JMC Academy Melbourne

42

โปรโมชั่น

ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2525 โดย John Martin Cass สถาบัน JMC ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในซิดนีย์เพื่อตอบสนองความต้องการ สำหรับมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในวงการบันเทิง

JMC Academy, Bank Street, South Melbourne รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย

ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2525 โดย John Martin Cass สถาบัน JMC ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในซิดนีย์เพื่อตอบสนองความต้องการ
สำหรับมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในวงการบันเทิงจากวันแรกสถาบันการศึกษา JMC Academy 
ได้บุกเบิกวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลียเพื่อให้ได้รับการรับรองในด้านวิศวกรละประกาศนียบัตรด้านดนตรีการแต่งเพลงการสร้างเสียง
รมเสียงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและมัลติมีเดียแบบดิจิตอล
JMC Academy ยังคงเป็นสถาบันการตลาดชั้นนำของออสเตรเลียโดยมอบวุฒิการศึกษาแการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์การจัดการธุรกิจบันเทิงการออกแบบดิจิตอลการออกแบบ 3D และการออกแบบเกม MC Academy 
มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาของเราจะทำเครื่องหมายได้ไม่สมบูรณ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายสูงสุดของ JMC Academy
คือการนำเสนอโปรแกรมที่สร้างแรงบันดาลใจและมีความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีซึ่งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลก

หลักสูตรและระยะเวลาการเรียน

คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับมีในระดับดังต่อไปนี้:

อนุปริญญา: ในกรณีที่เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา นักศึกษา จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ภายในสองเทอม (8 เดือน)

ปริญญาตรี: ในกรณีที่เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา นักศึกษา จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ภายในหกเทอม (2 หรือ 3 ปี)

วิทยาเขต JMC Academy

มีวิทยาเขตทั้งในเมืองซิดนีย์ เมลเบิร์น และ บริสเบน นักศึกษาสามารถเลือกย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่

561 Harris Street, Ultimo, NSW 2007

MELBOURNE CAMPUS

171 BANK STREET, SOUTH MELBOURNE , VIC 3205

BRISBANE CAMPUS

75 Grey St, South Brisbane, QLD 4101


หลักสูตรที่เปิดสอน

Animation

 Intake Dates for 2018 

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

JMC Academy รับรองผลการสอบ IELTS, TOEFL, Cambridge และ Pearson English Test ภายในสองปี

IELTS: An overall score of 6.0 with no single band score below 5.5

TOEFL: iBT: 80 overall with a writing score of 20

Pearson English Test (PTE): 57


Audio Engineering+Sound Production

Intake Dates for 2018

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • Year 12 equivalent
  • Minimum 17 years of age
  • An ATAR of 65 or above or OP of 16 or below
  • A completed Application form
  • Interview
  • Audition (Music Performance + Songwriting students only)
  • Creative Portfolio (for Animation, Game and Digital Design applicants only)

Or

  • Completion of a Diploma qualification or above from JMC or another institution

                                              Or

  • Be Over 21 years of age

Contemporary Music Perfommance

Intake Dates for 2018

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

JMC Academy รับรองผลการสอบ IELTS, TOEFL, Cambridge และ Pearson English Test ภายในสองปี

IELTS: An overall score of 6.0 with no single band score below 5.5

TOEFL: iBT: 80 overall with a writing score of 20

Pearson English Test (PTE): 57

Cambridge English Test: CAE with no band below 169


Digital Design

Intake Dates for 2018

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องมีผลภาษา IELTS 6.0 Overall

-หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-การสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือผ่าน skype

-ต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีเมื่อเริ่มเรียน ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายในออสเตรเลีย

-ผู้สมัครเพลงร่วมสมัยต้องรับการออดิชั่น

-ผู้สมัครแต่งเพลงสามารถทำการออดิชั่นหรือส่ง folio Folio สามารถประกอบด้วยเพลงเนื้อเพลงแผ่นที่บันทึกเพลงต้นฉบับหรือรายการที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครแอนิเมชั่นเกมและผู้ออกแบบระบบดิจิทัลจะต้องเตรียมผลงานตัวอย่าง / ภาพวาด


Entertainment Business Management

Intake Dates for 2018

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องมีผลภาษา IELTS 6.0 Overall

-หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-การสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือผ่าน skype

-ต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีเมื่อเริ่มเรียน ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายในออสเตรเลีย

-ผู้สมัครเพลงร่วมสมัยต้องรับการออดิชั่น

-ผู้สมัครแต่งเพลงสามารถทำการออดิชั่นหรือส่ง folio Folio สามารถประกอบด้วยเพลงเนื้อเพลงแผ่นที่บันทึกเพลงต้นฉบับหรือรายการที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครแอนิเมชั่นเกมและผู้ออกแบบระบบดิจิทัลจะต้องเตรียมผลงานตัวอย่าง / ภาพวาด


Film + Television Production

Intake Dates for 2018

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องมีผลภาษา IELTS 6.0 Overall

-หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-การสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือผ่าน skype

-ต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีเมื่อเริ่มเรียน ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายในออสเตรเลีย

-ผู้สมัครเพลงร่วมสมัยต้องรับการออดิชั่น

-ผู้สมัครแต่งเพลงสามารถทำการออดิชั่นหรือส่ง folio Folio สามารถประกอบด้วยเพลงเนื้อเพลงแผ่นที่บันทึกเพลงต้นฉบับหรือรายการที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครแอนิเมชั่นเกมและผู้ออกแบบระบบดิจิทัลจะต้องเตรียมผลงานตัวอย่าง / ภาพวาด


Game Development

Intake Dates for 2018

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องมีผลภาษา IELTS 6.0 Overall

-หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-การสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือผ่าน skype

-ต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีเมื่อเริ่มเรียน ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายในออสเตรเลีย

-ผู้สมัครเพลงร่วมสมัยต้องรับการออดิชั่น

-ผู้สมัครแต่งเพลงสามารถทำการออดิชั่นหรือส่ง folio Folio สามารถประกอบด้วยเพลงเนื้อเพลงแผ่นที่บันทึกเพลงต้นฉบับหรือรายการที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครแอนิเมชั่นเกมและผู้ออกแบบระบบดิจิทัลจะต้องเตรียมผลงานตัวอย่าง / ภาพวาด


Songwriting

Intake Dates for 2018

February 2018
Commences: 12 February 2018
Assessment weeks: 7 to 20 May 2018
Trimester break: 21 May to 3rd June 2018

June 2018
Commences: 4 June 2018
Assessment week: 27 Aug to 9 Sept 2018
Trimester break: 10 to 23 Sept 2018

September 2018
Commences: 24 Sept 2018
Assessment week: 17 to 23 Dec 2018
Trimester break: 24 Dec 2018 to 7 Jan 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องมีผลภาษา IELTS 6.0 Overall

-หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-การสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือผ่าน skype

-ต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีเมื่อเริ่มเรียน ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายในออสเตรเลีย

-ผู้สมัครเพลงร่วมสมัยต้องรับการออดิชั่น

-ผู้สมัครแต่งเพลงสามารถทำการออดิชั่นหรือส่ง folio Folio สามารถประกอบด้วยเพลงเนื้อเพลงแผ่นที่บันทึกเพลงต้นฉบับหรือรายการที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครแอนิเมชั่นเกมและผู้ออกแบบระบบดิจิทัลจะต้องเตรียมผลงานตัวอย่าง / ภาพวาด

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend