Brandeis International Business School Boston

9

Brandeis International Business School, South Street, Waltham, แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

Brandeis International Business School (IBS) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ Brandeis University ในเมือง Waltham รัฐ Massachusetts โดยห่างจากตัวเมืองBoston

ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การเงิน ธุรกิจ และเทคโนโลยี เพียงไม่เกิน 30 นาที และมีศิษย์เก่าที่จบไปแล้วกว่า 50000 คน จากกว่า 600 ประเทศ

Brandeis University ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 และในปี1994 Brandeis IBS ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในชื่อ the Graduate School of International Economics and Finance (GSIEF)

และเปลี่ยนมาเป็น Brandeis International Business School ในปี 2003

หลักสูตรของ Brandeis IBS มุ่งเน้นทางด้านธุรกิจ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับสถาณการณ์ในโลกปัจจุบัน และการฝึกฝนในอุตสาหกรรมการเงินและเศรษฐกิจ

คณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจะนำมาซึ่งการผสมผสานทั้งความรู้ ประสบการณ์จากหลากหลายองค์กร บริษัท และวัฒนธรรมที่แตกต่างมาถ่ายทอด

เพื่อหลอมให้นักศึกษาของเราได้มีความคุ้นเคยและลึกซึ้งในสาขาที่พวกเขาจะจบออกไปทำงาน

ที่ตั้งของมหาลัย

Brandeis International Business School
415 South Street
Waltham, MA 02453

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • Master of Business Administration (MBA)
  • Master of Arts in International Economics and Finance (MA)

Ranked #2 ของประเทศ จาก TFE Times Rankings,

Ranked #2 ของประเทศ และ #22 ของโลก จาก Financial Time Rankings

  • Master of Science in Finance (MSF)

rank #6 ของประเทศ จาก  TFE Times Rankings

  • Master of Science in Business Analytics (MSBA)
  • PhD in International Economics and Finance
  • Undergraduate Business Major & Minor
  • BA/MA program

2016 Class Profile

MA Class Profile

Average GMAT: 723

Median GMAT: 720

Average GPA: 3.4

Male to Female Ratio: 34:66

Average Age: 22

MBA Class Profile

Average GMAT: 610

Median GMAT: 620

Average GPA: 3.2

Average Work Experience: 6 years

Male to Female Ratio: 37:63

Average Age: 29

MSF Class Profile

Average GMAT: 710

Median GMAT: 720

Average GPA: 3.6

Male to Female Ratio: 28:72

Average Age: 22

 

 

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend