Kingsway Institute Sydney

529

โปรโมชั่น

ลดค่าเรียน $190/สัปดาห์ สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019 นี้เท่านั้น

ค่าเล่าเรียน

3เดือน
AU$ 2,280
6เดือน
AU$4,560
9เดือน
AU$6,840
12เดือน
AU$9,120

Kingsway Institute, Wentworth Avenue, City of Sydney รัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

Kingsway Institute เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เปิดใหม่ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney แต่ทางผู้บริหารสถาบันนี้ได้อยู่ในวงการการศึกษาในประเทศออสเตรเลียมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน อาธิเช่น Dr Doug Hinchliffe ท่านได้นำข้อดีข้อต่างๆของแต่ละสถาบัน แล้วนำมาออกแบบหลักสูตรใหม่ และได้นำเสนอแก่ รัฐบาล NSW ซึ่งน่าชื่นใจมาก ที่ท่านใช้เวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น ก็ได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนได้

Kingsway Institute สถาบันสอนภาษาอังกฤษเปิดใหม่ Location ดี อยู่ใจกลางนครซิดนีย์ในย่าน Town Hall ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกเพราะตัวสถาบันอยู่ใกล้สถานีรถไฟ Town Hall นอกเหนือจากนั้นยังใกล้สิ่งสาธารณูปโภคและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายของเมือง เช่น Opera House, Darling Harbour, China Town, Hyd Park และศูนย์การค้า QVB อีกทั้งยังใกล้กับแหล่งร้านค้า สถานีรถไฟ Town Hall ธนาคาร ร้านอาหาร คณะอาจารย์ของทางสถาบันมได้มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนมามากมายหลายปี และยังมีเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลนักเรียนต่างชาติที่ อีกทั้งยังคอยให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

ปณิธานของที่นี่ คือการจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษห้อมล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ อาจารย์จารย์ชาวออสเตรเลี่ยนของเรามีประสบการณ์ด้านการสอนอันยาวนาน และเป็นเจ้าของภาษา ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนอีกด้วย

Kingsway Institute ยังมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษานักเรียนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนครบคันและทันสมัย Kingsway Institute เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney ซึ่งทางตัวสถาบันค่อนข้างใหม่ แต่ทางผู้บริหารสถาบันกลับมีประสบการณ์ทางด้านการศึกาามาอย่างยาวนานทำให้ออกแบบหลักสูตรออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้งของสถาบัน: Level 1, 110 Bathurst Street, Sydney, NSW 2000 Tel: (02) 9283 2388

เหตุผลที่นักศึกษาควรตัดสินใจเลือกเรียนที่ Kingsway Institute

เรียนภาษาที่ ซิดนีย์ ซึง่มีทำเลที่ดีมาก ทางสถาบันตั้งอยู่ใจกลาง Sydney ถนน Bathurst ไกล้สถานีรถไฟ Town Hall
บรรยากาศในการเรียนภาษาที่นี่ดีมากๆ เพราะ ทางสถาบัน สะอาด สวยงาม รวมถึงบรรยากาศ รอบๆนอกที่อยู่ใกล้ ๆ กับทางสถาบัน ยกตัวอย่างเช่น Hyde Park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทาง Sydney
ทางอาจารย์ก็ดีมีคุณภาพ อาจาร์ยทุกท่านมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ (ที่นี่ไม่มีแบบที่เป็น Back Packer หรือ อาจาร์ยชาวเอเชีย โดยเด็ดขาด)

หลักสูตรที่เปิดสอนใน Kingsway Institute 

General English

ภาษาอังกฤษทั่วไป (ระยะเวลาเรียน 5-40 สัปดาห์)

คอรส์นี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ หรือเพื่อการทำงานติดต่อกับชาวต่างชาติ
โดยในหลักสูตรจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ผ่านการใช้งานจริงๆ จึงทำให้นักเรียน
สามารถเพิ่มพูนระดับความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง

**สำหรับพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียน ในชีวิตประจำวันเช่น การศึกษา และการทำงาน เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 IELTS Praparation

ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ IELTS (ระยะเวลาเรียน 5 -20 สัปดาห์)

คอรส์ี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในทักษะภาษาอังกฤษในการสอบ IELTS โดยจะเน้นไปที่เทคนิคและการฝึกทำข้อสอบในทุกทักษะ เพื่อให้
ได้คะแนนที่นักเรียนพอใจในการสอบจริง

**เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะสอบ IELTS โดยเน้นไปที่เทคนิค และการฝึก ทำข้อสอบในทุกทักษะ (ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 English for Academic Purposes

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (ระยะเวลาเรียน 5-20 สัปดาห์)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนที่เน้นไปในทางด้านวิชาการ ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานทางภาษา
อังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถนำผลภาษาจากทางสถาบันของเรา
ไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือของ Kingsway Institute ได้เลยทันที โดยที่ไม่ต้องไปสอบ IELTอีกด้วย

**เป็นการปูพื้นฐานระดับภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend