น หัวหน้าพ่อครัวเหล่านี้จะมอบความรู้ทางด้านอาหารคลาสสิก ของฝรั่งเศสและเทคนิคการทำอาหารนานาชาติให้แก่นักเรียน

เหตุผลสำคัญที่เลือกเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ

นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่เครือข่ายสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการทำอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่ดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนั้น เครือข่าย เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจ สถาบันฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

 • เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 100 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลกซึ่งยังคงมุ่งมั่นในการสร้างรากฐาน และความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน

 • เรียนรู้จากบุคลากรระดับโลก

เชฟผู้สอนของ เลอ กอร์ดอง เบลอ กว่า 80 คนทั่วโลก เป็นเชฟผู้มีประสบการณ์การทำงานจากครัวชั้นนำและภัตตาคารระดับห้าดาวมิเชอแลง ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนทุกคน

นอกจากนั้น คณาจารย์ผู้สอนของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังประกอบไปด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมในระดับนานาชาติ

 • เรียนรู้หลักสูตรชั้นนำระดับสากล

หลักสูตรการประกอบอาหารฝรั่งเศสของ เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นหนึ่งในหลักสูตรการทำอาหารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุดของโลก หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย ภายใต้คำแนะนำและการดูแลจากเชฟผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

 • เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นผู้ที่พร้อมด้วยทักษะและความสามารถสำหรับการทำงาน ไม่เพียงเฉพาะในภัตตาคาร รีสอร์ท หรือโรงแรมชั้นนำระดับโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักข่าว นักเขียน อาจารย์ผู้สอน ที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ฯลฯ

 • เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เลอ กอร์ดอง เบลอ

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากมาย อาทิ Dione Lucas, Julia Child, Nancy Silverton, Nathalie Dupree, Eric and Bruce Bromberg, Allen Susser, James Peterson, Lydia Shire, Giada De Laurentiis, Gaston Acurio และ Ming Tsai ฯลฯ

ดังนั้น การศึกษาที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ และช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์ที่ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียนทุกคน

 • ตอบรับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม

เลอ กอร์ดอง เบลอ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์เข้ากับเนื้อหา จึงทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว และ

การโรงแรมในอนาคต

Image result for le cordon bleu australia

สถาบันด้านศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ออสเตรเลีย 

Adelaide

ADMISSIONS

เปิดเรียน 4 ครั้ง: January, April, July and October.

ENTRY REQUIREMENTS คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายขึั้นไป
 • 5.5 Academic IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 ทุกแบน นักเรียนสามารถสมัครเรียนภาษากับ ELS เพื่อ Pathway เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS โดยสามารถแบ่งชำระค่าเรียนได

 Adelaide

  • MBA (International Hotel & Restaurant Management)
  • Master of International Hospitality Management
  • Le Cordon Bleu Online Pathway
  • Bachelor of Business
   • International Hotel Management
   • International Restaurant Management
   • Food Entrepreneurship
   • Wine Entrepreneurship
  • Advanced Diploma of Hospitality (Commercial Cookery) or (Pâtisserie)
  • Certificate III in Commercial Cookery orPâtisserie

 เรียนปริญญาตรี 2 ปี และฝึกงาน 1 ปี โดยได้รับค่าตอบแทน  

 • Bachelor of Business with a major (3 years)

–          International Hotel Management            (Sydney / Adelaide)

–          International Restaurant Management  (Sydney / Adelaide)

–          Food Entrepreneurship                              (Adelaide)

–          Convention and Events Management      (Perth)

–          Tourism Management                                  (Perth)

 

 • Master of International Hospitality Management with เรียนปริญญาโท พร้อมฝึกงาน 6 เดือนได้รับค่าตอบแทน
 • Master of Gastronomic Tourism offer online program with Southern Cross University.
 • Master of Business Administration 1.5 years
 • Certificate III in Patisserie / Cuisine – เรียน 6 เดือนที่  (Adelaide) or เรียน 9เดือน ที่ (Sydney/ Melbourne) ฝึกงาน 6 เดือนเต็มเวลาพร้อมรับค่าตอบแทน
 • Advance Diploma in Hospitality (included Cert III) – 24 months 2 ปีที่ (Adelaide) or 27 เดือนที่  (Sydney/ Melbourne) ฝึกงาน 6 เดือนเต็มเวลาพร้อมรับค่าตอบแทน

 

DIPLÔME DE CUISINE CERTIFICATE III IN COMMERCIAL COOKERY

iplôme de Cuisine – Certificate III in Commercial Cookery
15 Months
Basic
3 months
Cuisine
Intermediate
3 months
Cuisine
Superior
3 months
Cuisine
Industry Placement
6 monthsฝึกงาน โดยสถาบันัจัดหาและนัดหมายสัมภาษณ์ รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน
Diplôme de Cuisine Certificate III in Commercial Cookery
 
plôme de Pâtisserie – Certificate III in Pâtisserie
15 Months
Basic
3 months
Pâtisserie
Intermediate
3 months
Pâtisserie
Superior
3 months
Pâtisserie
Industry Placement
6 monthsฝึกงาน โดยสถาบันัจัดหาและนัดหมายสัมภาษณ์ รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน
Diplôme de Pâtisserie Certificate III in Pâtisserie
 
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend