Burnaby School District Vancouver

36

โปรโมชั่น

โรงเรียนในเบิร์นนาบีเบิร์นนาบีมีโรงเรียนประถม 41 แห่ง (ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด7)และโรงเรียนมัธยม 8 แห่ง (เกรด 8 – 12) เมืองเบิร์นนาบี (Burnaby) ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของเกรทเตอร์แวนคูเวอร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 20–25 นาที

Burnaby School District, Kincaid Street, Burnaby, BC, Canada

โรงเรียนในเบิร์นนาบีเบิร์นนาบีมีโรงเรียนประถม 41 แห่ง (ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด7)

และโรงเรียนมัธยม 8 แห่ง (เกรด 8 – 12)

โดยมีหลักสูตรทางวิชาการที่เยี่ยมยอด เช่น หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า

หลักสูตรด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศ หลักสูตรทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

หลักสูตรเทคโนโลยี และหลักสูตรการศึกษาคอมพิวเตอร์และหลักสูตรกีฬา

นักเรียนต่างชาติจำนวนมากตั้งใจจะศึกษาเพื่อให้ได้รับประกาศวิชาชีพชั้นสูงบริติช โคลัมเบีย

ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ

และในวิทยาลัยต่างประเทศอีกหลากหลายประเทศ

 

✤ ที่พักอาศัย ✤
– ทุกโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนมัธยม (อายุ 13 – 18 ปี) อาจพักอาศัยอยู่กับ

สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุเกิน 25 ปี หรืออยู่กับโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรอง

– นักเรียนทุกคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาต้องมีผู้ปกครอง

– นักเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงเกรด 5 ต้องอาศัยอยู่กับบิดามาดา

– นักเรียนเกรด 6 อาจจะอาศัยอยู่กับญาติ (ป้า ลุง ปู่ ย่า ตา ยาย)

– นักเรียนเกรด 7 อาจจะอาศัยอยู่กับโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองได้หากอยู่ภายใต้สถานการณ์พิเศษ

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของการอยู่ในแคนาดาที่สำคัญส่วนหนึ่งคือการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา

✤ เมือง Burnaby ✤

เบิร์นนาบี (Burnaby) ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของเกรทเตอร์แวนคูเวอร์

อยู่ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 20–25 นาที

เบิร์นนาบีมีอากาศอันแสนสบาย ฤดูร้อนนั้นไม่ร้อนมากและไม่ค่อยมีหิมะในฤดูหนาว

เป็นชุมชนเมืองและเป็นที่พักอาศัยที่น่าอยู่เป็นอย่างยิ่ง เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งสวน

เมืองนี้ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร McLeans ให้เป็นเมืองที่มีการจัดการที่ดีที่สุดของแคนาดา

หลักสูตร

✤ หลักสูตรระยะยาว ✤
นักศึกษาต่างชาติต้องศึกษาอย่างน้อยที่สุดหนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไป เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรBC

ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรนักเรียนนานาชาติของเขตการศึกษาเบิร์นนาบีเปิดต้อนรับนักเรียน

ในระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 นักเรียนต่างชาติมีโอกาสที่จะศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น

เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาหรือมากกว่านั้น หรือจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับมัธยม

เบิร์นนาบีมีโรงเรียนประถม 41 แห่ง (ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด7) และโรงเรียนมัธยม 8 แห่ง (เกรด 8 – 12)

การสำเร็จการศึกษา
นักเรียนที่ต้องการสำเร็จการศึกษาและได้วุฒิการศึกษา จะต้องเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

ให้ครบตามจำนวน นักเรียนจะได้รับการโอนหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรที่ได้เรียบครบแล้วจากประเทศของตน

การจบการศึกษาในบริติชโคลัมเบียสำหรับเกรด 10, 11 และเกรด 12 ต้องจบการศึกษา ดังนี้

ภาษาอังกฤษ 10
ภาษาอังกฤษ 11
ภาษาอังกฤษ 12
คณิตศาสตร์ 10
คณิตศาสตร์ 11
สังคมศึกษา 10
สังคมศึกษา 11
วิทยาศาสตร์ 10
วิทยาศาสตร์ 11 หรือ 12
พลศึกษา 10
วิจิตรศิลป์ และ/หรือทักษะประยุกต์ 10 11 12
การวางแผน 10

✤ หลักสูตรระยะสั้น ✤
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

✿ ประถมศึกษา
เขตการศึกษาเบิร์นนาบียินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง41 แห่ง

เรามีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล (อายุ 5 ปี) ไปจนถึงเกรด 7 (อายุ 12 ปี)

นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนในหลักสูตรปกติร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น

โดยนักเรียนจะได้รับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพิ่มเติม และมีโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ

นักเรียนต้องเริ่มการศึกษาในเดือนกันยายนหรือในปลายเดือนมกราคม และเข้าเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา (10 เดือน)

วิชาที่นักเรียนจะได้ศึกษา

ศิลปะการใช้ภาษา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิจิตรศิลป์ (ดนตรี ละคร ศิลปะ)
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
พละศึกษา

✿ มัธยมศึกษา
เป้นการเรียนหลักสูตรระยะสั้น (5 หรือ 10 เดือน) ในโรงเรียนมัธยมตามแบบฉบับของชาวแคนาดา

ร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา นักเรียนสามารถเริ่มการศึกษาได้ในเดือนกันยายนหรือเดือนกุมภาพันธ์

นักเรียนต่างชาติสามารถลงเรียนด้านวิชาการ และ/หรือวิชาเลือกได้ถึง 8 วิชาในหนึ่งปีการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาเบิร์นนาบีมีวิชาเลือกที่น่าสนใจมามากมาย เช่น

ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์/การตลาด
การศึกษานอกห้องเรียน
การสร้างหุ่นยนต์
ออกแบบกราฟฟิค
เทคโนโลยีเสียงแบบดิจิตอล
การทำกีต้าร์
การถ่ายภาพ
การทำอาหาร
การผลิตรายการโทรทัศน์
งานไม้
การสร้างภาพแอนนิเมชั่น
วงดนตรี/วงออเคสตรา
อื่นๆ
นอกจากนี้ยังมี หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นมีให้สำหรับ

นักเรียนที่ต้องการยกระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตน

หลักสูตรนี้เปิดรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษจากทุกระดับ

นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง(ESL) และเรียนในชั้นเรียนปกติ

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend