https://www.thaistudyabroad.com

Durham University

165

Durham University, Durham, UK

Durham University ตั้งอยู่ที่เมือง Durham ก่อตั้งขึ้นในปี 1823 ในปี 1963 Durham University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ ในเมือง Durham และที่ Queens Campus ใน Stockton โดยการสอนทางวิชาการและหลักสูตรงานวิจัยจะมีอยู่ในคณะ 3 คณะ คือ คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมีที่พักให้นักศึกษาปริญญาตรีที่อยู่ชั้นปีที่ 1

Durham University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศอังกฤษ (มีการเรียนการสอนมากว่า 600 ปี) รองจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (อันดับ 1) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (อันดับ 2) มหาวิทยาลัยเดอรัมได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาลัยชั้นสูง ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับ top ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเป็นประจำทุกปี และเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่ Oxford และ Cambridge

Durham University เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีประวัติอันยาวนาน และเป็นสมาชิกของ Russell Group มหาวิทยาลัย Durham เปิดรับนักศึกษาและนักวิชาการต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 4,500 คนจาก 156 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นซึ่งสัญลักษณ์ของการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติมากมายทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาเป็นที่ต้องการในระดับโลก

สาขาวิชา Finance ของมหาวิทยาลัย Durham เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด ใน League Tables

สาขาวิชา Finance ที่เปิดสอนได้แก่

 • MSc Accounting and Finance
 • MSc Corporate and International Finance
 • MSc Economics and Finance
 • MSc Finance and Investment
 • MSc International Banking and Finance
 • MSc International Money, Finance and Investment

สาขาวิชา Management ที่เปิดสอนได้แก่

 • MSc Management
 • MSc Management (Entrepreneurship)
 • MSc Management (Finance)
 • MSc Management (HRM)
 • MSc Management (International Business)
 • MSc Management (Supply Chain Logistics)

สาขาวิชาMarketing ที่เปิดสอนได้แก่

 • MSc Marketing

รางวัล Business school 

 • ได้รับการรับรองจาก AACSB /AMBA /Equis
 • Gold Teaching Excellence Framework (TEF)
 • มหาวิทยาลัย Durham เป็นหนึ่งใน 24 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย

 • World Top 100 University, ranked 78th in the QS World University Ranking 2020
 • Top 10 UK University, Ranked fifth in the Guardian University Guide 2020 and sixth in the Complete University Guide 2020
 • 5th in THE World University Ranking by Subject 2020
 • 17th QS World Rankings by Subject 2020
 • Times and Sunday Times Good University Guide 2019

 

 

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Pathway Program

Pathways เป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในหลักสูตร Pathways นี้คุณจะได้เรียนทั้งหลักสูตรวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษของ International Study Centre ที่จะช่วยคุณปูพื้นฐานองคืความรู้ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ Queen’s Campus

หลักสูตร Pathway ของ International Study Group (ISC)
ทำไมจึงเลือกเรียนหลักสูตร Pathway ?

เกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษนั้น บางมหาวิทยาลัยและบางสาขา กำหนดให้ใช้เกรด A-Level สำหรับในการรับเข้าผู้ที่จะศึกษาต่อ กรณีนักศึกษาต่างชาติซึ่งไม่ได้เรียนหลักสูตรมัธยมแบบระบบการศึกษาของอังกฤษนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนหลักสูตร Foundation ก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดับปริญญาตรี และการเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษาต่างชาตินั้นมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELS แบบ UKVI อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์การรับเข้าไว้ที่ IELTS 5.5-6.0 โดยแต่ละ part ของคะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 ซึ่งหากนักเรียนยังไม่มีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ หรือคะแนน IELTS ยังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนโปรแกรม International Foundation Year ของมหาวิทยาลัย Durham และเมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ (Pathway) โดยตรง

กรณีการศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์ในการรับเข้าสำหรับนักศึกษาต่างชาติไว้ที่ GPA2.75-3.0ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสาขา) และคะแนนสอบ IELTS 6.5-7.0 โดยแต่ละ part ของคะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 หากนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด หรือคะแนน IELTS ยังไม่ถึงเกณฑ์รับเข้า นักเรียนสามารถเลือกที่จะเข้ามาเรียนในโปรแกรม Pre-Masters ของมหาวิทยาลัย Durham ได้เช่นกัน

• International Foundation Year

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม Pathway สู่ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Durham เมื่อนักเรียน (International Student) จบหลักสูตรที่ Queen’s Campus และได้เกรดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนสามารถเริ่มเรียนปีแรกที่แคมปัส Durham University ได้ หลักสูตร International Foundation Year เปิดเรียนในเดือน กันยายน – มิถุนายน และ มกราคม – สิงหาคม

International Foundation Year ประกอบไปด้วย 3 โปรแกรมหลัก

1. หลักสูตรทางด้าน Business, Economics, Accounting and Finance

 • Accounting and Finance BA (Hons)
 • Accounting and Management BA (Hons)
 • Business and Management BA (Hons)
 • Economics BA (Hons)*
 • Finance BSc (Hons)
 • Marketing and Management BA (Hons)

2. หลักสูตรทางด้าน Humanities, Law and Social Science

 • Archaeology BA (Hons) or BSc (Hons)
 • Anthropology BA (Hons) or BSc (Hons)
 • Chinese Studies BA (Hons), Classics BA (Hons), Japanese Studies BA (Hons), Liberal Arts BA (Hons) or Philosophy BA (Hons)
 • Combined Honours in Social Sciences BA (Hons)
 • Criminology BA (Hons), Law LLB (Hons) or Politics BA (Hons)
 • Education Studies BA (Hons)
 • English Literature BA (Hons) or Theology and Religion BA (Hons)
 • Geography BA (Hons) or BSc (Hons)
 • Health and Human Sciences BSc (Hons)
 • History BA (Hons)
 • International Relations BA (Hons)
 • Music BA (Hons)*
 • Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)
 • Sport, Exercise and Physical Education BA (Hons)

3. หลักสูตรทางด้าน Science and Engineering

 • Biological Sciences BSc (Hons) or Biomedical Sciences BSc (Hons)
 • Chemistry BSc (Hons)
 • Computer Science BSc (Hons)
 • General Engineering BEng (Hons)
 • Geology BSc (Hons)
 • Mathematics BSc (Hons)
 • Physics BSc (Hons)
 • Psychology BSc (Hons)

คุณสมบัตินักเรียนสำหรับโปรแกรม International Foundation Year

Entry Requirement
Academic Good high school graduation grades or equivalent, with relevant subjects
English Language IELTS for UKVI 5.5 (5.5 in reading and writing, minimum of 5.0 in all other skills)
Ages 17+

 English Language Preparation (หลักสูตร 1 เทอม)

เป็นโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการผลสอบ IELTS ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนสามาถเข้าเรียน International Foundation Year ได้เมื่อจบหลักสูตร English Language Preparation

Entry Requirement
English Language IELTS for UKVI 5.0 (5.0 in reading and writing, minimum of 4.5 in all other skills)
Ages 17+

• Pre-Masters

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท โดยนักเรียนจะศึกษาที่ Queen’s Campus ,Stockton-on-Tees และ เมื่อนักเรียนจบคอร์ส Pre-Masters และได้เกรดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนสามารถเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่แคมปัส Durham University ได้

หลักสูตร Pre-Masters 3เทอม เปิดเรียนในเดือน กันยายน – มิถุนายน และ มกราคม – สิงหาคม
หลักสูตร Pre-Masters 2เทอม เปิดเรียนในเดือน มกราคม – มิถุนายน และ เมษายน – สิงหาคม

Pre-Masters ประกอบไปด้วย 2โปรแกรมหลัก

1. หลักสูตรทางด้าน Business, Economics, Accounting and Finance

 • Accounting MSc
 • Finance MSc*
 • Economics MSc
 • Management MSc*
 • Marketing MSc

2. หลักสูตรทางด้าน Science and Engineering

 • Internet Systems and eBusiness MSc
 • Communications Engineering MSc
 • Mathematical Sciences MSc
 • New and Renewable Energy MSc
 • Developmental Psychopathology MSc

คุณสมบัตินักเรียนสำหรับโปรแกรม Pre-Masters

Entry Requirement
Academic 1. Business, Economics, Accounting and Finance: you need proof of Maths or other numerate subject modules within your undergraduate degree or diploma

2. Science and Engineering: you need a relevant degree or diploma

English Language

Three terms – Academic IELTS for UKVI 5.5 (5.5 in all skills)

Two terms – Academic IELTS for UKVI 6.0 (5.5 in all skills)

Age 20+
GPA Recognised first degree GPA 2.3+ or equivalent

English for Pre-Masters (หลักสูตร 1 เทอม)

ถ้าหากนักเรียนมีผลภาษาแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในการเข้าไปเรียนต่อในหลักสูตร Pre-Masters นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร English for Pre-Masters เพื่อเป็นการเตรียมสอบ IELTS โดยนักเรียนจะต้องสอบ IELTSเมื่อจบคอร์สนี้ก่อนที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตร Pre-Masters

Entry Requirement
English Language Academic IELTS for UKVI 5.0 (5.0 in all other skills)
Ages 20+

Pathways แพงจริงมั้ย?

น้องๆที่อยู่เกรด 10 (ม.4) หรือกำลังเตรียมตัวสอบ IGCSEในเกรด 11 (ม.5) แล้วตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไทยดีหรือสอบ A-Level แล้วยื่น ucasเข้ามหาวิทยาลัยที่เล็งเอาไว้ การเรียน Pathway 1 ปีจะช่วยให้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียน A-Level อีกตั้ง 2 ปี

เรียน Pathway ที่อังกฤษ

Grade 11 (ม.5) >>>> Foundation 1 year >>>> Year 1

เรียน ม.6 ในไทย

Grade 11 >> Grade 12 >>>Foundation >>>Year 1

เปิดค่าเรียน หลักสูตร A-level

Year 12 993300 บาท

Year 13 993300 บาท

รวม 1986600 บาท

ค่าเรียน  Pathways international foundation year  789250 บาท

ค่าหอพักรวมอาหาร 5925ปอนด์   242925 บาท

รวม 1032175 บาท

เมื่อเทียบกับค่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทย ที่ต้องเรียน (ม4-6) Year 12 – Year 13 : 949,800 บาทต่อปี

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend