https://www.thaistudyabroad.com

Australia National University

268

โปรโมชั่น

*** ทุนการศึกษา 2020***

มีทุนการศึกษา foundation & Diploma AU$25,000

มี Progression scholarship มูลค่า AU$25,000 สำหรับปีแรกของปริญญาตรี

The Australian National University, แคนเบอร์รา ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี ออสเตรเลีย

Australia National University มีทุนการศึกษา foundation & Diploma AU$25,000

มี Progression scholarship มูลค่า AU$25,000 สำหรับปีแรกของปริญญาตรี

Australia National University (ANU) คือมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่ Canberra เมืองหลวงของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษาเพื่อทำให้มั่นใจว่า นักศึกษาที่จบออกไปจะเป็นที่ต้องการทั่วโลก แต่มีความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อนในอนาคต

วิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวก

ANU มีวิทยาเขตอยู่ที่ชานเมืองของ Acton, Canberra และมีวิทยาเขตอื่นๆในเขตเมืองหลวงของออสเตรเลีย (Australian Capital Territory) และ New South Wales ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ธรรมดาเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย

Acton Campus

Acton campus ตั้งอยู่ใจกลางของ Canberra เมืองหลวงของออสเตรเลีย รอบๆวิทยาเขตนี้มีสถานที่สำคัญทางการเมืองและวัฒนธรรมมากมายรวมทั้ง Australian Parliament House ภายในวิทยาเขตมีทั้งหอเรียนรวมที่ทันสมัย ห้องสมุด ห้องทดลอง ที่พักนักศึกษา และตึกบริหาร ถึงแม้ว่าวิทยาเขตแห่งนี้จะตั้งอยู่ในเขตชานเมือง แต่คุณก็สามารถเข้าถึงคาเฟ่ บาร์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ไปรษณีย์ และศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาเขตแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านภูมิทัศน์โดยมีต้นไม้โดยรอบมากกว่า 10,000 ต้น

Kioloa Coastal Campus

Kioloa Coastal Campus คือสำนักงานชายฝั่งของ ANU ตั้งขึ้นที่ทางชายฝั่งทางใต้ของรัฐ New South Wales เมื่อปี 1975 เป็นวิทยาเขตที่มีอุทยานแห่งชาติและชายหาดล้อมรอบ ดังนั้นจึงเป็นวิทยาเขตที่มีความพร้อมด้านการวิจัยเนื่องจากมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีศูนย์วิจัยและมีพื้นที่ภาคสนามที่พร้อมสำหรับนักเรียนและนักวิจัย

Mount Stromlo Observatory

Mount Stromlo Observatory (MSO) เป็นศูนย์กลางของศูนย์วิจัยของ ANU ด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ อยู่ห่างจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Canberra 18 กิโลเมตร หอสังเกตการณ์แห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุม 81 เฮกเตอร์บนยอดเขา Stromlo ของCanberra อย่างไรก็ตามหอสังเกตการณ์แห่งนี้เสียหายเนื่องจากไฟป่าในปี 2003 ทำให้ไม่สามารถใช้งานกล้องโทรทัศน์จากที่นี่ได้อีกต่อไป ดังนั้นกล้องโทรทัศน์ทั้งหมดจึงถูกย้ายไปที่หอสังเกตการณ์ Siding Spring แทน

North Australia Research Unit Campus

North Australia Research Unit (NARU) ของ ANU คือสถานที่วิจัยพร้อมที่พักและทรัพยากรต่างๆสำหรับนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในออสเตรเลียเหนือและภูมิภาครอบๆ สถานที่วิจัยแห่งนี้ตั้งอยู่ประมาณ 15 กิโลเมตรจากเมือง Darwin และประมาณ 8 กิโลเมตรจากสนามบินแห่งชาติ Darwin โดยก่อตั้งในปี 1973 เพื่อศึกษาเฉพาะทางด้านงานวิจัยในออสเตรเลียเหนือและเพื่อเป็นฐานและสนับสนุนด้านการส่งออกเพื่อสมาชิกที่อยู่ใน Canberra ของมหาวิทยาลัย ANU และสมาชิกของสถาบันอื่นๆในออสเตรเลียและต่างประเทศที่รับผิดชอบงานวิจัยในออสเตรเลียเหนือ ทั้งนั้ NARU Campus ของมหาวิทยาลัย ANU ได้ก่อตั้ง Arafura Timor Research Facility (ATRF) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลออสเตรเลียและมหาวิทยาลัย ANU

Siding Spring Observatory

หอสังเกตการณ์ Siding Spring (SSO) เป็นหอสังเกตการณ์แสงที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียและเป็นสถานที่สำคัญทางดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศในออสเตรเลีย นอกเหนือจากกล้องโทรทัศน์ที่ยังคงใช้งานอยู่ของมหาวิทยาลัย ANU แล้ว หอสังเกตการณ์นี้ยังเป็นที่ตั้งของกล้องโทรทัศน์ Anglo Australian กล้องโทรทัศน์วิจัยระดับนานาชาติ และกล้องโทรทัศน์ที่ดำเนินการทางพานิชย์ที่เป็นที่รู้จักในฐานะหอสังเกตการณ์ทางแสงและอินฟาเรดชั้นนำของออสเตรเลีย

โครงสร้างหลักสูตร

รายชื่อคณะที่เปิดสอน

  1. วิทยาลัย ANU คณะอักษรศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขามนุษยศาสตร์และอักษรศาสตร์

– สาขาสังคมศาสตร์

  1. วิทยาลัย ANU เกี่ยวกับเอเชียและแปซิฟิก

– ศูนย์ออสเตรเลียในจีนในโลก

– นโยบายสาธารณะของโรงเรียน Crawford

– โรงเรียน Coral Bellแห่งเอเชียแปซิฟิก

– สาขาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาษา

– สาขาข้อบังคับและการปกครองทั่วโลก

  1. วิทยาลัย ANU คณะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

– สาขาบัญชี

– สาขาเศรษฐศาสตร์

– สาขาการเงินและการศึกษาสถิติ

– สาขาการจัดการ

  1. วิทยาลัย ANU คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– สาขาวิศวกรรมศาสตร์

  1. วิทยาลัย ANU คณะสาธารณสุขศาสตร์และแพทย์ศาสตร์

– สาขาแพทยศาสตร์

– การวิจัยทางการแพทย์ของJohn Curtin School

– สาขาวิจัยสุขภาพประชากร

– สาขาจิตวิทยา

  1. วิทยาลัย ANU คณะนิติศาสตร์

– สาขากฎหมาย

– สาขาการปฏิบัติทางกฎหมาย

  1. วิทยาลัย ANU คณะวิทยาศาสตร์

– ศูนย์แห่งชาติเพื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติออสเตรเลีย

– สาขาวิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงเรียน Fenner

– สถาบันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

– สาขาวิชาวิจัยดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์

– สาขาวิชาชีววิทยา

– สาขาวิชาเคมี

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก

– สาขาวิชาฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์

  1. คณะอื่นๆ

– สถาบันเพศสภาพ

Loading
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!

Send this to a friend