BIA Boston

21

โปรโมชั่น

BIA Long-term Discounts!
สมัคร 1-2เดือนๆ ละ $850/4weeks
สมัคร 3-5เดือนๆละ $765/4weeks
สมัคร6-11เดือนๆละ $722/4weeks
สมัคร12+เดือนๆละ$680/4weeks
December 2018 – April 2019

Boston International Academy, Commonwealth Avenue, Brighton, แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

Boston International Academy (BIA) ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2550 โดยดร. เจฟลีโดยมีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เน้นการเรียนด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กและเน้นนักวิชาการ ดร. ลีต้องการสร้างสถานที่ที่นักเรียนจะได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายทางวิชาการและวิชาชีพของตน เราเริ่มเปิดสอนหลักสูตร ESL
ในปีพ. ศ.2550 และขยายการให้บริการเตรียมการสอน TOEFL ในปี 2552และได้รับการรับรองการสอน TEFL / TESOL ในปี 2012 
เราได้รับการรับรองจากสภา Accrediting for Continuing Education & Training (ACCET) 
ในปี 2014 และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง เพื่อลงทะเบียนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเมือง

เป้าหมายของโรงเรียน
 • เรามีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
 • เรามีบริการส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
 • เราสนับสนุนนักเรียนในการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ
 • เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
 • เราให้คำมั่นว่าจะควบคุมโรงเรียนของเราอย่างมีจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนและพนักงานทุกคนได้รับความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้ปรัชญานี้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

TEFL/TESOL

เรามีโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน TEFL / TESOL แบบเต็มเวลาและแบบเต็มเวลา 216 ชั่วโมงสำหรับนักเรียนต่างชาติและผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา

(สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น ) หลักสูตร 12 สัปดาห์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีกลยุทธ์วิธีการและกรอบการทำงานในการเป็นครูที่มีความสามารถ

 • SCHEDULE
  Morning: Monday to Friday, 9:00 – 12:36pm
  Evening: Monday to Thursday, 5:30 – 10:00pm
 • PROGRAM HOURS
  18 hours per week
  12 weeks long
  216 clock hours total

Premium TOEFT 32

หลักสูตร Premium TOEFL 32 เต็มเวลาเป็นเรื่องที่ท้าทายและเข้มข้น หลักสูตรของเรานำเสนอบทเรียนและกลยุทธ์รายวันสำหรับการอ่านการเขียนการฟังและการพูดของการทดสอบ

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการทดสอบการปฏิบัติตามแบบทดสอบ iBT และแบบทดสอบคำศัพท์เพื่อติดตามและปรับปรุงคะแนนของคุณ

เราจัดเตรียมแผนการศึกษาสำหรับนักเรียนของเราด้วยเครื่องมือติดตามคะแนนเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล

 • SCHEDULE
  Morning: Monday to Friday, 9:00 – 12:36pm
  Evening: Monday to Thursday, 5:30 – 10:00pm
  Weekend: Friday, 3:00 – 9:00pm & Saturday/Sunday, 9:00 – 3:00pm
 • PROGRAM HOURS
  18 hours per week
  12 weeks per level, 2 levels offered
  432 clock hours total

-Premium ESL 24

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเต็มเวลาซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการศึกษาได้ดีขึ้น

ใช้บทเรียนในชีวิตประจำวันในการพูดการฟังการอ่านและการเขียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ของเรา

โปรแกรมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นของคุณและให้ทักษะการปฏิบัติที่จะอยู่ในอเมริกาและเรียนในระดับวิทยาลัย

 • SCHEDULE OPTIONS
  Morning: Monday to Friday, 9:00am – 12:36pm
  Evening: Monday to Thursday, 5:30 – 10:00pm
  Weekend: Friday, 3:00 – 9:00pm & Saturday/Sunday, 9:00 – 3:00pm
 • PROGRAM HOURS
  18 hours per week
  12 weeks per level, 7 levels offered
  1512 clock hours total

-Premium ESL 28

ปรับปรุงภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นด้วย Premium ESL 28! โปรแกรมแบบเต็มเวลานี้รวม Premium ESL 24 กับหลักสูตรการสอนภาคบ่ายของเรา

นักเรียนเลือกเรียนวิชาเลือกช่วงบ่ายเพื่อเข้าร่วมสองวันต่อสัปดาห์ วิชาเลือกเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะของคุณผ่านทางโครงการและการทำงานจริง

เลือกจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, การสื่อสารด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเชิงวิชาการและการจดบันทึก

 • SCHEDULE
  Monday to Friday, 9:00am – 12:36pm Afternoon Elective – students select 1 Elective
 • PROGRAM HOURS
  21 hours per week
  12 weeks per level, 3 level placements offered
  756 clock hours total
-Premium ESL 32
 
สัมผัสประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับ Premium ESL 32 ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เข้มข้นที่สุดของเรา! หลักสูตรเต็มเวลานี้รวมบทเรียน Premium ESL 24
กับวิชาเลือกภาคบ่ายของเรา นักเรียนเลือกสองหลักสูตรวิชาเลือกภาคฤดูร้อนเพื่อเข้าร่วมสี่วันต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการนำทักษะของคุณไปประยุกต์ใช้ในโครงการจริง
 เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียนเชิงวิชาการและการจดบันทึก
 • SCHEDULE
  Monday to Friday, 9:00am – 12:36pm Afternoon Electives – students select 2 Electives
 • PROGRAM HOURS
  24 hours per week
  12 weeks total, 1 level placement offered
  288 clock hours total
  ระดับของภาษา

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend