fbpx

BIR Training Center Chicago

33

BIR Training Center, West Devon Avenue, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

BIR Training Center

BIR Training Center ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ถือเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและขยายหลักสูตรให้มีความหลากหลายทั้งในด้านวิชาการและสาขาวิชาชีพ กว่า 20 ปีของการดำเนินการให้การศึกษา BIR Training Center มีความโดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางการเรียนและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ BIR Training Center ได้รับการรับรองโดย NAFSA ซึ่งมีความรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในการออกใบรับรองตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง

BIR Training Center มี 3 วิทยาเขตในชิคาโก ได้แก่ Devon Campus, Wabash Campus และ Belmont Campus หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและติดกับย่านธุรกิจ รวมไปถึงโรงละคร ร้านอาหาร สวนสาธารณะและสถานบันเทิงต่างๆ นอกจากนี้ การเดินทางยังสะดวกทั่วถึงเพราะอยู่ใกล้กับการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายจากทุกจุดของเมือง อีก 2 วิทยาเขตที่เหลือตั้งอยู่ทางเหนือและตะวันตกของชิคาโก้ เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และละตินอเมริกา

BIR Training Center

หลักสูตรการเรียนการสอนของเราได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและสอนโดยเหล่าคณาจารย์ที่เชี่ยว ชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ หลักสูตรของเรามีความยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามระดับความรู้พื้นฐานทางภาษา,ระดับการศึกษา และความต้องการของนักเรียนในแต่ละคน ในหลักสูตรจะประกอบด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การเรียน เวิร์คช็อป(Workshop) และการเรียนตัวต่อตัว(one-by one tutoring) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ตารางของเรามีให้เลือกหลากหลายตามความสะดวกของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นช่วง เช้า กลางวัน เย็น หรือเสาร์อาทิตย์ โดยสภาพแวดล้อมของการเรียนในชั้นเรียนจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและฝึกการใข้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ BIR Training Center ผสมผสาน 3 องค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้เข้าด้วยกันได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียน การเรียน Workshop และการเรียนตัวต่อตัว ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมในการศึกษาต่อหรือการทำงาน

 

หลักสูตร Introductory/Intermediate Program

เป็นหลักสูตรระดับต้นซึ่งประกอบด้วย ระดับFoundation ระดับBeginning และระดับIntermediate เนื้อหาหลักสูตรจะช่วยปูพื้นฐานทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับความรู้ก่อน เพื่อเลือกลงทะเบียนเรียนซึ่งมีทั้งหมด 11 วิชาสำหรับนักเรียนในระดับความรู้ต่างๆ กัน

หลักสูตร Advanced /  Academic Bridge Program

เป็นหลักสูตรระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยเนื้อหาจะเป็นการฝึกทักษะภาษาให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไม่ติดขัด ทั้งในด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทางและวิชาชีพ

หลักสูตร Test Preparation (TOEFL and IELST)

การสอบ TOEFL และ IELTS เป็นที่นิยมมากที่สุดในการวัดระดับความรู้ทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือบริษัทใหญ่ๆ ต่างก็ต้องการรับผู้ที่มีคะแนนสอบสูง เพราะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และ IELTS ของสถาบันประกอบไปด้วย 6 หลักสูตรย่อยที่จะนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายและคะแนนที่ต้องการ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับทักษะเบื้องต้น (Gateway, TOEFL-iBT®Practice และ IELTS) และการใช้ภาษาในระดับมหาวิทยาลัย 3 ทักษะ (ฟัง-พูด,อ่าน,เขียน)

หลักสูตร Workshops and Streams Certificates

บรรยากาศในการเรียน Workshop จะไม่เป็นทางการเท่าการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ Worshop จะมีให้เลือกหลากหลายหัวข้อตามความสนใจ นักเรียนจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ในแต่ละเทอม นักเรียนสามารถเลือกลงเรียน Workshop ได้ 2 วิชา ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ระดับBeginning ระดับIntermediate ระดับAdvanced และระดับAcademic Bridge ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ Vocabulary, Grammar, Pronunciation, Cultural Interest, Business English, Medical English, Journalism, Hospitality, American Workplace, Test Preparation และ Computer Technology สำหรับนักเรียนที่เลือกลง Workshop ในหัวข้อ Business English, Medical English, Journalism, Hospitality & Tourism, American Workplace และ Test Preparation (TOEFL, IELTS, NCLEX และGMAT) หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก BIR Training Center

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Send this to a friend