Ealing Hammersmith & West London College

23

โปรโมชั่น

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจัดขึ้นที่ Ealing, Hammersmith & West London College  เป็นสถาบันของรัฐบาล  ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต ตั้งกระจายบริเวณฝั่งตะวันตกของลอนดอน  ได้แก่ West London, Ealing, Hammersmith และ Southall  แต่ละวิทยาเขตมีการคมนาคมที่สะดวกและง่ายต่อการเดินทางไปยังใจกลางเมืองลอนดอน 

Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, ลอนดอน สหราชอาณาจักร

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจัดขึ้นที่ Ealing, Hammersmith & West London College  เป็นสถาบันของรัฐบาล  ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต ตั้งกระจายบริเวณฝั่งตะวันตกของลอนดอน  ได้แก่ West London, Ealing, Hammersmith และ Southall  แต่ละวิทยาเขตมีการคมนาคมที่สะดวกและง่ายต่อการเดินทางไปยังใจกลางเมืองลอนดอน  รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน Heathrow และไม่ไกลจาก West End  เป็นสถาบันที่มีความพร้อมในด้านการเรียนการสอน  และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน อาทิเิช่น  บริการอินเตอร์เน็คฟรี ศูนย์กีฬาและฟิตเนส ศูนย์การเรียนและค้นคว้า บริการอาหารราคาประหยัด ห้องอาหาร T.A.S.T.E ซึ่งใช้สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ร้านทำผม เสริมสวย ฝ่ายแนะแนวและบริการนักศึกษา

ในแต่ละปีมีนักศึกษาในท้องถิ่น และนักศึกษานานาชาติมากกว่า 112 ประเทศทั่วโลกที่เข้ามาเรียนที่นี่

จุดเด่น และ ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

.  สถาบันเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในอัตราค่าเล่าเรียนไม่แพง  และเนื่องจากเป็นสถาบันของรัฐบาลจึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง

. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน สามารถฝึกประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง จึงจัดให้มีการฝึกงานควบคู่กันไปในหลักสูตรการเรียน  ประกอบกับมีรายได้ขณะที่ฝึกงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียน

.  หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ PG Diploma หรือ MBA Hospitality Management จาก University of Wales

         £140 per week for 20 hours study  

 

No Weeks      4    12    24    35
Price

£560

£1680

£3360

£4900

 

       £112 per week for 16 hours study

 

No Weeks    4    12    24    35
Price

£448

 £1344

£2688

£3920

Did you Know?

Ealing, Hammersmith and West London College has the largest IELTS centre in Europe and tests over 20,000 candidates a year?

Working While Studying in the UK

นักเรียนที่สมัครเรียนที่ Ealing , Hammersmith & West London College และถือวีซ่านักเรียน Tier 4 General Student Visa

ทำงาน Part time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเรียนระดับปริญญา

ทำงานได้ 10 ชั่วโมงสำหรับคอร์สภาษาอังกฤษ

ทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงช่วงปิดเทอม

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับ ILM Diploma Management  Level 6 (Hospitality industry)

รับผู้จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ มีประสบการณ์การทำงาน และมีผล IELTS 5.5 /6.0 (หรือเทียบเท่า)

สำหรับ MBA

รับผู้จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนดี หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างนอย 2 ปี และมีผล IELTS6.0/6.5 (หรือเทียบเท่า)

เปิดเรียน

เริ่มเรียนได้ปีละ 3 ครั้งในเดือน กันยายน กุมภาพันธุ์  มิถุนายน

สถาบัน

หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและออกวุฒิบัตรให้โดย University of Wales

ที่พัก

มีที่พักหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกอาทิเช่น  โฮมสเตย์ บ้านพักเยาวชน โรงแรม หรือที่พักเอกชนให้เช่า

หลักสูตรที่เปิดสอน                                 

                                                                                 ระยะเวลาทั้งหลักสูตร   ระยะเวลาฝึกงาน      

IELTS/ Requirement      

MBA in Hospitality Management                                       21 months            6 months                6.5 l all band 6.0

ILM Level 6 Diploma  Management                                   21 months            6 months                 6.0 all band 5.5

( Hospitality, Culinary, Patisserie, Retail and Health Care pathwaysy )

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ILM Level 6 Diploma Managemtn & MBA in Hospitality Management

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนเต็มเวลา  เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเวลส์  โปรแกรมนี้จะพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในระดับที่สูงขึ้นในสาขาธุรกิจการบริการและการโรงแรม

ทางสถาบันมีทีมงานที่ดูแลด้านการฝึกงานโดยเฉพาะ  เนื่องจากส่วนของการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ดังนั้นการฝึกงานจะมีการติดตามผลและวัดผลโดยอาจารย์  การฝึกงานจะมีขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษ  โดยผู้ฝึกงานจะได้รับรายได้ประมาณ £ 900 ต่อ เดือน 6 เดือน ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 5400 ปอนด์ สถานที่ฝึกงานที่ผ่านมา เช่น the Hilton Hotel Group, Marriott Hotel Group, Radisson Hotel Group and Gordon Ramsey

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend