English Time Las Vegas

33

English Time, Las Vegas, เนวาดา สหรัฐอเมริกา

English Time

สถาบัน English Time คือสถาบันภาษาที่มีสาขาทั้งในลอนดอน ตุรกี และ ลาสเวกัส สถาบันให้บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูงที่เน้นในทักษะ Grammar Writing รวมถึงทักษะที่ใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Presentation, Job Interview, และ training ต่างๆ เพราะด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นสูงมากในการเรียนต่อ การทำงาน การติดต่อสื่อสารซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษที่ English Time จัดการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ Beginner จนถึง Advance  ซึ่งสถาบันของเราแตกต่างจากสถาบันทั่วไป โดยที่เราไมไ่ด้ให้แต่ความรูั แต่เรายังมอบประสบการณ์ที่ดีกับการใช้ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพอีกด้วย ทั้งด้วยกิจกรรมที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษ

 English Time Las Vegas

โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Las Vegas ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้าน Hotel Management or Food and Beverage และเป็นเมืองที่จัดได้ว่ามีอากาศที่ดีที่สุดแห่งในในสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองที่มีการคมนาคมขนส่งที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งและยังเป็นศูนย์กลางของสายการบิน, รถไฟและ Highways สนามบินในเมืองLas Vegas ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 8 ของสนามบินในประเทศอเมริกาที่เป็นสนามบินที่มีเครื่องบินขึ้นลงมากที่สุด

 

หลักสูตรที่น่าสนใจของ English Time Las Vegas

หลักสูตร General English

หลักสูตร General English แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ Beginner ถึง Advance ซึ่งหลักสูตรของเราจะเน้นในทักษะ Reading Writing Listening และ Speaking โดยที่เรามีกิจกรรมเสร้มเข้ามาเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะ ซึ่งทางสถาบันมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมและครบครันในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ Computer Lab ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

  • หลักสูตร IELTS

การสอบ IELT คือ The international English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งใน British Australian New Zealand และ Canadian University ซึ่งต้องใช้ ผลสอบ IELT ในการศึกษาต่อ ซึ่งในหลักสูตรนั้นจะช่วยให้นักเรียนทำข้อสอบได้คะแนนตามที่ต้องการ ด้วยการพัฒนาทักษะที่สำคัญอย่างเข้มข้น โดอยอาจารย์จะมีเทคนิคและเคล็ดลับในการทำข้อสอบ

  • หลักสูตร TOEFL

การสอบ TOEFL คึือ The test of English as A Foreign Language  เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในอเมริกา โดยที่สถาบันได้จัดหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อคะแนนสอบ TOEFL ของนักเรียนที่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการเรียนการสอนดูแลโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมสอบเพิ่มเติม คือ

  • GMAT หรือ Graduate Management Admission Test คือหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องทดสอบใน Professional School ใน USA
  • GRE หรือ Grauate Record Examination คือ หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ทดสอบใน Professional Training school ใน USA
  • SAT หรือ Scholastic Aptitude Test คือ การสอบสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษและต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีใน USA
  • TOEIC หรือ Test of English for International Communication หรือ Test of English For International Communication  เป็นการทดสอบที่เน้นทักษะการสื่อสารในระดับสากล
  • หลักสูตร Business English

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียนทักษะที่สำคัญในส่วนของ General Skill และเพิ่มเน้นในทักษะทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบทความทางธุรกิจ อุตสาหกรรม นิตยสาร ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เหตุการณ์จำลอง เช่นการประชุม การนำเสนอ การสัมภาษณ์ การประชุม การต่อรอง และอีกมากมายที่จำเป้นในงานธุรกิจ โดยเฉพาะการสื่อสาร ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่พร้อมจะนำไปใช้ในการทำงานจริง

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend