https://www.thaistudyabroad.com

Lancaster University

101

Lancaster University, Bailrigg, แลนคาสเตอร์ สหราชอาณาจักร

 

Lancaster University ตั้งอยู่ที่เมือง Lancaster ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงจากเมือง Manchester ใช้เวลาเดินทาง 2.5 ชั่วโมงจากลอนดอน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ติดอันดับTop 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร

มากกว่า  50 ปีที่ Lancaster University สร้างชื่อเสียงจนติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษและสร้างชื่อเสียงระดับโลกในฐานะมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นการทำวิจัยระดับสากลร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่ค้ามากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากการทำวิจัยแล้ว การเรียนการสอนของ Lancaster University ก็ได้รับรางวัลจากทางรัฐบาลว่ามีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับสูง สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีเยี่ยม และนักเรียนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและมีโอกาสที่ดีในอาชีพการงาน

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย

 • ติดอันดับที่ 8 The Times & Sunday Times Good University Guide 2020
 • ติดอันดับที่ 7 The Guardian University Guide 2020
 • ติดอันดับที่ 7  The Complete University Guide 2020
 • ติดอันดับที่ 128 in the QS World University Ranking 2020
 • ติดอันดับที่ 139 in the Times Higher Education World University Ranking 2020
 • ติดอันดับที่ 3 in the UK for graduate-level employment (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)
 • ติดอันดับที่ 22 for Top Masters in Marketing (QS World University rankings)

รางวัลที่ได้รับของมหาวิทยาลัย

 • AMBA accreditation is awarded to the best programmes internationally
 • EFMD Quality Improvement System (EQUIS)
 • AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • The Complete University Guide’s 2020 ranked7
 • Teaching Excellence Framework (TEF)
Lancaster University
Lancaster Medical School Celebratory Reception 2017

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ 2020

 • MSc Marketing หลักสูตรที่มีวิชาหลักและวิชาเลือกที่น่าสนใจได้แก่ Branding Strategy, Consumer Experiences, Digital Marketing, International Retail Marketing

Lancaster University มีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่หลากหลายและยืดหยุ่นโดยแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนแรก (ปี 1-2 ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน) นักเรียนจะต้องลงเรียนวิชาหลัก 120 credit และส่วนที่2 (ปี 2,3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน) นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาOptionalที่สนใจได้ ในระดับปริญญาตรีบางสาขามี Work bases learning Placement/Placement Year ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆได้

ตัวอย่างสาขาวิชาที่มี Placement Year

 • Computer Science and Mathematics (Placement Year) : BSc Hons
 • English Language and Linguistics (Placement Year) : BA Hons
 • Financial Mathematics (Placement Year) : BSc Hons
 • International Relations (Placement Year) : BA Hons
 • Law (Placement) : LLB Hons
 • Philosophy, Politics and Economics (Placement Year) : BA Hons
 • Politics and Sociology (Placement Year) : BA Hons

โปรแกรม placement years (ฝึกงาน)

จุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรมฝึกงานคือเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำงานตลอดจนการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานจริงเท่ากับความรู้ทางทฤษฎี เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของนักศึกษา การฝึกงานจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาความรู้และทักษะของพวกเขา หลังการฝึกงาน นักเรียนจะต้องส่งรายงานหรือวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลของหลักสูตร

ในการฝึกงานนั้นจะใช้เวลา 12 เดือนเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้สังคมการทำงานจริงในสายงานอาชีพต่างๆได้แก่ ผู้ช่วยนักการตลาด นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้ประสานงานฝ่ายขาย นักตรวจสอบข้อมูล ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล นักวางแผน และอื่นๆ ซึ่งการฝึกงานนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหางานที่ตัวเองกำลังทำอยู่ รวมถึงทราบถึงความสามารถของตนในการทำงานแต่ละรูปแบบ และเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในอนาคต

International Foundation Year

หลักสูตรนี้สำหรับช่วยเตรียมตัวนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งภาษาอังกฤษ ความรู้วิชาการและการฝึกทักษะต่างๆ หลังจากเรียนขบหลักสูตรนี้แล้วสามารถเลือกเข้าเรียนสาขาของมหาวิทยาลัยได้

เกณฑ์ในการสมัครเรียน

Entry Requirement
Age 17+
Academic จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมีเกรดรวม 2.5 หรือ จบมัธมศึกษาปีที่ 6 และมีเกรดรวม 2.0 และมีเกรดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างต่ำ 2.0
Math Requirements
 • ต้องผ่านวิชาคณิตศาสตร์ในปีสุดท้ายของการเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • Engineering and Computing OR Mathematics and Statistics pathways Cambridge ต้องมีผลสอบ TOM หรือ STEP Paper 1
English Language
 • Academic IELTS for UKVI 5.0, with minimum 5.0 in writing for Engineering and Computer, Life Sciences and Mathematics and Statistics courses
 • Academic IELTS for UKVI 5.0, with minimum 5.0 in all sub-skills for International Foundation Year in Business and Management Studies, Law and Social Studies courses
Other Qualifications
 • Completion of IB programme first year or IB Certificate: 24 points
 • A/AS levels: 24 UCAS points, A-D grades

หากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ของ International foundation Year ต้องเรียน English Language Preparation Programme 1 เทอม โดยต้องมีคะแนน Academic IELTS for UKVI 4.5 overall, with 4.5 in writing and listening and no other skills below 4.o และสามารถเริ่มเรียนได้ในช่วงกรกฎาคมและกันยายน

Pre-Masters Programme

หลักสูตรนี้เปิดมากกว่า 2-3 เทอมที่ International Study Centre เพื่อช่วยคุณให้มีทักษะที่พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท คุณจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรนี้ ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความสามารถทางคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับทักษะการเรียนรู้และการวิจัย คุณจะได้พัฒนาการประเมินคุณค่าองค์ความรู้ของหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องในสาขาที่คุณเลือกเรียน

เกณฑ์ในการสมัครเรียน

Entry Requirement
Age 20+
Academic Recognised first degrees (Bachelor Degree, 4 years of study OR Higher Diploma of Technical or Vocational Education), GPA 2.3/4.0
English Language Business, Law and Social Sciences and Engineering, Computing,Mathematics and Science

 • Academic IELTS 5.5 or above in all 4 components to start the three-term programme
 • Academic IELTS 6.0 or above in all 4 components to start the two-term programme

หากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์สำหรับ Pre-Masters Programme ต้องเรียน English for Pre-Masters programme 1 เทอม โดยต้องมีคะแนน Academic IELTS for UKVI 5.0 overall, with 5.0 in all skills และสามารถเริ่มได้ในเดือนตุลาคม

สำหรับหลักสูตร English for Pre-Masters นักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS เมื่อจบหลักสูตรดังกล่าว นักเรียนจะถูกประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษที่ International Study Centre (ต้องได้คะแนนอย่างต่ำ 40% สำหรับทุกสาขา)

English Language Preparation for International Foundation Year (1 เทอม)

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงตามเกณฑ์ที่ International Foundation Year กำหนด หลักสูตรนี้จะถูกสอนโดย International Study Centre ประโยชน์ของหลักสูตรนี้คือ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญและจำเป็นในการศึกษาในอนาคต ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการผ่านการบ้านและกิจกรรมต่างๆ และช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับคุณ

เกณฑ์ในการสมัครเรียน

 • English Language: Academic IELTS for UKVI 4.5 overall, with 4.5 in writing and listening and no other skills below 4.0
 • Start date: July, October. (Please note July intake is only available from 2020 onwards)

English for Pre-Masters (1 เทอม)

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ถึงเกณฑ์ที่Pre-Masters Programme กำหนดไว้ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 1 เทอมที่ถูกสอนโดย International Study Centre เพื่อให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับPre-Masters Programme ทั้งนี้นักเรียนของหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะถูกประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษที่ International Study Centre (ต้องได้คะแนนอย่างต่ำ 40% สำหรับทุกสาขา)

เกณฑ์ในการสมัครเรียน

 • English Language: Academic IELTS for UKVI 5.0 overall, with 5.0 in all skills
 • Start date: October
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend