ELTHAM College Melbourne

64

โปรโมชั่น

Eltham College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เปิดดำเนินการกว่่า 20 ปี เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของโรงเรียนมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะของโรงเรียนชั้นนำทางด้านวิชาการของออสเตรเลีย

Eltham College, Main Road, Research รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย

Eltham College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เปิดดำเนินการกว่่า 20 ปี เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของโรงเรียนมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะของโรงเรียนชั้นนำทางด้านวิชาการของออสเตรเลีย นักเรียนของโรงเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ทั้งยังสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยทักษะความรู้ที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

เหตุผลในการเลือกเรียนที่ Eltham College 

เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียน นานาชาติที่มีประสบการณ์มาก ที่สุดในออสเตรเลียสถาบันหนึ่ง ELTHAM College ไม่เพียง แต่มีหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากว่า 20 ปี แต่ยังคงสร้างเครือข่ายโลกที่สำคัญกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในประเทศจีน ฝรั่งเศสและ อินโดนีเซีย นอกจากนี้ เรายังมี โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่ แน่นแฟ้นในญี่ปุ่นและอังกฤษ  วิทยาเขตหลักมี ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ และสิ่งอำ นวย ความสะดวกทางกีฬาที่มีอุปกรณ์ ครบครัน

Accommodation 

Eltham College มีบริการจัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ที่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้โดยสะดวกและนักเรียนแต่ละคนจะมีห้องนอนส่วนตัวของตัวเอง

ที่ตั้งโรงเรียน

1660 Main Road Research, PO Box 40 Eltham, Victoria, 3095 ออสเตรเลีย

ELTHAM College ตั้งอยู่ ในเขตชานเมืองเมลเบอร์น ที่ปลอดภัยและไปมาสะดวก ชื่อรีเสิร์ช ( Research) ใน ย่านที่เป็นที่รู้จักในด้านสภาพ แวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและ งดงาม มีสิ่งอำ นวยความ สะดวกด้านวัฒนธรรม การ กีฬาและการจับจ่ายใช้สอย อยู่รายรอบ และอยู่ห่างจาก ใจกลางเมืองเพียงแค่ 40 นาที โดยทางรถยนต์และไปมาได้ สะดวกโดยการขนส่งมวลชน เมลเบอร์นได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงทางวัฒนธรรม ของออสเตรเลียและเป็นที่ตั้ง ของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด หลายแห่งของออสเตรเลีย

Curriculum Qualification หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและด้วยสภาพแวดล้อมและระบบการสอนของโรงเรียน เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่านักเรียนของโรงเรียนจะประสบความสำเร็จกับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้ ด้วยการแนะแนว และระบบการเรียนที่นักเรียนสามารถจัดรูปแบบการเรียนของตนเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเอง

Early Learning Centre

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอนุบาล เริ่มอายุ 3-4 ปี เปิดทำการ 8.45-3.15 pm สามารถเลือกเรียน 2-5 วันได้ตามที่สะดวก

Junior Years (Prep-Year 6) หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจนถึงระดับ Year 6 

Middle Years (7-8) หลักสูตรการเรียนระดับ Year 7-8 

City Campus (Year 9) หลักสูตร Year 9 

Senior Years (10-12) หลักสูตร Year 10-12 

English Language support  : บริการด้านภาษาอังกฤษ

ทางโรงเรียนมีศูนย์ภาษาของโรงเรียนโดยเฉพาะ จึงทำให้นักเรียนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านทักษะภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนที่ศูนย์ภาษาของโรงเรียนได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนภาษาเพิ่มเติมจากสถาบันอื่น ซึ่งในบางรายวิชาก็จะสามารถเรียนควบคู่ไปกับรายวิชาหลักของโรงเรียนได้เช่นกัน การเรียน ESL จะถูกจัดให้อยู่ในช่วงชั้น Year 10-12 นอกจาก  นี้ยังมีรายวิชา “Ausview” ที่เป็นรายวิชาที่เป็นการแนะนำให้นักเรียนชาวต่างชาติในระดับ Year 10 และ Year 11 ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวออสเตรเลียอีกด้วย

VET and Short Courses : หลักสูตรระยะสั้นและประกาศณียบัตรวิชาชีพ

  • Certificate III in Interactive Digital Media (IDM)
  • Certificate III in Music or Technical Production
  • Certificate IV in Screen & Media
  • Certificate II in Furniture Making
  • Certificate II in Hospitality
  • Certificate III in Sport & Recreation
  • Certificate II in Applied Language (Chinese)
  • Certificate III in Applied Language (Chinese)

 

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend