City University of Seattle

195

โปรโมชั่น

เรียนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี และปริญญาโท แบ่งจ่ายค่าเรียน

City University of Seattle, Wall Street, ซีแอตเทิล วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

City University of Seattle   ไม่ต้องมีผล Toefl ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน No Gmat สำหรับเรียนต่อ MBA 

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี สามารถโอนหน่วยกิต เรียนต่อปริญญาตรีได้ 

Thai Study Abroad Consultant ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก City University of Seattle 

City University of Seattle   ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 สถาบันแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร โดยได้รับการรับรองจาก Northwest Commission of College and Universities หลักสูตรต่างๆ  ด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองจาก International Assembly for Collegiate Business Education ด้วย  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Seattle

เพราะเหตุใดจึงควรเลือก CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

 • หนึ่งในสามมหาวิทยาลัยในรัฐวอชิงตันที่
 • ผลิตมหาบัณฑิต MBA ออกมามากที่สุด
 • ค่าเล่าเรียนไม่แพง และมีทุนการศึกษาให้
 • ไม่ต้องใช้คะแนน GMAT, GRE, SAT หรือ ACT
 • เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 และสะอาดที่สุด อันดับที่ 2 ในสหรัฐฯ
 • ระบบการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง รวมทั้ง รถไฟฟ้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติลทาโคมาโดยตรง
 • เป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท เช่น ไมโครซอฟท์ โบอิ้ง และสตาร์บัคส์
 • สภาพอากาศที่อบอุ่นและสภาพแวดล้อมที่สะอาด

City University of Seattle มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ CityU ทุนการ ศึกษาเหล่านี้เปิดให้แก่นักศึกษานานาชาติทุกคนที่มีวีซ่า F-1 และกำลังศึกษาหลักสูตรที่ City University of Seattle

การมอบทุนการศึกษาจะเป็นไปตามลำดับการสมัครเข้ามาของนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนรวมมากกว่า 80% ในใบแสดงผลการเรียนของที่ส่งเข้ามา (คำนวณโดยฝ่ายทะเบียนของ CityU)
2. ทุนการศึกษาจะมอบให้หนึ่งครั้ง โดยจำนวนเงินขึ้นอยู่กับผลการเรียนเฉลี่ยที่คำนวณได้ และเริ่มตั้งแต่ $2,000 ถึง $5,000
3. ต้องส่งใบสมัครอย่างน้อยสามเดือนก่อนการเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา

 

การจัดอันดับและการรับรองวิทยฐานะ

 • NWCCU – City University of Seattle ได้รับการรับรองวิทยฐานะอย่างเต็มที่โดย Northwest Commission on Colleges and Universities
 • ACBSP – สำนักวิชาการจัดการของเราได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) ซึ่งมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศในการสอนและผลการเรียนรู้ที่ดีของนักศึกษา
 • PMI – หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการ ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Project Management Institute (PMI) สำหรับโปรแกรมการศึกษาการจัดการโครงการ เราเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่สถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับ การรับรองวิทยฐานะนี้
 • AAIEP – หลักสูตรภาษาอังกฤษของ CityU เป็นสมาชิกของ American Association of Intensive English Programs ท็อป 50 – City University of Seattle ติดหนึ่งใน 50 อันดับแรกสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางออนไลน์ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ในปี 2013
 • โดยการจัดอันดับของ US News & World

ซีแอตเทิเป็นประจำทุกปีจัดอันดับหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะมีชีวิตอยู่เนื่องจากความงามสถานบันเทิงยามค่ำคืนและโอกาสในการทำงานที่มีอยู่ที่นี่

การอยู่อาศัยในเมืองอาจมีราคาแพงดังนั้นเราจึงภูมิใจที่จะเสนอหอพักสำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม CityU หอพักสามารถเดินไปได้ภายในวิทยาเขตซีแอตเทิลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยหลายอย่างซึ่งนักเรียนทุกวัยและวัฒนธรรมต่างต้องการและต้องการ

 

หลักสูตรต่างๆ  ที่เปิดสำหรับนักศึกษานานาชาติ

 • โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ESL ระดับ 1-6

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการ
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการศึกษาทั่วไป
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาสารสนเทศ-เอกการเขียนโปรแกรม
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาการเป็นผู้นำ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

Undergraduate Degrees

 • A.S. General Studies
 • B.A. Applied Psychology
 • B.A. Early Childhood Education
 • B.A. Human Services
 • B.A. in Education: Elementary Education
 • B.A. in Education: Special Education
 • B.A. Management
 • B.S. Accounting
 • B.S. Business Administration
 • B.S. Communications
 • B.S. Computer Systems
 • B.S. General Studies
 • B.S. Information Systems
 • B.S. Marketing
 • B.S. Project Management

Graduate Degrees

 • M.A. Counseling Psychology
 • M.A. Leadership
 • M.Ed. Adult Learning
 • M.Ed. Curriculum and Instruction
 • M.Ed. Educational Leadership: Administrator Certification
 • M.Ed. Guidance and Counseling
 • M.Ed. Leadership
 • M.Ed. Leadership in Education (BC, Canada)
 • M.Ed. Reading and Literacy
 • M.Ed. School Counseling (BC, Canada)
 • M.S. Computer Systems
 • M.S. Information Security
 • M.S. Project Management
 • Master of Counselling (AB, Canada)
 • Master of Counselling (BC, Canada)
 • MBA
 • MIT Elementary Education
 • MIT Special Education
 • Performance-Based MIT

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL อาจารย์ทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การสอนที่ประสบความสำเร็จเป็นเวลาหลายปี หลังจากที่จบหลักสูตร ESL ระดับ 6 แล้ว คุณสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้เลย โดยไม่ต้องมีการทดสอบ TOEFLS

 โปรแกรมหลักสูตรพิเศษ AMBA

City University of Seattle เป็นสถาบันทีได้รับการรับรองเพียงแห่งเดียวที่เสนอโปรแกรมการช่วยเหลือด้านภาษาหลักสูตร MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับนักศึกาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หลักสูตร AMBA ของ City University of Seattle  ให้การศึกษาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กันแก่นักเรียน นั่นคือ การศึกษาด้านธุรกิจที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทางธุรกิจ และการศึกษาภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณ

โครงสร้างหลักสูตร AMBA หลักสูตร MBA นี้ใช้เวลาเรียน 15-30 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาคการศึกษาที่เริ่มเรียนและความเร็วในการศึกษาของคุณ ในหลักสูตร AMBA คุณจะเข้าเรียนวิชาต่างๆ  ในระดับปริญญาโท และวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งวิชาต่อเทอม เป็นเวลาสามเทอมติดต่อกัน หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ และเรียนจบวิชาของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จ

 เอกสารในการสมัครเรียน
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ ติดต่อและสมัครได้ที่ TSAB 022455845
 • ค่าธรรมเนียการสมัคร $50
 • สำเนาหนังสือเดินทาง Passport
 • ใบรายงานผลการศึกษาและประกาศนียบัตรฉบับจริงหรือสำเนาทั้งสอบฉบับและมีการรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้อง
 • จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน แสดงยอดเงินขั้นต่ำดังนี้ $24,433 สำหรับ ESL และ $34,519 สำหรับปริญญาตรี และ $34,744 สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผลการสอบ TOEFL หรือทำการทดสอบภาษาอังกฤษกับทาง City University of Seattle ก่อนการลงทะเบียนเรียน กรณีที่ไม่มีผลภาษาอังกฤษ นักเรียนสมัครเรียนภาษากับทางสถาบันเพื่อ pathway ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • แบบฟอร์มการประเมินผลการโอนหน่วยกิตของนักศึกษานานาชาตที่กรอกครบถ้วน

 

ปริญญาตรี (1 ปี) $26,009
ปริญญาโท (1 ปี) $24,515
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ELP) ต่อการเรียน 5 สัปดาห์ $1600
ภาคการศึกษา เริ่มภาคการศึกษา วันสุดท้ายของการสมัคร แนะนำให้ส่งใบสมัครภายใน
ฤดูใบไม้ร่วง ตุลาคม 1 กันยายน 1 สิงหาคม
ฤดูหนาว มกราคม 1 ธันวาคม 1 พฤศจิกายน
ฤดูใบไม้ผลิ เมษายน 1 มีนาคม 1 กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน กรกฎาคม 1 มิถุนายน 1 พฤษภาคม
Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend