Golden Gate Language Schools San Francisco

18

Golden Gate Language Schools, Fortran Drive, ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Golden Gate Language School (GGLS)

สถาบัน Golden Gate Language School ตั้งอยู่ใน Campbell ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกา และไม่กี่นาทีห่างจาก San Jose เมืองของ Silicon Valley เป็นสถานที่เหมาะกับการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและกิจกรรมที่เป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ซึ่งสถาบันอยู่ตรง ทางสี่แยกของ San Tomas Expressway และ Hamilton Avenue เป็นการง่ายมากสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์และโดยสาธารณะหน้าโรงเรียน เชื่อมกับรถไฟและระบบขนส่งมากมาย นอกจากนี้สถาบัน GGLS มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยคอยทำให้บรรยากาศการเรียนของน้องๆ ไม่น่าเบื่อ และเป็นนับว่าเป็นความสะดวกสบายที่เหมาะกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

Image result for Golden Gate Language School (GGLS)

 

หลักสูตรที่น่าสนใจของ Golden Gate language School

  • Academic English

Genaral English

เป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษทั่วไปและชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีเวลาที่จะฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา หรือการไปทัศนศึกษากับเพื่อนใหม่ หลักสูตร General English เน้นการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถเลือกใช้แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และหนังสือแบบเรียนต่างๆ เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากที่ตั้งใจเรียนอย่างหนัก

Intensive English Program (IEP)

หลักสูตรของเราถูกออกแบบให้นักเรียนต่างขาติที่เตรียมตัวเรียนในระดับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ของอเมริกา เตรียมทักษะที่สำคัญในการเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเขียน การอ่าน ทั้งนี้นักเรียนสารมารถ เลือกวิชาที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษอีกด้วย

Program Highlight

  • มีทั้งหมด 12 ระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขึ้นสูงสุด
  • มากกว่า 40 ชั้นเรียนที่จัดสอน
  • มีทั้งชั้นเรียน Academic และ Business
  • เรียนเป็นกลุ่มเล็ก
  • รูปแบบการเรียนมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่หลายหลาย
  • มีทั้งชั้นเรียนตอนเช้าและตอนเย็น

English for Business

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจของ GGLSเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดกับวิชาเลือกที่มีเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ฝึกฝนทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมาย อีเมล์ รายงาน และการเข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจบทสนทนาทางโทรศัพท์และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ รวมไปถึงการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจในด้านต่างๆ

TOEFL iBT PREPARATION COURSE

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมได้รับการสรรสร้างโดย Kaplan ผู้นำด้านการเตรียมตัวสอบของโลก เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL  ที่แบ่งเป็นสี่ส่วนและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จำเป็นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน นักเรียนจะได้มีโอกาสทดลองสอบทำข้อสอบ TOEFL เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบและบรรยากาศการสอบ  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการสอบที่แสนจะท้าทายเหล่านี้

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend