Henley Business School, University of Reading

3

Henley business school, Whiteknights Road, รีดดิง สหราชอาณาจักร

Henley Business School ก่อตั้งเมื่อปี 1945 ด้วยเงินลงทุนของ the International Capital Market Association (ICMA) มี 2 วิทยาเขตในประเทศอังกฤษได้แก่ Whiteknights campus และ Greenlands campus สถาบันแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาบันวิชาธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและเป็นส่วนหนึ่งของ University of Reading นอกจากนี้ Henley Business School ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันวิชาธุรกิจระดับแนวหน้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความสามารถของคณะและผลงานของทางสถาบัน

Henley Business School เป็นสถาบันวิชาธุรกิจแบบเต็มรูปแบบที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสำหรับผู้เรียนหลายกลุ่มตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งต่อบุคลากรเข้าสู่โลกธุรกิจ โดยหลักสูตรมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตร MBA หลักสูตรPhD/DBA หรือการศึกษาระดับสูง

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Henley Business School

 • เป็นกลุ่มสถาบันวิชาธุรกิจแนวหน้าของโลกที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3 สถานะจากสถาบันรับรองคุณภาพชั้นนำของสหราชอาณาจักร ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ได้แก่ AMBA, EQUIS และ AACSB ซึ่งการรับรองคุณภาพ 3 สถานะนั้นทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียน สมาชิกหลักสูตรและองค์กรของสถาบันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูง
 • Henley Business School มีนักวิชาการ150 คนจาก 18 ประเทศ
 • มีนักศึกษามากกว่า 7,000 คนจากมากกว่า 140 ประเทศ
 • มีวิทยาเขตระดับนานาชาติได้แก่ เดนมาร์กและสวีเดน ฟินแลนด์และเอสโทเนีย เยอรมัน ไอร์แลนด์ มาเลเซีย มัลต้า อัฟริกาใต้
 • มีประเทศคู่ค้านานาชาติที่มีหลักสูตรร่วมกันได้แก่ แคนาดา จีน การ์นา อิตาลี กรีซ
 • มี Industry Connection หลายแห่งได้แก่ Aviva, BBC, British Airways, BNP Paribas, Deloitte, DTZ, BskyB, First Direct, Lastminute.com, O2, Vodafone, PwC, Virgin Galactic and Microsoft
 • Henley Business School’s Centre for coaching wins EMCC Coaching Award
 • เรียนเทรดหุ้นในตลาดหุ้นจริงได้ที่ตึก ICMA (the International Capital Market Association) ,ห้อง dealing ให้ลองสนาม Thomson reuters, Bloomberg มีมากกว่า 100 เครื่อง

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย

 • ติดอันดับที่ 1 Land and property management in the UK for Undergraduate level
 • ติดอันดับ Top 10 in the UK for postgraduate
 • ติดอันดับ 27 in the world for MBA&DBA
 • ติดอันดับที่ 24 in the world for Executive Education

สาขายอดนิยม

 • MSc Information Management & Digital Business – Big Data in Business
 • MSc Financial Risk Management
 • MSc Accounting and Financial Management
 • MSc Entrepreneurship (Financing)

โปรแกรม Program Pathway ที่ University of Reading

Henley Business School เป็นส่วนหนึ่งของ University of Reading ดังนั้นนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่ Henley Business School นั้นสามารถลงเรียนหลักสูตรต่างๆของUniversity of Reading ได้เช่นเดียวกัน

International Foundation Programme (IFP) (10 เดือน) September start

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่ University of Reading แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคุณก่อนจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาตรี

เกณฑ์ในการสมัครเรียนหลักสูตร International Foundation Programme

 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี GPA 2.0
 • GCSE เกรด A-C ใน 5 วิชา
 • มีคะแนน IELTS UKVI ขั้นต่ำ 5.0, 5.5, 6.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน

International foundation Programme (IFP) January start

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่ University of Reading แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคุณก่อนจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรนี้(มกราคม-สิงหาคม) เป็นอีกตัวเลือกสำหรับคุณที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการเข้า Henley Business School, สาขากฎหมาย, สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ (ยกเว้นสาขาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา) โดยเมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณสามารถเลือกและเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน

เกณฑ์ในการสมัครเรียนหลักสูตร International Foundation Programme

 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี GPA 2.0
 • GCSE เกรด A-C ใน 5 วิชา
 • มีคะแนน IELTS UKVI 6.0 โดยมีคะแนนทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

Pre-session English

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสมัครเข้าเรียน International Foundation Year หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรจะช่วยให้นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 4.0 สำหรับปริญญาตรี และสำหรับปริญญาโทนั้นเกณฑ์คะแนนขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกเรียน

Academic English Programme

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทั้งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางวิชาการของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของคุณได้ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฟรีสำหรับนักศึกษาของ University of Reading สามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและโทและจะจัดสอนที่ Whiteknights campus

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend