Golden Gate Language Schools San Francisco

6

Golden Gate Language Schools, Fortran Drive, ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Golden Gate Language School (GGLS)

สถาบัน Golden Gate Language School ตั้งอยู่ใน Campbell ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกา และไม่กี่นาทีห่างจาก San Jose เมืองของ Silicon Valley เป็นสถานที่เหมาะกับการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและกิจกรรมที่เป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ซึ่งสถาบันอยู่ตรง ทางสี่แยกของ San Tomas Expressway และ Hamilton Avenue เป็นการง่ายมากสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์และโดยสาธารณะหน้าโรงเรียน เชื่อมกับรถไฟและระบบขนส่งมากมาย นอกจากนี้สถาบัน GGLS มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยคอยทำให้บรรยากาศการเรียนของน้องๆ ไม่น่าเบื่อ และเป็นนับว่าเป็นความสะดวกสบายที่เหมาะกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

Image result for Golden Gate Language School (GGLS)

 

หลักสูตรที่น่าสนใจของ Golden Gate language School

  • Academic English

Genaral English

เป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษทั่วไปและชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีเวลาที่จะฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา หรือการไปทัศนศึกษากับเพื่อนใหม่ หลักสูตร General English เน้นการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถเลือกใช้แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และหนังสือแบบเรียนต่างๆ เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากที่ตั้งใจเรียนอย่างหนัก

Intensive English Program (IEP)

หลักสูตรของเราถูกออกแบบให้นักเรียนต่างขาติที่เตรียมตัวเรียนในระดับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ของอเมริกา เตรียมทักษะที่สำคัญในการเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเขียน การอ่าน ทั้งนี้นักเรียนสารมารถ เลือกวิชาที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษอีกด้วย

Program Highlight

  • มีทั้งหมด 12 ระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขึ้นสูงสุด
  • มากกว่า 40 ชั้นเรียนที่จัดสอน
  • มีทั้งชั้นเรียน Academic และ Business
  • เรียนเป็นกลุ่มเล็ก
  • รูปแบบการเรียนมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่หลายหลาย
  • มีทั้งชั้นเรียนตอนเช้าและตอนเย็น

English for Business

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจของ GGLSเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดกับวิชาเลือกที่มีเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ฝึกฝนทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมาย อีเมล์ รายงาน และการเข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจบทสนทนาทางโทรศัพท์และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ รวมไปถึงการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจในด้านต่างๆ

TOEFL iBT PREPARATION COURSE

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมได้รับการสรรสร้างโดย Kaplan ผู้นำด้านการเตรียมตัวสอบของโลก เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL  ที่แบ่งเป็นสี่ส่วนและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จำเป็นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน นักเรียนจะได้มีโอกาสทดลองสอบทำข้อสอบ TOEFL เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบและบรรยากาศการสอบ  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการสอบที่แสนจะท้าทายเหล่านี้

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Send this to a friend