Coventry University London

31

โปรโมชั่น

Coventry University มี 3 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขต Coventry, วิทยาเขต London และวิทยาเขต Scarborough ที่เมือง North Yorkshire

Coventry University London, Middlesex Street, ลอนดอน สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยติดอันดับด้าน Hospitality and Tourism ใน UK

Coventry University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งในปี 1843 ในระยะเริ่มแรกนั้นเป็นวิทยาลัยด้านการออกแบบ และเปลี่ยนมาเป็นโพลีเทคนิค Coventry ในปี 1987 ก่อนจะได้รับการรับรองสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยจากรัฐบาลในปี 1992

Coventry University มี 3 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขต Coventry, วิทยาเขต London และวิทยาเขต Scarborough ที่เมือง North Yorkshire มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาออกเป็น 3 ช่วงภาคการศึกษาใน 1 ปี คือในเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Coventry อีกด้วย

Coventry University มีคณะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมหลายคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีสาขาเด่นๆได้แก่ Automotive Engineering, Automotive Design, Aerospace, Oil and Gas Engineering คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะบริหารและจัดการการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตร Disaster Management อีกด้วย นอกจากมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีโครงการฝึกงานร่วมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกอย่าง Jaguar และบริษัทชั้นนำอื่นๆทั้งในประเทศอังกฤษและในยุโรป สิ่งที่น่าสนใจอีกประการของมหาวิทยาลัย Coventry คือนักศึกษาสามารถสมัครเรียนที่คณะ MBA ได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน ทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมสำหรับหมู่นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโททันที

การจัดอันดับและรางวัลที่ได้รับของมหาวิทยาลัย

 • Top 15 in the UK 5 ปีซ้อนตั้งแต่ปี 2015-2020 ใน 9 สาขาวิชาโดย The Guardian University Guide
 • ได้ 5 Stars ที่สูงที่สุดใน 4 ด้านคือ Teaching, Employability, Facilities, Internationalisation โดย QS Star Rating 2019
 • ได้รับรางวัลคุณภาพการเรียนการสอนระดับ Gold Teaching Excellence Framework (TEF)
 • ติดอันดับ UNIVERSIRTY OF THE YEAR for STUDENT EXPERIENCE โดย The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019
 • ติดอันดับที่ 7 ด้าน Hospitality โดย The Complete University Guide 2020
 • ติดอันดับที่ 3 ด้าน Hospitality, Event management and tourism โดย The Guardian University Guide
 • ถูกจัดอันดับให้เป็น Modern University of the Year 3 ปีซ้อนตั้งแต่ปี 2014, 2015 และ 2016 โดย The Queens Award for Enterprise for International Trade

เหตุผลที่ควรเลือก Coventry University

 1. โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมจากองค์กรนานาชาติให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้วิธีการดำเนินงานและได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อขยายความรู้และทักษะที่จำเป็นจากนักพูดที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล

 1. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้

นอกเหนือจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สิ่งอำนวยความสะดวกและสถาบันวิชาการแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังออกแบบสภาพแวดล้อมและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยได้จัดสรรห้องปฏิบัติการและห้องทดลองเพื่อสนัสนุนนักศึกษาให้รู้จักคิดต่าง และมีศูนย์ช่วยเหลือวิชาคณิตศาสตร์และการเขียนเพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการเขียนงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์และสถิติ

 1. นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ดีๆระหว่างเรียน

มหาวิทยาลัยติดอันดับ UNIVERSIRTY OF THE YEAR for STUDENT EXPERIENCE โดย The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019 โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงด้านประสบการณ์ของนักศึกษาโดยอ้างอิงจากหลักสูตรการเรียนการสอน และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีชมรมกีฬามากกว่า 55 ชมรมและกิจกรรมทางสังคมมากกว่า 160 กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วม

 1. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสะดวกสำหรับการเดินทาง

Coventry ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักรในปี 2021 วิทยาเขต Coventry ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองดังนั้นนักศึกษาใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเข้าถึงที่ต่างๆ รวมถึงมีที่พักนักศึกษาที่ใกล้วิทยาเขตเพื่อให้นักศึกษาประหยัดเวลาในการมามหาวิทยาลัยและเดินทางรอบๆเมือง

 1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการจ้างงาน

คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา นอกจากวิชาหลักที่จัดสอนโดยคณะแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีวิชาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากนอกห้องเรียนทั้งประสบการณ์จากการทำงาน การทัศนศึกษาต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่เหมาะสมที่เป็นที่ต้องการสำหรับตลาดแรงงาน และจุดเด่นที่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยไหน นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานหรือเรียนต่อต่างประเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หลักสูตรที่น่าสนใจด้าน Hospitality and Tourism ในปี 2020

 • BA (Hons) in International Hospitality and Tourism Management หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงในบริษัทที่มีชื่อเสียง
 • BA (Hons) in Tourism and Hospitality Management เป็นสาขาที่เหมาะกับน้องๆที่ชอบและสนุกกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่หลากหลายและชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้ออกแบบให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้

หลักสูตร Pathway สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

International Foundation Programme (IFP)

เป็นหลักสูตร 1 ปีสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าสู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Coventry โดยสามารถเลือกเรียนได้ 5 สาขาได้แก่

 • Business, Economics, Finance, Management and Law
 • Engineering and Sciences
 • Humanities and Social Sciences
 • Life Sciences
 • Art, Design and Media

เกณฑ์ในการรับสมัคร

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีคะแนน IELTS 4.5 โดยไม่มี element ไหนต่ำกว่า 0 (3 เทอม)
 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมี GPA 2.5 หรือ จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี GPA 2.0

International Year One (IT1)

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนมีผลคะแนนการศึกษาและระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในปีแรกของระดับปริญญาตรีแต่มีประวัติที่ดีกว่านักเรียน IFP โดยหลักสูตรนี้เทียบเท่ากับชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรี โดยสามารถเลือกเรียนได้จาก 1 ใน 3 ของหลักสูตร Pathway แล้วย้ายไปเรียนชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย Coventry หลักจากที่เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวนี้และมีคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเลือกเรียนได้ 3 สาขาได้แก่

 • Business, Economics, Finance and Management
 • Engineering and Sciences
 • Art and Design

เกณฑ์ในการรับสมัครสำหรับ Business, Engineering, Art and Design and Psychology pathways

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีคะแนน IELTS 5.5 โดยไม่มี element ไหนต่ำกว่า 0 (3 เทอม) หรือ มีคะแนน IELTS 5.0 โดยไม่มี element ไหนต่ำกว่า 4.5 (4 เทอม)
 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี GPA 2.5 *** สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีคะแนนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์อย่างต่ำเกรด D หรือได้คะแนน 50% ของแต่ละวิชา หรือมีคะแนนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ผ่าน 50%ในหลักสูตรเทียบเท่า Engineering Foundation

Masters Qualifying Programme for Postgraduates

เป็นหลักสูตร 1, 2, หรือ 3 เทอมขึ้นอยู่กับผลการเรียนและระดับภาษาอังกฤษของคุณ หลักสูตรดังกล่าวนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้และวิธีการวิจัยที่จำเป็นในระหว่างเรียนในระดับปริญญาโท หลักสูตร Academic Pathway มีตัวเลือกดังนี้

 • Business, Economics, Finance, Management and Law
 • Engineering and Sciences
 • Humanities and Social Sciences
 • Life Sciences

เกณฑ์ในการรับสมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีคะแนน IELTS 5.0 โดยไม่มี element ไหนต่ำกว่า 5 (3 เทอม) หรือ มีคะแนน IELTS 5.5 โดยไม่มี element ไหนต่ำกว่า 5.0 (2 เทอม) หรือ มีคะแนน IELTS 6.0 โดยไม่มี element ไหนต่ำกว่า 5.5 (1 เทอม)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอนของ Coventry University

Undergraduate

BA (Hons) Global Business Management

BA (Hons) International Finance and Accounting

BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management

BA (Hons) International Fashion Management and Marketing


Postgraduate

MSc Global Financial Trading

MSc International Fashion Marketing

MSc International Hospitality and Tourism Management

MSc Global Finance

MSc Professional Accounting


MBA

MBA Global Business

MBA Global Financial Services

MBA International Fashion Management

MBA International Human Resource Management

MBA International Marketing

MBA Oil and Gas Management

MBA Global Energy and Sustainability Management

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend