International Travel College of New Zealand Auckland

66

The International Travel College of New Zealand City Road, Auckland, ออคแลนด์ นิวซีแลนด์

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม และหลายๆ คนไฝ่ฝันที่เข้าไปทำงานในสายการบินที่มีชื่อเสียง แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องผ่านด่านขั้นตอนการคัดเลือกจากสายการบิน   สายการบินทั่วโลกดำเนินการฝึกอบรมลูกเรือห้องโดยสารของตัวเองเพื่อเตรียมทีมสำหรับบริการ และจะรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะประสบความสำเร็จ ตรงตามเกณฑ์มาตราฐาน ในแง่ของอายุ น้ำหนัก ความสูง และประสบการณ์ความสามารถที่ต่อกับความต้องการของสายการบิน ดังนี้นคุณจะต้องเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวความรู้ก่อน

The International Travel College of New Zealand สามารถช่วยคุณได้ทุกหลักสูตรมีใบประกาศณียบัตรในการเตรียมความพร้อมเป็น Flight Attendant & Cabin Crew ที่ได้รับการยอมรับโดยสายการบินทั่วโลกและเที่ยวบินภายใน พร้อมมี WORK EXPERIENCE PROGRAMME  ทั้งหมดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการแนะนำการหางานในตำแหน่งสายการบิน, การเดินทางและการท่องเที่ยว นักเรียนของเราอยู่ในความต้องการและยังมีงานให้เลือกเมื่อคุณมีคุณสมบัติพร้อม

  

  

หลักสูตรที่เปิดสอน

Certificate in Aviation : >>>>>>>>>>>>>
+ หลักสูตร 24 สัปดาห์ ที่จะสร้างเป็นเลิศในอาชีพด้านสายการบิน,สนามบินหรือตัวแทนสายการบิน
+ หลักสูตรนี้ยังมีการสอนการตรวจสอบออนไลน์ด้วยระบบ CODECO ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายใน 52 หน่วยสายการบินทั่วโลก
+ มีการอบรมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย, ความปลอดภัยการบินและกระบวนการเกี่ยวกับระบบสัมภาระ
+ วิชานี้เน้นการปฎิบัติงานจริง, การดำเนินงานของสายการบิน, กระบวนการ check in, ขั้นตอนการทำเอกสารการเดินทางระหว่าประเทศและบริการต่างๆของสายการบิน                                                                                 
  + หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้ในการเดินทางภายในประเทศ, อัตราค่าโดยสารและตั๋ว,ภูมิศาสตร์ประเทศนิวซีแลนด์ , การสื่อสารที่มีคุณค่าและทักษะการจัดการผู้โดยสารที่กำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

Certificate in Travel and Tourism :>>>>>>>>>>>>> 
+ หลักสูตรระดับสูง ที่มีกิจกรรมการปฏิบัติและกิจการสอนภาคทฤษฎี
+ หลักสูตรประกอบด้วยการสอนเกี่ยวกับการเดินทางภายในประเทศ ,อัตราค่าโดยสารและตั๋ว,ภูมิศาสตร์ประเทศนิวซีแลนด์ ,การสื่อสารและทักษะการจัดการลูกค้าของอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว
+ มีการฝึกอบรมระบบจองตั๋วเครื่องบินทำให้นี้หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอาชีพในหน่วยงานการท่องเที่ยวสายการบินหรือสนามบินเช็คอิน

Certificate in International Travel, Tourism & IT:>>>>>>>>>>>>>
+ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายทักษะที่น่าตื่นเต้น
+ หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศและตั๋วโดยสารและสอนการจองตั๋วเครื่องบินในระบบคอมพิวเตอร์ รวมการฝึก
อบรมในตลาดหลักของ UK, Italy, South Africa, ประเทศไทยและอาร์เจนตินา ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศอย่างมากที่สุด
+ การขายและการตลาดเป็นวิชาที่มีความสำคัญ ในระบบการท่องเที่ยวทั้งแบบ Inbound และ Outbound และ ITC ได้รับการรับรองการศึกษาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

Diploma in Tourism and Travel Management: >>>>>>>>>>>>>
+ เน้นเป็นทักษะในด้านทรัพยากรมนุษย์และการตลาด การวางแผนการวิจัยการเงินกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวิชาทั้งหมดที่มีความจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

International Diploma in Tourism & Travel Management 2 years:>>>>>>>>>>>>>
+ เป็นโปรแกรมที่ได้รวมเนื้อหาจากหลักสูตร International Travel, Tourism & IT และ หลักสูตร Travel and Tourism เอาไว้ด้วยกัน
+ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการจะทำงาน หรือธุรกิจหรือศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Certificate in Aviation 24 week course
 • ITC Certificate in Aviation & Ground Handling
 • National Certificate in Aviation
 • KLM/CODECO Certificate
 • Flight attending workshop
Certificate in Travel and Tourism 24 week course

 

 • Introduction to Flight Attending
 • National Certificate in Travel Level 3
 • International Travel College Cabin Crew Online Certificate 
 • Amadeus Computer Reservations Certificate
 • Industry educational trip
Certificate in International Travel & Tourism 24 week course

 

 • National Certificate in Travel Level 4
 • Amadeus Computer Reservations Certificate
 • KLM/Codeco or Cruise Ship Diploma
 • International Travel College Career Preparation Certificate
 • ITC Work Experience programme
Diploma in Tourism and Travel Management 48 week course
 • National Diploma in Tourism Level 5
 • IATA/UFTAA Foundation Diploma  
 • International Travel College Diploma in Tourism & Travel Management
International Diploma in Tourism & Travel Management 2 year course
 • National Diploma in Tourism Level 5
 • IATA/UFTAA Foundation Diploma
 • National Certificate in Travel Level 3
 • National Certificate in Travel Level 4
 • Amadeus Computer Reservations Certificate
 • Microsoft  elective qualifications
 • Cabin Crew Direct qualifications
 • KLM/Codeco or Cruise Ship Diploma
 • Amadeus Computer Reservations Certificate
Diploma in Advanced Travel & Tourism Management

 

 

2 year course

 

 

 • ITC Diploma in Advanced Travel and Tourism Management Level 6
 • Edexcel Higher National Diploma in Travel and Tourism Management
 • National Certificate in Computing Level 3

 

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend