California Lutheran University LA

80

California Lutheran University, West Olsen Road, เทาซันด์โอกส์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

California Lutheran University ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 เป็นสถาบันการศึกษาที่คัดสรรนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงสายวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ

 • California Lutheran ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น 1 ใน 20 อันดับของมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการให้การศึกษาระดับปริญญาโทในภาคภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาส จัดอันดับโดย US News & World Report

ซึ่งได้อันดับสูงกว่ามหาวิทยาลัยของภาครัฐอย่าง California State University กว่า 20 แห่งเลยทีเดียว

 • หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยติดอันดับ TOP MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนเหนือโดย QSซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของ World MBA Tour
 • CLU ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆโดยนิตรยสารด้านธุรกิจชั้นนำอย่าง Forbes
 • คณาจารย์และนักศึกษามาจากหลากหลายเชื้อชาติ,ศาสนา และชาติพันธ์
 • CLU ได้รับการก่อตั้งมากว่า 50 ปีและได้รับรางวัลหลักสูตร MBAมากว่า 40ปี
 • มหาวิทยาลัยมีความสวยงามและทันสมัย โดยตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 225เอเคอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม

 • เมือง Thousand Oaks, California ตั้งอยู่ระหว่าง Los Angeles และ Santa Barbara (ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากเมืองใดเมืองหนึ่ง)
 • อยู่ในบันทึกของ FBI ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภูมิอากาศแบบในอุดมคติ ไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไป มีดอกไม้บานเกือบตลอดทั้งปีเป็นสภาพอากาศที่แบบสบายๆ :

ด้วยวิทยาเขตที่สวยงามขนาด 558 ไร่ ของ CLU ตั้งอยู่ที่เมือง Thousand Oaks มีระยะทางห่างจากทะเลแปซิฟิคเพียง 30 นาที และสามารถขับรถไปยังเมือง Los Angeles ซึ่งเพียงพร้อมไปด้วยโอกาสต่างๆ มากมายทางด้านการทำงานและวัฒนธรรม โดยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง นอกจากนี้ Thousand Oaks ยังได้รับการจัดอันดับโดย FBI ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

    

California Lutheran University ได้รับการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report  ให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกทางภูมิภาค Western ของสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ หลักสูตร MBA ก็ได้รับการจัดให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ CLU ยังมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับโอกาสด้านการศึกษา ภายใต้คำแนะนำของเหล่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อมและมีชื่อเสียงโด่งดัง ขนาดชั้นเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 คน โดยที่อาจารย์จะเป็นผู้สอนทุกชั้นเรียน(ไม่ใช่อาจารย์ผู้ช่วย) และอาจารย์เหล่านี้ก็ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาเรียน

California Lutheran University ชื่นชอบในความหลากหลาย ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นักศึกษาของเราเป็นนักศึกษาจา 43 รัฐ และ 47 ประเทศ ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาของ CLU จึงเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางด้านความคิดและวัฒนธรรม

หากต้องการเข้าเรียนต่อที่ California Lutheran University สามารถเข้าเรียนที่ ELS ก่อนและทำคะแนนผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ California Luthernia University ได้เลยค่ะ

หลักสูตรที่น่าสนใจ :

 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Communcations
 • Bachelor of Bio Sciences (Biology, Chemistry)
 • Bachelor of Psychology
 • Bachelor of Exersice Science
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Computer Science
 • Master of Information Systems and Technology

การศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตอนใต้

จุดเด่นของหลักสูตร

California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีหลักสูตร MBA เต็มเวลาแบบเร่งรัดตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตอนใต้

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

 • นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาหลักสูตร MBA นี้ได้โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด เพียง 12 เดือน

(นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนแบบใช้เวลา 15,18,21 หรือ 24เดือน ได้)

 • รับสมัครนักศึกษา 4 ช่วงต่อปีการศึกษาดังต่อไปนี้ ( ช่วงปลายเดือนสิงหาคม กลางเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และ กลางเดือนพฤษภาคม)
 • ทั้งนักศึกษาชาวอเมริกันและนักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนร่วมกัน เฉลี่ยจำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 20 คน
 • ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน แต่หากไม่มีก็จำเป็นช่นกัน
 • สามารถขอยกเว้น การสอบ GMAT ได้ในหลายกรณี
 • สามารถสมัครในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL เมื่อนักศึกษาเรียนจบ หลักสูตร ELS Intensive Program ระดับ 112 จากสถาบันภาษา ELS กว่า 30 แห่ง รวมถึงสถาบันภาษา ELS ในมหาวิทยาลัยCLU
 • ผู้สมัครที่มิได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาธุรกิจบัณฑิต สามารถสมัครเรียนหลักสูตร MBA ได้โดยต้องลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมอีก 3-4 รายวิชา ระยะเวลาขั้นต่ำที่ใช้เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA โดยรวมวิชาปรับพื้นฐานจะอยู่ที่ 15 เดือน
 • CLU มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทุกทั้งท่านล้วนเป็นมีคุณสมบัติในเรื่องของประสบการณ์การธุรกิจและการต่างประเทศที่สำคัญ
 • CLU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร MBA ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้
 • หลักสูตร MBA มีทั้งหมด 15 คอร์ส ( 45หน่วยกิต)
  • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตร MBA แบบปรกติ หรือ MBA หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ, การเงิน(ไฟแนนซ์) , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , IT, ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร MBA ที่ CLU

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร MBA ในช่วงปีการศึกษา 2019- 2020 มีรายละเอียดดังนี้

–          ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาน $ 38,475 (หากจบหลักสูตรภายใน1ปี)

–          ค่าหนังสือ,ค่าอาหาร,ค่าซักรีด รวมถึงประกันสุขภาพที่จำเป็นอื่นๆอีก $8,300 โดยประมาณ

–          ค่าที่พักอาศัยระยะเวลา 12 เดือน $9,000 (นอกเขตวิทยาลัย) หรือ $15,3 (ภายในเขตวิทยาลัย) โดยประมาณ

 • ในการขอวีซ่านักเรียน ทางรัฐบาลสหรัฐฯจะขอให้แสดงหลักฐานด้านการเงินว่ามีจำนวนเงินเฉลี่ยขั้นต่ำที่ $41,450
 • ไม่มีการให้ทุน,เงินกู้ หรือการสนับสนุนด้านการเงินใดๆ โดยค่าเล่าเรียนจะเท่ากันทั้งหมดไม่ว่าเป็นนักเรียนอเมริกันหรือนักเรียนต่างชาติ

CLU ได้มีการร่วมมือกับสถาบันแนะแนวการศึกษาชั้นนำ โดยCLUมีการดำเนินการรับสมัครและการตัดสินที่กระชับฉับไว และเปิดรับนักศึกษาถึง 4 ช่วงเวลาต่อปีด้วยกัน

ในการสมัครหลักสูตร MBA ที่ CLU

 • GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำที่ 2.8 อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี นักศึกต้องยื่นเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ :
  ใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) , แผนการศึกษา ( Statement of Purpose) , จดหมายรับรอง 2 ฉบับ, เอกสารรับรองด้านการเงิน และ ค่าสมัคร

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

The best thing one can do when it’s raining is to let it- anonymous. Enjoys the rain & have a lovely weekend ค่ะ

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend