Central Connecticut University Hartford

9

Central Connecticut State University, Stanley St, New Britain, คอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา

Central Connecticut State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1849 ในฐานะ New Britain Normal School ตั้งอยู่ที่นิว บริทเทน รัฐคอนเนคติคัต มีจำนวนนักศึกษาราว 7000 คนในหลักสูตรเต็มเวลาและอีกกว่า 5000 คนในหลักสูตรนอกเวลา โดยสถาบันเปิดสอนกว่า 100 วิชาเอกในกว่า 80 สาขา มอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท, ปริญญาเอกรวมถึงประกาศนียบัตรสำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต โดยหลักสูตรต่างๆเปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, การศึกษาและการศึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ, วิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงบัณฑิตศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยทุ่มเท เพื่อการเรียนรู้ในศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการศึกษาในระดับวิชาชีพที่ได้ ประกอบด้วย 5 โรงเรียน – the Carol Ammon School of Arts & Sciences; Business; Education & Professional Studies; Engineering & Technology; and Graduate Studies – CCSU ให้ทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยการเป็นผู้นำทางการศึกษา มุ่งมั่นที่จะเสนอถึงสูตรพิเศษคุณภาพสูง มหาวิทยาลัยยังมีการตอบสนองและ สร้างสรรค์ปัญญาและ เศรษฐกิจทรัพยากรคนและสถาบันของรัฐของเรา มากกว่าร้อยละ 85 ของบัณฑิต CCSU  สนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา วัฒนธรรม และสุขภาพทางเศรษฐกิจของรัฐเสมอมา

 

CCSU เป็นเลิศในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทางอาจารย์ก็ทุ่มเทในการสอน และทุนการศึกษาก็มีมากมาย การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจะทำให้นักเรียนรับผิดชอบ และเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ CCSUมีเครือข่ายของโอกาสทางการศึกษาต่างประเทศ  inter-institutional และอื่น ๆ ในระดับสากลมุ่งเน้นศึกษาการเขียนหลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อเป็น “พลเมืองโลก”ตอบสนองกับโลกในสมัยนี้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประสบความสำเร็จในระดับสากลมากขึ้น

การศึกษาของที่นี่มีกว่า 20 ความร่วมมือมหาวิทยาลัยภายนอก และกว่า 45 โปรแกรมระยะสั้น ที่คณาจารย์นำเสนอเป็นประจำทุกปี เรายังยินดีต้อนรับและให้คำแนะนำ แก่นักเรียนทุกคนที่นี่ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติแต่ละภาคการศึกษานั้นเป็นตัวพิสูจน์ความสำเร็จของพวกเรา รวมทั้งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามระดับในแต่ละภาคการศึกษา ที่ส่งเสริมจิตวิญญาณของความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเคารพประเพณีและค่านิยมของผู้อื่น

Intensive English Language Program

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการศึกษาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน IELP มอบการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน นักเรียนต่างชาติและท้องถิ่นพัฒนาความสามารถทางภาษาในขณะที่ได้รับข้อมูลเชิงลึกทางวัฒนธรรม

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมมีระยะเวลา 16 หรือ 8 สัปดาห์และตรงกับระบบภาคการศึกษา CCSU

ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ $ 125

ราคาทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เทอมเต็ม:

ฤดูใบไม้ผลิ 2019

22 มกราคม – 17 พฤษภาคม 5,000 ดอลลาร์

ฤดูใบไม้ร่วง 2019

26 สิงหาคม – 13 ธันวาคม $ 5,000

 

งานนอกเวลา 8 สัปดาห์ # 1:

ฤดูใบไม้ผลิ 2019

22 มกราคม – 5 มีนาคม, $ 2,750

ตกฉัน 2019

26 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2,750 ดอลลาร์

งานนอกเวลา 8 สัปดาห์ # 2:

Spring II 2019

25 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2,750 ดอลลาร์

ฤดูใบไม้ร่วง II 2019

21 ตุลาคม – 13 ธันวาคม, $ 2,750

ฤดูร้อน 2019:

3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม, $ 2,750

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend