LASC LA

60

โปรโมชั่น

Promotion 2019

ค่าเล่าเรียน

4 weeks
US$ 680
12 weeks
US$ 2,040
24 weeks
US$ 4,080

American Language & Culture, East Victoria Street, Carson, Los Angeles, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

American Language and Culture Los Angeles หรือ LASC ที่ตั้งของโรงเรียนใน Downtown LA ห่างจากตัว Downtown ไม่มากนัก ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจแหล่งบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังสามารถไปยังเมืองใกล้เคียงที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Pacific Ocean, San Diego, and SanFrancisco,Las Vegas LASC ได้รับการรับรองจาก BPPVE (Bureau for Private Postsecondary and Vocational Education) ก่อตั้งเมื่อปี 1982 LASC ประสบความสำเร็จ ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติและคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในอเมริกา ซึ่งต้องการที่จะใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องในชิตประจำวันและในธุรกิจรวมถึงนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย นอเมริกา คอร์สที่เรียนมีหลากหลายให้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ ถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ทางโรงเรียนก็มีคลาสสำหรับคุณไปจนถึงคลาสสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อใน ระดับมหาวิทยาลัยและยังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ จุดประสงค์ของเราไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่นักเรียน เรายังให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่น่าประทับใจและได้ท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนไปด้วย LASC เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจำนวนมาก ซึ่งสามารถรับรองการรับเข้าศึกษาของนักเรียนจากทาง LASC โดยไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEFL

 

หลักสูตรที่น่าสนใจของ LASC

English as Second Language (ESL)

  • ESL Standard  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆทักษะ ตั้งแต่ ระดับ Beginner ถึง Advance ซึ่งในการเรียนประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ค่ะ
  • ESL Intensive เป็นหลักสูตรที่เพิ่มจากส่วนของ Standard ESL ซึ่งจะมีความเข้มข้นขึ้น เวลาในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีวิชาที่เพิ่มเข้า ซึ่งรายวิชาจะเป็นดังนี้ค่ะ
  • หลักสูตร Pathway to College

หลักสูตร LASC มี สถาบันที่เป็น Partner เช่น Glendale Community College, Cerritos Community College, and Irvine Valley College, Oregon State University, University of South Florida, Colorado State University, and Marshall University ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบคอร์ส ESL ระดับที่ 6 สามารถยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner ได้โดยไม่ต้องการใช้คะแนนสอบ TOEFL

  • หลักสูตร TOEFL

หลักสูตร TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language  เป็นหลักสูตรที่เตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่วางแผนการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ในอเมริกา หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นั้นต้องการผลสอบ TOEFL ในการพิจารณาการเข้าเรียนของนักเรียน หลักสูตรนี้ครอบคลุมในทุกทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในการสอบ TOEFL ไม่ว่าจะเป็น Grammar, Writing, Speaking, Pronunciation, Articulation, Stress, Intonation, Reading, Listening และ Vocabulary ซึ่งอาจารย์ของเรามีเทคนิคและวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาและทำข้อสอบได้ตามที่ต้องการ

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend